fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [8336]


From: Erik Holm-Larsen
Subject: [Fmsystem-commits] [8336]
Date: Fri, 16 Dec 2011 08:56:35 +0000

Revision: 8336
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=8336
Author:  erikhl
Date:   2011-12-16 08:56:34 +0000 (Fri, 16 Dec 2011)
Log Message:
-----------


Modified Paths:
--------------
  trunk/activitycalendarfrontend/inc/class.uiactivity.inc.php
  trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang
  trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/activity_new.php

Modified: trunk/activitycalendarfrontend/inc/class.uiactivity.inc.php
===================================================================
--- trunk/activitycalendarfrontend/inc/class.uiactivity.inc.php 2011-12-15 
18:42:12 UTC (rev 8335)
+++ trunk/activitycalendarfrontend/inc/class.uiactivity.inc.php 2011-12-16 
08:56:34 UTC (rev 8336)
@@ -9,6 +9,7 @@
    include_class('activitycalendar', 'activity', 'inc/model/');
    include_class('activitycalendar', 'group', 'inc/model/');
    include_class('activitycalendar', 'organization', 'inc/model/');
+    include_class('activitycalendar', 'arena', 'inc/model/');
 
    class activitycalendarfrontend_uiactivity extends 
activitycalendar_uiactivities
    {
@@ -240,11 +241,28 @@
                    $desc = substr($desc,0,254);
                }
                
+                $arena_id = phpgw::get_var('arena_id');
+                if($arena_id != null && $arena_id == 
'new_arena')
+                {                
+                    $arena = new activitycalendar_arena();
+                    $arena_name = 
phpgw::get_var('arena_name');
+                    $arena_address = 
phpgw::get_var('arena_address') . ' ' . phpgw::get_var('arena_number') . ', ' . 
phpgw::get_var('arena_postaddress');
+    
+                    $arena->set_arena_name($arena_name);
+                    $arena->set_address($arena_address);
+                    $arena->set_active(true);
+            
+                    // All is good, store arena
+                    if ($this->so_arena->store($arena)) {
+                        $arena_id = $arena->get_id();
+                    }
+                }
+                
                //... set all parameters
                $activity->set_title(phpgw::get_var('title'));
                $activity->set_organization_id($o_id);
                $activity->set_group_id($g_id);
-                
$activity->set_arena(phpgw::get_var('arena_id'));
+                $activity->set_arena($arena_id);
                
$activity->set_internal_arena(phpgw::get_var('internal_arena_id'));
                $district_array = phpgw::get_var('district');
                $activity->set_district(implode(",", 
$district_array));

Modified: trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang
===================================================================
--- trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang 2011-12-15 18:42:12 UTC 
(rev 8335)
+++ trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang 2011-12-16 08:56:34 UTC 
(rev 8336)
@@ -69,7 +69,8 @@
 what  activitycalendarfrontend    no   HVA
 where_when   activitycalendarfrontend    no   HVOR/NÅR
 who  activitycalendarfrontend    no   HVEM
-arena_helptext activitycalendarfrontend    no   Oppgi arena ved å velge 
kommunalt bygg eller eksterne bygg.
+arena_helptext activitycalendarfrontend    no   Oppgi arena ved å velge 
kommunalt bygg eller eksterne bygg.<br/>Dersom ikke arena som skal benyttes 
finnes i listen, kan du registrere en ny.<br/>Velg "Ny arena" i nedtrekksmenyen 
for Eksterne bygg og oppgi deretter riktig navn og adresse på arenaen.
+new_arena   activitycalendarfrontend    no   Ny Arena
 external_arena activitycalendarfrontend    no   Eksterne bygg
 category_helptext   activitycalendarfrontend    no   Velg kategori
 target_helptext    activitycalendarfrontend    no   Velg 
målgruppe(r)
@@ -88,4 +89,5 @@
 edit_activity activitycalendarfrontend    no   Endre aktivitet
 activity_edit_helptext activitycalendarfrontend    no   Velg 
aktiviteten du ønsker å endre fra listen under.
 send_change_request  activitycalendarfrontend    no   Send inn 
endringsønske
-edit_organization   activitycalendarfrontend    no   Rediger 
organisasjonsinformasjon
\ No newline at end of file
+edit_organization   activitycalendarfrontend    no   Rediger 
organisasjonsinformasjon
+address    activitycalendarfrontend    no   Adresse
\ No newline at end of file

