fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [12668] Rental: update pdf-contract


From: Sigurd Nes
Subject: [Fmsystem-commits] [12668] Rental: update pdf-contract
Date: Thu, 29 Jan 2015 09:37:32 +0000

Revision: 12668
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=12668
Author:  sigurdne
Date:   2015-01-29 09:37:31 +0000 (Thu, 29 Jan 2015)
Log Message:
-----------
Rental: update pdf-contract

Modified Paths:
--------------
  thirdparty/PE_custom/NLSH/rental/templates/base/pdf/css/contract.css
  
thirdparty/PE_custom/NLSH/rental/templates/base/pdf/rental_contract_form_personalbolig2.php

Modified: thirdparty/PE_custom/NLSH/rental/templates/base/pdf/css/contract.css
===================================================================
--- thirdparty/PE_custom/NLSH/rental/templates/base/pdf/css/contract.css    
2015-01-29 00:15:43 UTC (rev 12667)
+++ thirdparty/PE_custom/NLSH/rental/templates/base/pdf/css/contract.css    
2015-01-29 09:37:31 UTC (rev 12668)
@@ -3,16 +3,23 @@
 }
 
 h1 {
-    text-align: center;
+    text-align: left;
+    font-size: 20px;
+    margin-top: 0px;
+    margin-bottom: 0px;
 }
 
 h2 {
-    text-align: center;
-    font-size: 25px;
+    text-align: left;
+    font-size: 20px;
+    margin-top: 5px;
+    margin-bottom: 5px;
 }
 
 h3 {
-    text-align: center;
+    text-align: left;
+    margin-top: 0px;
+    margin-bottom: 0px;
 }
 
 p {

Modified: 
thirdparty/PE_custom/NLSH/rental/templates/base/pdf/rental_contract_form_personalbolig2.php
===================================================================
--- 
thirdparty/PE_custom/NLSH/rental/templates/base/pdf/rental_contract_form_personalbolig2.php
 2015-01-29 00:15:43 UTC (rev 12667)
+++ 
thirdparty/PE_custom/NLSH/rental/templates/base/pdf/rental_contract_form_personalbolig2.php
 2015-01-29 09:37:31 UTC (rev 12668)
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?php 
 
 $template_name = "Leie av personalbolig";
 if(!$get_template_config){
@@ -14,14 +14,23 @@
 <?php include "css/contract.css"?>
 </style>
 <div class="contract">
-<img src="http://portico.nlsh.no/portico/logovariant1.png"; 
alt="Nordlanssykehuset logo" height="52" width="500" />
 <!--<img 
src="http://www.nordlandssykehuset.no/getfile.php/NLSH_bilde%20og%20filarkiv/Internett/NLSH_logo_siste.jpg%20%28352x58%29.jpg";
 alt="Nordlanssykehuset logo" />-->
 
-<h1>LEIEKONTRAKT</h1>
-<h2>FOR PERSONALBOLIG</h2>
-<h3>Kontraktsnummer: <?php echo $contract->get_old_contract_id();?></h3>
-
-
+<table>
+    <tr>
+        <td>
+            <h1>LEIEKONTRAKT FOR PERSONALBOLIG</h1>
+        </td>
+        <td align ='right'>
+            <img 
src="http://portico.nlsh.no/portico/logovariant1.png"; alt="Nordlanssykehuset 
logo" height="39" width="375" />
+        </td>
+    </tr>
+    <tr>
+        <td colspan="2">
+            <h3>Kontraktsnummer: <?php echo 
$contract->get_old_contract_id();?></h3>
+        </td>
+    </tr>
+</table>
 <form action="" method="post">
 <?php
 $disabled="";
@@ -45,11 +54,10 @@
 if(isset($_POST['checkb_type'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_type_hidden" /><?php }
 if(isset($_POST['checkb_termination'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_termination_hidden" /><?php }
 if(isset($_POST['checkb_termination2'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_termination2_hidden" /><?php }
-if(isset($_POST['checkb_electricity'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_electricity_hidden" /><?php }
+if(isset($_POST['checkb_electricity'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_electricity_hidden" value ="<?php echo 
$_POST['checkb_electricity'] ?>"/><?php }
 if(isset($_POST['checkb_sublease_allowed'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_sublease_allowed_hidden" /><?php }
 if(isset($_POST['checkb_sublease_disallowed'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_sublease_disallowed_hidden" /><?php }
-if(isset($_POST['checkb_animals_allowed'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_animals_allowed_hidden" /><?php }
-if(isset($_POST['checkb_animals_disallowed'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_animals_disallowed_hidden" /><?php }
+if(isset($_POST['checkb_animals'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_animals_hidden" value ="<?php echo $_POST['checkb_animals'] 
?>"/><?php }
 if(isset($_POST['checkb_remarks1'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_remarks1_hidden" /><?php }
 if(isset($_POST['checkb_remarks2'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_remarks2_hidden" /><?php }
 if(isset($_POST['checkb_remarks3'])){?><input type="hidden" 
name="checkb_remarks3_hidden" /><?php }
@@ -59,11 +67,8 @@
 
