fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [8282] bkbooking: nsf update minor fixes


From: Kjell Arne Espedal
Subject: [Fmsystem-commits] [8282] bkbooking: nsf update minor fixes
Date: Tue, 13 Dec 2011 09:52:14 +0000

Revision: 8282
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=8282
Author:  kjell
Date:   2011-12-13 09:52:14 +0000 (Tue, 13 Dec 2011)
Log Message:
-----------
bkbooking: nsf update minor fixes

Modified Paths:
--------------
  branches/dev-thomasez/booking/templates/base/application_new.xsl
  branches/dev-thomasez/booking/templates/base/css/base.css
  branches/dev-thomasez/bookingfrontend/inc/class.bosearch.inc.php
  branches/dev-thomasez/bookingfrontend/js/bookingfrontend/search.js
  branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/css/frontend.css
  branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/footer.tpl
  branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/head.tpl

Modified: branches/dev-thomasez/booking/templates/base/application_new.xsl
===================================================================
--- branches/dev-thomasez/booking/templates/base/application_new.xsl  
2011-12-13 09:24:03 UTC (rev 8281)
+++ branches/dev-thomasez/booking/templates/base/application_new.xsl  
2011-12-13 09:52:14 UTC (rev 8282)
@@ -164,9 +164,8 @@
 
            <dt><a href="#" id="add-date-link"><xsl:value-of 
select="php:function('lang', 'Add another date')" /></a></dt>
        </dl>
+        <div class="clr"/>
        <dl class="form-col">
-        </dl>
-        <dl class="form-col">
            <div class="heading">5. <xsl:value-of 
select="php:function('lang', 'Who?')" /></div>
            <xsl:if test="config/application_who">
                <p>
@@ -258,8 +257,10 @@
                <xsl:attribute name="href"><xsl:value-of 
select="application/cancel_link"/></xsl:attribute>
                <xsl:value-of select="php:function('lang', 
'Cancel')" />
            </a>
-            <p style="width: 750px; margin-top: 10px;">Trykker du 
<strong>SEND</strong>-knappen får du opp en rød melding øverst om noen 
opplysninger mangler, er alt OK kommer det opp en grønn melding. Det blir sendt 
en bekreftelse til din e-post, og en lenke hvor du kan gå inn og se status og 
legge til ekstra opplysninger i saken.<br /><br />
-                Trykker du <strong>Avbryt</strong> blir 
søknaden ikke sendt eller lagret, og du går tilbake til kalenderen.</p>
+<!--          <p style="width: 750px; margin-top: 10px;">Trykker du 
<strong>SEND</strong>-knappen får du opp en rød melding øverst om noen 
opplysninger mangler, er alt OK kommer det opp en grønn melding. Det blir sendt 
en bekreftelse til din e-post, og en lenke hvor du kan gå inn og se status og 
legge til ekstra opplysninger i saken.<br /><br />-->
+<!--              Trykker du <strong>Avbryt</strong> blir 
søknaden ikke sendt eller lagret, og du går tilbake til kalenderen.</p>-->
+
+<p style="width: 750px; margin-top: 10px;">Trykk <strong>SEND</strong> for å 
lagre. En grønn melding bekrefter at alt er i orden. Du vil også få en 
bekreftelse på e-post. En rød melding betyr at noe mangler. Trykker du 
<strong>Avbryt</strong>, slettes søknaden.</p>
        </div>
    </form>
    </div>

Modified: branches/dev-thomasez/booking/templates/base/css/base.css
===================================================================
--- branches/dev-thomasez/booking/templates/base/css/base.css  2011-12-13 
09:24:03 UTC (rev 8281)
+++ branches/dev-thomasez/booking/templates/base/css/base.css  2011-12-13 
09:52:14 UTC (rev 8282)
@@ -301,8 +301,12 @@
 span.space {
    padding-right: 8px;
 }
+.details .description {
+    padding-top: 8px; 
+}
 .image_container {
-    margin-top: 8px;
+    margin-top: 16px;
+    margin-bottom: 8px;
 }
 em {
    font-style:italic;
@@ -341,4 +345,7 @@
   color: #666;
   width: 20em;
 }
+.login {
+    display: none;
+}
 

