fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [8785] booking: fix for customer_organization_number


From: Sigurd Nes
Subject: [Fmsystem-commits] [8785] booking: fix for customer_organization_number not validated
Date: Sat, 04 Feb 2012 10:46:03 +0000

Revision: 8785
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=8785
Author:  sigurdne
Date:   2012-02-04 10:46:02 +0000 (Sat, 04 Feb 2012)
Log Message:
-----------
booking: fix for customer_organization_number not validated

Modified Paths:
--------------
  trunk/booking/inc/class.customer_identifier.inc.php
  trunk/booking/inc/class.socompleted_reservation.inc.php

Modified: trunk/booking/inc/class.customer_identifier.inc.php
===================================================================
--- trunk/booking/inc/class.customer_identifier.inc.php 2012-02-03 18:04:43 UTC 
(rev 8784)
+++ trunk/booking/inc/class.customer_identifier.inc.php 2012-02-04 10:46:02 UTC 
(rev 8785)
@@ -37,7 +37,8 @@
                    }            
           else
           {
-                
$to_entity[$this->field_prefix.$from_entity_customer_identifier] = lang('None');
+                // FIXME Sigurd Nes 4. februar 2012: det er 
feil i datasettet om denne slår til
+                
$to_entity[$this->field_prefix.$from_entity_customer_identifier] = 
$from_entity['customer_number'];//lang('None');
           }
         } 
         else 

Modified: trunk/booking/inc/class.socompleted_reservation.inc.php
===================================================================
--- trunk/booking/inc/class.socompleted_reservation.inc.php   2012-02-03 
18:04:43 UTC (rev 8784)
+++ trunk/booking/inc/class.socompleted_reservation.inc.php   2012-02-04 
10:46:02 UTC (rev 8785)
@@ -154,10 +154,6 @@
            $this->$method($reservation, $entity);
            $this->set_description($type, $reservation, $entity);
 
-            //FIXME
-            // Sigurd Nes, 3.februar 2012: Feiler stygt hvis 
$entity['customer_organization_number'] kommer inn som 'Ikke angitt'      
    
-            $entity['customer_organization_number'] = (int) 
$entity['customer_organization_number'];
-
            $this->add($entity);
        }
        
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]