 $termin_name = str_replace("lig", "", $contract->get_term_id_title());
 $termin_name = str_replace("vis", "", $termin_name);
-
-
 ?>
 
-
 <table class="header">
    <tr>
        <th>Utleier</th>
@@ -111,7 +116,7 @@
                    break;
            }
            echo $epost;
-
+            
            ?>
        </td>
        <td bgcolor="#C0C0C0">Arbeidssted:</td>
@@ -125,14 +130,14 @@
        <td></td>
        <td bgcolor="#C0C0C0">Adresse:</td>
        <td>
-            <?php
-                if (isset($_POST['preview']) || 
isset($_POST['make_PDF'])){
+            <?php 
+                if (isset($_POST['preview']) || 
isset($_POST['make_PDF'])){ 
                    echo $_POST['address']?>
-                    <input type="hidden" name="address" 
value="<?php echo $_POST['address']?>" />
+                    <input type="hidden" name="address" 
value="<?php echo $_POST['address']?>" /> 
            <?php
                }else{
-            ?>
-                    <input type="text" name="address" 
value="<?php echo $contract_party->get_address_1().", 
".$contract_party->get_address_2();?>" />
+            ?> 
+                    <input type="text" name="address" 
value="<?php echo $contract_party->get_address_1().", 
".$contract_party->get_address_2();?>" /> 
            <?php
                }
            ?>
@@ -142,14 +147,14 @@
        <td></td>
        <td bgcolor="#C0C0C0">Postnr/Sted:</td>
        <td>
-            <?php
-                if (isset($_POST['preview']) || 
isset($_POST['make_PDF'])){
+            <?php 
+                if (isset($_POST['preview']) || 
isset($_POST['make_PDF'])){ 
                    echo $_POST['postal_code']?>
-                    <input type="hidden" name="postal_code" 
value="<?php echo $_POST['postal_code']?>" />
+                    <input type="hidden" name="postal_code" 
value="<?php echo $_POST['postal_code']?>" /> 
            <?php
                }else{
-            ?>
-                    <input type="text" name="postal_code" 
value="<?php echo $contract_party->get_postal_code()." 
".$contract_party->get_place();?>" />
+            ?> 
+                    <input type="text" name="postal_code" 
value="<?php echo $contract_party->get_postal_code()." 
".$contract_party->get_place();?>" /> 
            <?php
                }
            ?>
@@ -168,9 +173,9 @@
    <dt>
    </dt>
    <?php
-
+    
    foreach ($units as $unit){
-
+    
    $gb = preg_split('/ /', $unit->get_location()->get_gab_id(), -1);
    if(!($gb[0]=="")){
    ?><dt></dt>
@@ -198,45 +203,40 @@
 {
    ?> <textarea rows="3" cols="" name="limitations"><?php echo 
$_POST['limitations']?></textarea> <?php
 }
-?>
+?> 
    </dd>
 
 </dl>
 </div>
+
+
 <div class="section">
 <dl class="section_header">
    <dt>3.</dt>
    <dd>Kontrakten art og varighet</dd>
 </dl>
-<dl class="checkbox_list">
-    <dt></dt>
-    <dd>
 
    <p>
        Leieavtalen gjelder bolig i anledning ansettelse ved 
Nordlandssykehuset HF.<br/>
        Leieforholdet er inngått i forståelse mellom partene om å være 
et midlertidig tilbud
        knyttet til tiltredelse av stilling ved Nordlandssykehuset 
HF.<br/>
-        Leieforholdet kan forlenges ved særskilt skriftlig avtale 
mellom partene.<br />
+        Leieforholdet kan forlenges ved særskilt skriftlig avtale 
mellom partene.</br>
    </p>
-    </br>
-    <p>Leieforholdet er tidsbestemt og starter å løpe ved signering av 
denne avtale<br/>
+    
+    <p> Leieforholdet er tidsbestemt og starter den <?php echo 
date($date_format, $contract_dates->get_start_date());?> 
        og opphører uten oppsigelse den <?php echo date($date_format, 
$contract_dates->get_end_date());?> kl. 1200<br />
        <i>
            Leieavtalen kan uavhengig av gjeldende frist sies opp 
av begge parter ved en av partenes vesentlige mislighold av avtalen.
            Med vesentlig mislighold forstås samme vilkår som nevnt 
i Husleieloven § 9-9.
        </i>
    </p>
-    </dd>
-</dl>
 </div>
 <div class="section">
 <dl class="section_header">
    <dt>4.</dt>
    <dd>Leiesum</dd>
 </dl>
-<dl class="checkbox_list">
-    <dt></dt>
-    <dd>
+
 <?php
 foreach ($price_items as $item)
 {
@@ -246,23 +246,29 @@
        <?php
    }
 }?>
-        Leiesummen skal betales forskuddsvis hver mnd.<br/>
+        <p>Leiesummen skal betales forskuddsvis hver mnd.<br/>
        Ved forsinket betaling skal det betales forsinkelsesrente etter 
lov om forsinket betaling av 17.des. 1976 nr. 100.<br/>
        Ved mislighold av leiebetaling samtykker leietaker i at utleier 
kan foreta direkte trekk av tilgodehavende husleie direkte av leietakers 
lønn.<br/>
-        Husleie skal reguleres i takt med konsumprisindeksen hvert år. 
I tillegg kan utleier justere leie til enhver tid markedsleie for denne type 
bolig.
-    </dd>
-</dl>
+        Husleie skal reguleres i takt med konsumprisindeksen hvert år. 
I tillegg kan utleier justere leie til enhver tid markedsleie for denne type 
bolig.</p>
 