Modified: trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/activity_new.php
===================================================================
--- trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/activity_new.php   
2011-12-15 18:42:12 UTC (rev 8335)
+++ trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/activity_new.php   
2011-12-16 08:56:34 UTC (rev 8336)
@@ -20,6 +20,19 @@
    }
 }
 
+function checkNewArena()
+{
+    var arena_selected = document.getElementById('arena_id').value;
+    if(arena_selected == 'new_arena')
+    {
+        document.getElementById('new_arena_fields').style.display = 
"block";
+    }
+    else
+    {
+        document.getElementById('new_arena_fields').style.display = 
"none";
+    }
+}
+
 function get_address_search()
 {
    var address = document.getElementById('address_txt').value;
@@ -42,6 +55,28 @@
    
 }
 
+function get_address_search_arena()
+{
+    var address = document.getElementById('arena_address_txt').value;
+    var div_address = document.getElementById('arena_address_container');
+
+    url = 
"index.php?menuaction=activitycalendarfrontend.uiactivity.get_address_search&amp;phpgw_return_as=json&amp;search="
 + address;
+
+var divcontent_start = "<select name=\"arena_address\" id=\"arena_address\" 
size\"5\">";
+var divcontent_end = "</select>";
+    
+    var callback = {
+        success: function(response){
+                    div_address.innerHTML = 
divcontent_start + JSON.parse(response.responseText) + divcontent_end; 
+                },
+        failure: function(o) {
+                    alert("AJAX doesn't work"); //FAILURE
+                }
+    }
+    var trans = YAHOO.util.Connect.asyncRequest('GET', url, callback, null);
+    
+}
+
 function get_address_search_cp2()
 {
    var address = document.getElementById('contact2_address_txt').value;
@@ -64,12 +99,19 @@
    
 }
 
+function run_checks()
+{
+    check_external();
+    checkNewArena();
+}
+
 function check_internal()
 {
    if(document.getElementById('internal_arena_id').value != null && 
document.getElementById('internal_arena_id').value > 0)
    {
        //disable external arena drop-down
        document.getElementById('arena_id').disabled="disabled";
+        document.getElementById('new_arena_fields').style.display = 
"none";
    }
    else
    {
@@ -80,7 +122,7 @@
 
 function check_external()
 {
-    if(document.getElementById('arena_id').value != null && 
document.getElementById('arena_id').value > 0)
+    if(document.getElementById('arena_id').value != null && 
(document.getElementById('arena_id').value > 0 || 
document.getElementById('arena_id').value == 'new_arena'))
    {
        //disable internal arena drop-down
        
document.getElementById('internal_arena_id').disabled="disabled";
@@ -89,6 +131,7 @@
    {
        //enable internal arena drop-down
        document.getElementById('internal_arena_id').disabled="";
+        document.getElementById('new_arena_fields').style.display = 
"none";
    }
 }
 
@@ -236,8 +279,9 @@
                    <?php
                    $current_arena_id = 
$activity->get_arena();
                    ?>
-                    <select name="arena_id" id="arena_id" 
onchange="javascript: check_external();">
+                    <select name="arena_id" id="arena_id" 
onchange="javascript: run_checks();">
                        <option value="0">Ingen arena 
valgt</option>
+                        <option value="new_arena">Ny 
arena</option>
                        <?php
                        foreach($arenas as $arena)
                        {
@@ -246,6 +290,20 @@
                        ?>
                    </select>
                </dd>
+                <span id="new_arena_fields" style="display: 
none;">
+                    <dt>
+                        <label for="new_arena"><?php 
echo lang('new_arena') ?></label>
+                    </dt>
+                    <dt><label for="arena_name"><?php echo 
lang('name') ?></label></dt>
+                    <dd><input type="text" 
name="arena_name" id="arena_name" /></dd>
+                    <dt><label for="arena_address"><?php 
echo lang('address') ?></label></dt>
+                    <dd><input type="text" 
name="arena_address_txt" id="arena_address_txt" 
onkeyup="javascript:get_address_search_arena()"/>
+                    <div id="arena_address_container"></div>
+                    <label for="arena_number">Nummer</label>
+                    <input type="text" 
name="arena_number"/><br/>
+                    <label 
for="arena_postaddress">Postnummer og Sted</label>
+                    <input type="text" 
name="arena_postaddress"/></dd>
+                </span>
                <dt>
                    <label for="time"><?php echo 
lang('time') ?></label>
                </dt>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]