Modified: branches/dev-thomasez/bookingfrontend/inc/class.bosearch.inc.php
===================================================================
--- branches/dev-thomasez/bookingfrontend/inc/class.bosearch.inc.php  
2011-12-13 09:24:03 UTC (rev 8281)
+++ branches/dev-thomasez/bookingfrontend/inc/class.bosearch.inc.php  
2011-12-13 09:52:14 UTC (rev 8282)
@@ -70,7 +70,7 @@
           $res['type'] = "resource";
           $res['link'] = 
$GLOBALS['phpgw']->link('/bookingfrontend/', array('menuaction' => 
'bookingfrontend.uiresource.show', 'id' => $res['id']));
           $res['img_container'] = "resource-" . $res['id'];
-          $res['img_url'] = 
$GLOBALS['phpgw']->link('/bookingfrontend/', array('menuaction' => 
'bookingfrontend.uidocument_resource.index_images', 'filter_owner_id' => 
$res['id'], 'phpgw_return_as' => 'json', 'results' => '1'));
+          $res['img_url'] = 
$GLOBALS['phpgw']->link('/bookingfrontend/', array('menuaction' => 
'bookingfrontend.uidocument_resource.index_images', 'filter_owner_id' => 
$res['id'], 'phpgw_return_as' => 'json', 'results' => '3'));
         }
       }
            $final_array = array_merge_recursive($bui_result, 
$org_result, $res_result);

Modified: branches/dev-thomasez/bookingfrontend/js/bookingfrontend/search.js
===================================================================
--- branches/dev-thomasez/bookingfrontend/js/bookingfrontend/search.js 
2011-12-13 09:24:03 UTC (rev 8281)
+++ branches/dev-thomasez/bookingfrontend/js/bookingfrontend/search.js 
2011-12-13 09:52:14 UTC (rev 8282)
@@ -36,7 +36,7 @@
            if(['House','Campsite','Boat'].indexOf(val) >= 0) {
                YAHOO.util.Dom.setStyle('extrafields', 
'display', 'block');   
            } 
-            else if (['Equipment','Location'].indexOf(val) >= 0)  
    
+            else if (['Equipment','Location',''].indexOf(val) >= 0) 
    
            {
                YAHOO.util.Dom.setStyle('extrafields', 
'display', 'none');   
            }

Modified: branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/css/frontend.css
===================================================================
--- branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/css/frontend.css 
2011-12-13 09:24:03 UTC (rev 8281)
+++ branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/css/frontend.css 
2011-12-13 09:52:14 UTC (rev 8282)
@@ -15,7 +15,7 @@
 ul#metanav a, ul#sidebar a { color: #700; }
 div#content {
   margin: 0 2em;
-  min-height: 500px;
+  min-height: 400px;
 }
 #header-search { 
   float: right;
@@ -66,7 +66,7 @@
 }
 form#search {
   text-align: center;
-  padding-top: 5em;
+  padding-top: 0em;
 }
 input#search {
   font-size: 120%;
@@ -183,7 +183,7 @@
   list-style-type: none;
   padding-left: 0;
   color: #888;
-  margin: 3em 0;
+  margin: 1.5em 0;
   font-size: 120%;
 }
 #cloud div { padding: .2em};

Modified: branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/footer.tpl
===================================================================
--- branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/footer.tpl    
2011-12-13 09:24:03 UTC (rev 8281)
+++ branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/footer.tpl    
2011-12-13 09:52:14 UTC (rev 8282)
@@ -2,8 +2,8 @@
 <div id="footer">
 
 </div>
-<div id="footer_address">
-Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | 
Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | <a 
href="mailto:address@hidden";>mailto:address@hidden</a>
+<div id="footer_address" style="text-align: center;" >
+Norges speiderforbund | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
| 22 99 22 30 | <a href="http://www.speiding.no";>www.speiding.no</a> | <a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>
 </div>
 
    </body>

Modified: branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/head.tpl
===================================================================
--- branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/head.tpl 2011-12-13 
09:24:03 UTC (rev 8281)
+++ branches/dev-thomasez/phpgwapi/templates/bkbooking/head.tpl 2011-12-13 
09:52:14 UTC (rev 8282)
@@ -33,7 +33,7 @@
   <div id="wrapper">
   <div id="header">
    <div id="login-bar">
-        <a href="{manual_url}">{manual_text}</a> <a 
href="{help_url}">{help_text}</a> <a href="{login_url}">{login_text}</a>
+        <a href="{manual_url}">{manual_text}</a> <a 
href="{help_url}">{help_text}</a> <a class="login" 
href="{login_url}">{login_text}</a>
    </div>
     <a href="index.php?menuaction=bookingfrontend.uisearch.index"><div 
id="logo"></div></a>
        <div id="centerimage"></div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]