fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [8748]


From: Erik Holm-Larsen
Subject: [Fmsystem-commits] [8748]
Date: Wed, 01 Feb 2012 06:17:46 +0000

Revision: 8748
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=8748
Author:  erikhl
Date:   2012-02-01 06:17:45 +0000 (Wed, 01 Feb 2012)
Log Message:
-----------


Modified Paths:
--------------
  trunk/activitycalendar/setup/phpgw_no.lang
  trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang

Modified: trunk/activitycalendar/setup/phpgw_no.lang
===================================================================
--- trunk/activitycalendar/setup/phpgw_no.lang 2012-01-31 19:22:31 UTC (rev 
8747)
+++ trunk/activitycalendar/setup/phpgw_no.lang 2012-02-01 06:17:45 UTC (rev 
8748)
@@ -381,8 +381,8 @@
 mail_body_update    activitycalendar    no   Dette er en melding fra 
Bergen kommune/AktivBy.<br/>I aktivitetsoversikten som ligger i kommuneportalen 
på internett, står du registrert som kontaktperson for %1.<br/>Ber om at du 
kontrollerer at data er korrekt, og eventuelt endrer.<br/>%2<br/><br/><br/> Mvh 
%3 kulturkontor
 mail_body_update_frontend   activitycalendar    no   Dette er en 
melding fra Bergen kommune/AktivBy.<br/>I aktivitetsoversikten som ligger i 
kommuneportalen på internett, står du registrert som kontaktperson for 
%1.<br/>Det har kommet inn et endringsønske på denne aktiviteten. Bruk lenken 
under for å endre opplysningene om aktiviteten.<br/>%2<br/><br/><br/> Mvh %3 
kulturkontor
 mail_body_state_3   activitycalendar    no   Informasjon om din 
aktivitet er registrert og vil bli publisert i kommuneportalen i løpet av 
dagen.<br/>De som er registrert som kontaktpersoner får endre informasjonen, 
dette gjøres via nettsiden: 
https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/aktivitetsoversikt/<br/><br/><br/> 
Mvh %1 kulturkontor
-mail_body_state_4   activitycalendar    no   Ditt tips er behandlet 
og publisert i kommuneportalen. Mvh %1 kulturkontor
-mail_body_state_5   activitycalendar    no   Ditt tips er behandlet, 
men vil ikke bli publisert i kommuneportalen. Mvh %1 kulturkontor
+mail_body_state_4   activitycalendar    no   Ditt tips er behandlet 
og publisert i kommuneportalen.<br/><br/>Mvh %1 kulturkontor
+mail_body_state_5   activitycalendar    no   Ditt tips er behandlet, 
men vil ikke bli publisert i kommuneportalen.<br/><br/>Mvh %1 kulturkontor
 send_mail   activitycalendar    no   Send e-post
 marked_as   activitycalendar    no   Status
 address_number activitycalendar    no   Husnummer

Modified: trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang
===================================================================
--- trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang 2012-01-31 19:22:31 UTC 
(rev 8747)
+++ trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang 2012-02-01 06:17:45 UTC 
(rev 8748)
@@ -86,7 +86,7 @@
 activity_org_helptext_step1  activitycalendarfrontend    no   Velg 
organisasjon aktiviteten som skal endres er tilknyttet i nedtrekksmenyen, du 
kan søke ved å skrive inn navnet.
 next  activitycalendarfrontend    no   Neste
 new_activity  activitycalendarfrontend    no   Ny aktivitet
-update_request_sent  activitycalendarfrontend    no   
Oppdateringsforespørsel er sendt for aktiviteten "%1" tilknyttet organisasjon 
"%2"
+update_request_sent  activitycalendarfrontend    no   
Oppdateringsforespørsel er sendt på e-post til kontaktperson for aktiviteten 
"%1" tilknyttet organisasjon "%2"
 edit_activity activitycalendarfrontend    no   Endre aktivitet
 activity_edit_helptext activitycalendarfrontend    no   Velg 
aktiviteten du ønsker å endre fra listen under.
 send_change_request  activitycalendarfrontend    no   Send inn 
endringsønske
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]