fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [8942]


From: Erik Holm-Larsen
Subject: [Fmsystem-commits] [8942]
Date: Tue, 21 Feb 2012 12:43:49 +0000

Revision: 8942
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=8942
Author:  erikhl
Date:   2012-02-21 12:43:47 +0000 (Tue, 21 Feb 2012)
Log Message:
-----------


Modified Paths:
--------------
  trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang

Modified: trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang
===================================================================
--- trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang 2012-02-21 11:16:14 UTC 
(rev 8941)
+++ trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang 2012-02-21 12:43:47 UTC 
(rev 8942)
@@ -93,4 +93,5 @@
 edit_organization   activitycalendarfrontend    no   Rediger 
organisasjonsinformasjon
 address    activitycalendarfrontend    no   Adresse
 activity_edit_helptext_step1  activitycalendarfrontend    no   Skal du 
endre opplysninger knyttet til en aktivitet må du være registrert som 
kontaktperson for organisasjonen.<br/>Du velger organisasjon og aktivitet i 
bildet under, og får en e-post i retur med en lenke til endringsskjema.
-mail_body_update_frontend   activitycalendarfrontend    no   Dette 
er en melding fra Bergen kommune/AktivBy.<br/>I aktivitetsoversikten som ligger 
i kommuneportalen på internett, står du registrert som kontaktperson for 
%1.<br/>Det har kommet inn et endringsønske på denne aktiviteten. Bruk lenken 
under for å endre opplysningene om aktiviteten.<br/>%2<br/><br/><br/> Mvh %3 
kulturkontor
\ No newline at end of file
+mail_body_update_frontend   activitycalendarfrontend    no   Dette 
er en melding fra Bergen kommune/AktivBy.<br/>I aktivitetsoversikten som ligger 
i kommuneportalen på internett, står du registrert som kontaktperson for 
%1.<br/>Det har kommet inn et endringsønske på denne aktiviteten. Bruk lenken 
under for å endre opplysningene om aktiviteten.<br/>%2<br/><br/><br/> Mvh %3 
kulturkontor
+mail_subject_update  activitycalendar    no   Melding fra AktivBy - 
aktivitetsoversikt
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]