 </div>
 
 <div class="section">
-
 <dl class="section_header">
    <dt>5.</dt>
-    <dd>Strøm og brensel</dd>
+    <dd>trøm og brensel</dd>
 </dl>
-<p>I tillegg til den avtalte månedlige husleie er leietaker personlig 
ansvarlig for strøm,   forsikring, oppvarming og avtalt vedlikehold av 
boligen/boligrommet.</p>
+
+<dl class="checkbox_list">
+    <dt><input type="radio" name="checkb_electricity" value = "included" 
<?php echo $disabled; if($_POST['checkb_electricity'] == "included" || 
$_POST['checkb_electricity_hidden'] == "included") {echo 'checked';}?> /></dt>
+    <dd>Leien er <i>inklusiv</i> strøm.<br />
+
+    <dt><input type="radio" name="checkb_electricity" value = "excluded" 
<?php echo $disabled; if((isset($_POST['checkb_electricity']) && 
$_POST['checkb_electricity'] == "excluded" ) || 
(isset($_POST['checkb_electricity_hidden']) && 
$_POST['checkb_electricity_hidden'] == "excluded")) {echo 'checked';}?> /></dt>
+    <dd>I tillegg til den avtalte månedlige husleie er leietaker personlig 
ansvarlig for strøm,   forsikring, oppvarming og avtalt vedlikehold av 
boligen/boligrommet.</dd>
+</dl>
+
 </div>
+
 <div class="section">
 <dl class="section_header">
    <dt>6.</dt>
@@ -329,9 +335,9 @@
    <dd>Dyrehold</dd>
 </dl>
 <dl class="checkbox_list">
-    <dt><input type="checkbox" name="checkb_animals_disallowed" <?php echo 
$disabled; if(isset($_POST['checkb_animals_disallowed']) || 
isset($_POST['checkb_animals_disallowed_hidden'])) {echo 
'checked="checked"';}?> /></dt>
+    <dt><input type="radio" name="checkb_animals" value = "disallowed" 
<?php echo $disabled; if((isset($_POST['checkb_animals']) && 
$_POST['checkb_animals'] == "disallowed" ) || 
(isset($_POST['checkb_animals_hidden']) && $_POST['checkb_animals_hidden'] == 
"disallowed")) {echo 'checked="checked"';}?> /></dt>
    <dd>Dyrehold er ikke tillatt, med mindre det er skriftlig avtalt.</dd>
-    <dt><input type="checkbox" name="checkb_animals_allowed" <?php echo 
$disabled; if(isset($_POST['checkb_animals_allowed']) || 
isset($_POST['checkb_animals_allowed_hidden'])) {echo 'checked="checked"';}?> 
/></dt>
+    <dt><input type="radio" name="checkb_animals" value = "allowed" <?php 
echo $disabled; if((isset($_POST['checkb_animals']) && $_POST['checkb_animals'] 
== "allowed" ) || (isset($_POST['checkb_animals_hidden']) && 
$_POST['checkb_animals_hidden'] == "allowed")) {echo 'checked="checked"';}?> 
/></dt>
    <dd>Dyrehold er særskilt avtalt, ved at leier kan ha: <?php if 
(isset($_POST['preview']) || isset($_POST['make_PDF']))
    {
        ?> <?php echo $_POST['animals']?> <input type="hidden" 
name="animals" value="<?php echo $_POST['animals']?>" /> <?php
@@ -427,19 +433,19 @@
    </tr>
 </table>
 </div>
-<?php if (isset($_POST['preview']) ){
+<?php if (isset($_POST['preview']) ){ 
 $HtmlCode= ob_get_contents();
 ob_end_flush();
 
 $_SESSION['contract_html'] = $HtmlCode;
-
+    
    ?>
 
-<input type="submit" value="Rediger" name="edit">
+<input type="submit" value="Rediger" name="edit"> 
 </form>
 
 <form action="<?php echo(html_entity_decode(self::link(array('menuaction' => 
'rental.uimakepdf.makePDF', 'id' => $contract->get_id(), 'initial_load' => 
'no'))));?>" method="post">
-<input type="submit" value="Lagre som PDF" name="make_PDF" />
+<input type="submit" value="Lagre som PDF" name="make_PDF" /> 
 
 </form>
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]