fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [12215] translation spamfilter


From: Sigurd Nes
Subject: [Fmsystem-commits] [12215] translation spamfilter
Date: Wed, 22 Oct 2014 09:24:02 +0000

Revision: 12215
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=12215
Author:  sigurdne
Date:   2014-10-22 09:24:01 +0000 (Wed, 22 Oct 2014)
Log Message:
-----------
translation spamfilter

Modified Paths:
--------------
  trunk/bookingfrontend/setup/phpgw_no.lang

Modified: trunk/bookingfrontend/setup/phpgw_no.lang
===================================================================
--- trunk/bookingfrontend/setup/phpgw_no.lang  2014-10-22 09:23:44 UTC (rev 
12214)
+++ trunk/bookingfrontend/setup/phpgw_no.lang  2014-10-22 09:24:01 UTC (rev 
12215)
@@ -262,6 +262,7 @@
 Go back    bookingfrontend no   Tilbake
 Your application has now been registered and a confirmation email has been 
sent to you.    bookingfrontend no   Søknaden har blitt sendt inn, og en 
bekreftelse har blitt sendt til deg på e-post.
 A Case officer will review your application as soon as possible.    
bookingfrontend no   En saksbehandler vil behandle søknaden så fort som 
mulig.
+Please check your Spam Filter if you are missing mail. bookingfrontend no   
Vi gjør oppmerksom på at e-postsvar blir automatisk generert og derfor noen 
ganger vil ende i ditt spamfilter/nettsøppel.
 Loading...   bookingfrontend no   Laster...
 customer_ssn contains an invalid Norwegian social security number (6 or 11 
digits)   bookingfrontend no   Fødselsdato/fødselsnummer er ikke gyldig. 
Nummeret må bestå av 6 eller 11 siffer
 customer_organization_number is invalid    bookingfrontend no   
Organisasjonsnummer er ugyldig
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]