fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [8413] property: move config


From: Sigurd Nes
Subject: [Fmsystem-commits] [8413] property: move config
Date: Fri, 23 Dec 2011 07:41:22 +0000

Revision: 8413
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=8413
Author:  sigurdne
Date:   2011-12-23 07:41:22 +0000 (Fri, 23 Dec 2011)
Log Message:
-----------
property: move config

Modified Paths:
--------------
  trunk/property/inc/export/default/Basware_X114
  trunk/property/setup/tables_update.inc.php

Modified: trunk/property/inc/export/default/Basware_X114
===================================================================
--- trunk/property/inc/export/default/Basware_X114   2011-12-23 07:40:21 UTC 
(rev 8412)
+++ trunk/property/inc/export/default/Basware_X114   2011-12-23 07:41:22 UTC 
(rev 8413)
@@ -56,7 +56,7 @@
            
            if(!isset($this->custom_config->config_data['export']))
            {
-                $this->initiate_config();
+                $GLOBALS['phpgw']->redirect_link('/index.php', 
array('menuaction' => 'admin.uiconfig2.index', 'location_id' => 
$GLOBALS['phpgw']->locations->get_id('property', '.invoice')) );
            }
            
            if 
(isset($this->custom_config->config_data['export']['cleanup_old']) && 
$this->custom_config->config_data['export']['cleanup_old'])
@@ -68,34 +68,6 @@
 
_debug_array($this->custom_config->config_data['export']['cleanup_old']);die(); 
            
        }
 
-        protected function initiate_config()
-        {
-            $receipt_section = 
$this->custom_config->add_section(array
-                (
-                    'name' => 'export',
-                    'descr' => 'Invoice export'
-                )
-            );
-            $receipt = $this->custom_config->add_attrib(array
-                (
-                    'section_id'  => 
$receipt_section['section_id'],
-                    'input_type'  => 'text',
-                    'name'         => 
'cleanup_old',
-                    'descr'         => 'Overføre 
manuelt registrerte fakturaer rett til historikk'
-                )
-            );
-            $receipt = $this->custom_config->add_attrib(array
-                (
-                    'section_id'  => 
$receipt_section['section_id'],
-                    'input_type'  => 'date',
-                    'name'         => 
'dato_aarsavslutning',
-                    'descr'         => "Dato for 
årsavslutning: overført pr. desember foregående år"
-                )
-            );
-            $GLOBALS['phpgw']->redirect_link('/index.php', 
array('menuaction' => 'admin.uiconfig2.list_attrib', 'section_id' => 
$receipt_section['section_id'] , 'location_id' => 
$GLOBALS['phpgw']->locations->get_id('property', '.invoice')) );
-        }
-
-
        protected function cleanup_old()
        {
            $this->db->transaction_begin();

Modified: trunk/property/setup/tables_update.inc.php
===================================================================
--- trunk/property/setup/tables_update.inc.php 2011-12-23 07:40:21 UTC (rev 
8412)
+++ trunk/property/setup/tables_update.inc.php 2011-12-23 07:41:22 UTC (rev 
8413)
@@ -5539,7 +5539,7 @@
    }
 
    /**
-    * Update property version from 0.9.17.626 to 0.9.17.627
+    * Update property version from 0.9.17.627 to 0.9.17.628
    * Alter primary key
    */
    $test[] = '0.9.17.627';
@@ -5559,7 +5559,7 @@
    }
 
    /**
-    * Update property version from 0.9.17.627 to 0.9.17.628
+    * Update property version from 0.9.17.628 to 0.9.17.629
    * Add appname to responsibility_role in order to filter by defining app.
    */
    $test[] = '0.9.17.628';
@@ -5579,6 +5579,212 @@
    }
 
