fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [12217] translation spamfilter


From: Sigurd Nes
Subject: [Fmsystem-commits] [12217] translation spamfilter
Date: Wed, 22 Oct 2014 10:37:01 +0000

Revision: 12217
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=12217
Author:  sigurdne
Date:   2014-10-22 10:37:00 +0000 (Wed, 22 Oct 2014)
Log Message:
-----------
translation spamfilter

Modified Paths:
--------------
  trunk/booking/setup/phpgw_no.lang

Modified: trunk/booking/setup/phpgw_no.lang
===================================================================
--- trunk/booking/setup/phpgw_no.lang  2014-10-22 10:36:41 UTC (rev 12216)
+++ trunk/booking/setup/phpgw_no.lang  2014-10-22 10:37:00 UTC (rev 12217)
@@ -395,7 +395,7 @@
 Send  booking no   Send
 Your application has now been registered and a confirmation email has been 
sent to you.    booking no   Søknaden har blitt sendt inn, og en 
bekreftelse har blitt sendt til deg på e-post.
 A Case officer will review your application as soon as possible.    booking 
no   En saksbehandler vil behandle søknaden så fort som mulig.
-Please check your Spam Filter if you are missing mail. booking no   Vi gjør 
oppmerksom på at e-postsvar blir automatisk generert og derfor noen ganger vil 
ende i ditt spamfilter/nettsøppel.
+Please check your Spam Filter if you are missing mail. booking no   Vi gjør 
oppmerksom på at e-postsvar blir automatisk generert og derfor noen ganger vil 
ende i spamfilter/nettsøppel.
 customer_ssn contains an invalid Norwegian social security number (6 or 11 
digits)   booking no   Fødselsdato/fødselsnummer er ikke gyldig. Nummeret 
må bestå av 6 eller 11 siffer
 customer_organization_number is invalid    booking no   
Organisasjonsnummer er ugyldig
 Organization_number  booking no   Organisasjonsnummer
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]