fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [8867] bkbooking: updated frontend allow edit of old


From: Kjell Arne Espedal
Subject: [Fmsystem-commits] [8867] bkbooking: updated frontend allow edit of old bookings
Date: Tue, 14 Feb 2012 13:40:10 +0000

Revision: 8867
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=8867
Author:  kjell
Date:   2012-02-14 13:40:10 +0000 (Tue, 14 Feb 2012)
Log Message:
-----------
bkbooking: updated frontend allow edit of old bookings

Modified Paths:
--------------
  trunk/bookingfrontend/inc/class.uibooking.inc.php
  trunk/bookingfrontend/setup/phpgw_no.lang

Modified: trunk/bookingfrontend/inc/class.uibooking.inc.php
===================================================================
--- trunk/bookingfrontend/inc/class.uibooking.inc.php  2012-02-14 13:04:33 UTC 
(rev 8866)
+++ trunk/bookingfrontend/inc/class.uibooking.inc.php  2012-02-14 13:40:10 UTC 
(rev 8867)
@@ -325,10 +325,10 @@
                    
$this->agegroup_bo->extract_form_data($booking);
                    $errors = $this->bo->validate($booking);
                
-                    if (strtotime($_POST['from_']) < 
($today[0]-60*60*24*7*2))
-                    {
-                        $errors['booking'] = lang('You 
cant edit a booking that is older than 2 weeks');
-                    }                    
                    
+#                   if (strtotime($_POST['from_']) < 
($today[0]-60*60*24*7*2))
+#                   {
+#                       $errors['booking'] = lang('You 
cant edit a booking that is older than 2 weeks');
+#                   }                    
                    
                    if (!$errors) {
                        $receipt = 
$this->bo->update($booking);
                        
$this->redirect(array('menuaction' => 'bookingfrontend.uibuilding.schedule', 
'id'=>$booking['building_id']));

Modified: trunk/bookingfrontend/setup/phpgw_no.lang
===================================================================
--- trunk/bookingfrontend/setup/phpgw_no.lang  2012-02-14 13:04:33 UTC (rev 
8866)
+++ trunk/bookingfrontend/setup/phpgw_no.lang  2012-02-14 13:40:10 UTC (rev 
8867)
@@ -355,4 +355,4 @@
 Cancel information2  bookingfrontend no   Skal du Avbestille flere kan du 
velge Ut sesong eller Slett til og velg en dato, du kan også velge intervall 
(f.eks. annen hver uke).
 Booking Cancel information   bookingfrontend no   Hvis du skal avbestille 
booking på valgt dato, velg Avbestill-knappen nederst. Skal tiden bli vist som 
ledig i kalenderen krysser du av for slett tildeling.
 Booking Cancel information2  bookingfrontend no   Skal du avbestille 
flere kan du velge Ut sesong eller Avbestill til og velg en dato, du kan også 
velge intervall (f.eks. annen hver uke).
-
+You cant edit a booking that is older than 2 weeks   bookingfrontend no   
Du kan ikke redigere en booking som er eldre en 2 uker.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]