    /**
+    * Update property version from 0.9.17.629 to 0.9.17.630
+    * Add invoice config as separate section
+    */
+    $test[] = '0.9.17.629';
+    function property_upgrade0_9_17_629()
+    {
+//       $GLOBALS['phpgw_setup']->oProc->m_odb->transaction_begin();
+        $custom_config = 
CreateObject('admin.soconfig',$GLOBALS['phpgw']->locations->get_id('property', 
'.invoice'));
+
+        // common
+        $receipt_section_common = $custom_config->add_section(array
+            (
+                'name' => 'common',
+                'descr' => 'common invoice config'
+            )
+        );
+
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'input_type'  => 'text',
+                'name'         => 'host',
+                'descr'         => 'Host'
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'input_type'  => 'text',
+                'name'         => 'user',
+                'descr'         => 'User'
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'input_type'  => 'password',
+                'name'         => 'password',
+                'descr'         => 'Password'
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'input_type'  => 'listbox',
+                'name'         => 'method',
+                'descr'         => 'Export / import 
method',
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->edit_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'attrib_id'       => 
$receipt['attrib_id'],
+                'input_type'  => 'listbox',
+                'name'         => 'method',
+                'descr'         => 'Export / import 
method',
+                'new_choice'  => 'local'
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->edit_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'attrib_id'       => 
$receipt['attrib_id'],
+                'input_type'  => 'listbox',
+                'name'         => 'method',
+                'descr'         => 'Export / import 
method',
+                'new_choice'  => 'ftp'
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->edit_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'attrib_id'       => 
$receipt['attrib_id'],
+                'input_type'  => 'listbox',
+                'name'         => 'method',
+                'descr'         => 'Export / import 
method',
+                'new_choice'  => 'ssh'
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'input_type'  => 'text',
+                'name'         => 'basedir',
+                'descr'         => 'basedir on remote 
server'
+            )
+        );
+
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'attrib_id'       => 
$receipt['attrib_id'],
+                'input_type'  => 'listbox',
+                'name'         => 'invoice_approval',
+                'descr'         => 'Number of persons 
required to approve for payment',
+            )
+        );
+
+        $receipt = $custom_config->edit_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'attrib_id'       => 
$receipt['attrib_id'],
+                'input_type'  => 'listbox',
+                'name'         => 'invoice_approval',
+                'descr'         => 'Number of persons 
required to approve for payment',
+                'new_choice'  => '1'
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->edit_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_common['section_id'],
+                'attrib_id'       => 
$receipt['attrib_id'],
+                'input_type'  => 'listbox',
+                'name'         => 'invoice_approval',
+                'descr'         => 'Number of persons 
required to approve for payment',
+                'new_choice'  => '2'
+            )
+        );
+
+
+
+        // import:
+        $receipt_section_import = $custom_config->add_section(array
+            (
+                'name' => 'import',
+                'descr' => 'import invoice config'
+            )
+        );
+
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_import['section_id'],
+                'input_type'  => 'text',
+                'name'         => 'path',
+                'descr'         => 'path on local sever 
to store imported files'
+            )
+        );
+
+        //export
+        $receipt_section_export = $custom_config->add_section(array
+            (
+                'name' => 'export',
+                'descr' => 'Invoice export'
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_export['section_id'],
+                'input_type'  => 'text',
+                'name'         => 'cleanup_old',
+                'descr'         => 'Overføre manuelt 
registrerte fakturaer rett til historikk'
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_export['section_id'],
+                'input_type'  => 'date',
+                'name'         => 
'dato_aarsavslutning',
+                'descr'         => "Dato for 
årsavslutning: overført pr. desember foregående år"
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_export['section_id'],
+                'input_type'  => 'text',
+                'name'         => 'path',
+                'descr'         => 'path on local sever 
to store exported files'
+            )
+        );
+
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_export['section_id'],
+                'input_type'  => 'text',
+                'name'         => 'pre_path',
+                'descr'         => 'path on local sever 
to store exported files for pre approved vouchers'
+            )
+        );
+
+
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_export['section_id'],
+                'input_type'  => 'text',
+                'name'         => 'cleanup_old',
+                'descr'         => 'Overføre manuelt 
registrerte fakturaer rett til historikk'
+            )
+        );
+        $receipt = $custom_config->add_attrib(array
+            (
+                'section_id'  => 
$receipt_section_export['section_id'],
+                'input_type'  => 'date',
+                'name'         => 
'dato_aarsavslutning',
+                'descr'         => "Dato for 
årsavslutning: overført pr. desember foregående år"
+            )
+        );
+
+
+    //   if($GLOBALS['phpgw_setup']->oProc->m_odb->transaction_commit())
+        {
+            $GLOBALS['setup_info']['property']['currentver'] = 
'0.9.17.630';
+            return $GLOBALS['setup_info']['property']['currentver'];
+        }
+    }
+
+    /**
    * Update property version from 0.9.17.607 to 0.9.17.608
    * Add more room for address at tickets
    * 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]