fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [7715]


From: Erik Holm-Larsen
Subject: [Fmsystem-commits] [7715]
Date: Fri, 23 Sep 2011 08:03:43 +0000

Revision: 7715
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=7715
Author:  erikhl
Date:   2011-09-23 08:03:42 +0000 (Fri, 23 Sep 2011)
Log Message:
-----------


Modified Paths:
--------------
  trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang
  trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/activity.php
  trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/css/base.css

Modified: trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang
===================================================================
--- trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang 2011-09-23 08:03:32 UTC 
(rev 7714)
+++ trunk/activitycalendarfrontend/setup/phpgw_no.lang 2011-09-23 08:03:42 UTC 
(rev 7715)
@@ -58,4 +58,6 @@
 org_helptext  activitycalendarfrontend    no   Velg organisasjon 
aktiviteten skal knyttes til. <br/>Dersom din organisasjon ikke finnes, velg 
"Ny organisasjon" og fyll ut feltene som vises under.
 group_helptext activitycalendarfrontend    no   Velg gruppe/lag 
aktiviteten skal knyttes til. <br/>Dersom gruppen/laget ikke finnes, velg "Ny 
gruppe" og fyll ut feltene som vises under.
 int_arena_helptext   activitycalendarfrontend    no   Dersom 
aktiviteten skal finne sted i et kommunalt bygg velges dette fra listen her.
-arena_helptext activitycalendarfrontend    no   Dersom aktiviteten skal 
finne sted på en ikke-kommunal arena, velges dette her.<br/>Dersom aktiviteten 
finner sted på flere arenaer, velg hovedarena her.
\ No newline at end of file
+arena_helptext activitycalendarfrontend    no   Dersom aktiviteten skal 
finne sted på en ikke-kommunal arena, velges dette her.<br/>Dersom aktiviteten 
finner sted på flere arenaer, velg hovedarena her.
+messages_saved_form  activitycalendarfrontend    no   Aktiviteten ble 
lagret
+messages_form_error  activitycalendarfrontend    no   Det oppstod et 
problem under lagring
\ No newline at end of file

Modified: trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/activity.php
===================================================================
--- trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/activity.php 2011-09-23 
08:03:32 UTC (rev 7714)
+++ trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/activity.php 2011-09-23 
08:03:42 UTC (rev 7715)
@@ -21,12 +21,12 @@
    if(org_id != null && org_id == 'new_org')
    {
        //alert('new_org');
-        document.getElementById('new_org_group').style.display = 
"block";
+        document.getElementById('new_org').style.display = "block";
        document.getElementById('new_org_fields').style.display = 
"block";
    }
    else
    {
-        document.getElementById('new_org_group').style.display = "none";
+        document.getElementById('new_org').style.display = "none";
        document.getElementById('new_org_fields').style.display = 
"none";
        var divcontent_start = "<select name=\"group_id\" 
id=\"group_id\" onchange=\"javascript:checkNewGroup()\">";
        var divcontent_end = "</select>";
@@ -53,12 +53,12 @@
    var group_selected = document.getElementById('group_id').value;
    if(group_selected == 'new_group')
    {
-        document.getElementById('new_org_group').style.display = 
"block";
+        document.getElementById('new_group').style.display = "block";
        document.getElementById('new_group_fields').style.display = 
"block";
    }
    else
    {
-        document.getElementById('new_org_group').style.display = "none";
+        document.getElementById('new_group').style.display = "none";
        document.getElementById('new_group_fields').style.display = 
"none";
    }
 }
@@ -111,6 +111,17 @@
 
 <div class="yui-content">
    <div id="details">
+    
+    <?php if($message){?>
+    <div class="success">
+        <?php echo $message;?>
+    </div>
+    <?php }else if($error){?>
+    <div class="error">
+        <?php echo $error;?>
+    </div>
+    <?php }?>
+    </div>
        <h1><?php echo lang('activity') ?></h1>
        <form action="#" method="post">
            <input type="hidden" name="id" value="<?php 
if($activity->get_id()){ echo $activity->get_id(); } else { echo '0'; } ?>"/>
@@ -169,36 +180,7 @@
                    }
                    ?>
                </dd>
-                <dt>
-                    <?php if($activity->get_group_id() || 
$editable) { ?>
-                    <label for="group_id"><?php echo 
lang('group') ?></label>
-                    <?php } ?>
-                </dt>
-                <dd>
-                    <?php
-                    $current_group_id = 
$activity->get_group_id();
-                    if ($editable)
-                    {
-                        ?>
-                        <?php echo 
lang('group_helptext')?><br/>
-                        <div id="group_select">
-                            <select name="group_id" 
id="group_id">
-                                <option 
value="0">Ingen gruppe valgt</option>
-                            </select>
-                        </div>
-                        <?php
-                    ?>
-                    <?php
-                    }
-                    else
-                    {
-                        if($activity->get_group_id()){
-                            echo 
activitycalendar_sogroup::get_instance()->get_group_name($activity->get_group_id());
-                        }
-                    }
-                    ?>
-                </dd>
-                <div id="new_org_group" style="display: none;">
+                <div id="new_org" style="display: none;">
                    <hr/>
                    <div id="new_org_fields" 
style="display: none;">
                        <label 
for="orgname">Organisasjonsnavn</label>
@@ -233,6 +215,60 @@
                        <textarea rows="10" cols="100" 
name="org_description"></textarea>
                    </div>
                    <hr/>
+                    <b>Kontaktperson 1</b><br/>
+                    <label for="contact1_name">Navn</label>
+                    <input type="text" 
name="contact1_name"/><br/>
+                    <label 
for="contact1_phone">Telefon</label>
+                    <input type="text" 
name="contact1_phone"/><br/>
+                    <label 
for="contact1_mail">E-post</label>
+                    <input type="text" 
name="contact1_mail"/><br/>
+                    <b>Kontaktperson 2</b><br/>
+                    <label for="contact2_name">Navn</label>
+                    <input type="text" 
name="contact2_name"/><br/>
+                    <label 
for="contact2_phone">Telefon</label>
+                    <input type="text" 
name="contact2_phone"/><br/>
+                    <label 
for="contact2_mail">E-post</label>
+                    <input type="text" 
name="contact2_mail"/><br/>
+                    <label 
for="contact2_address">Adresse</label>
+                    <input type="text" 
name="contact2_address_txt" id="contact2_address_txt" 
onkeyup="javascript:get_address_search_cp2()"/>
+                    <div 
id="contact2_address_container"></div><br/>
+                    <label 
for="contact2_number">Nummer</label>
+                    <input type="text" 
name="contact2_number"/><br/>
+                    <label 
for="contact2_postaddress">Postnummer / Sted</label>
+                    <input type="text" 
name="contact2_postaddress"/>
+                    <hr/>
+                </div>
+                <dt>
+                    <?php if($activity->get_group_id() || 
$editable) { ?>
+                    <label for="group_id"><?php echo 
lang('group') ?></label>
+                    <?php } ?>
+                </dt>
+                <dd>
+                    <?php
+                    $current_group_id = 
$activity->get_group_id();
+                    if ($editable)
+                    {
+                        ?>
+                        <?php echo 
lang('group_helptext')?><br/>
+                        <div id="group_select">
+                            <select name="group_id" 
id="group_id">
+                                <option 
value="0">Ingen gruppe valgt</option>
+                            </select>
+                        </div>
+                        <?php
+                    ?>
+                    <?php
+                    }
+                    else
+                    {
+                        if($activity->get_group_id()){
+                            echo 
activitycalendar_sogroup::get_instance()->get_group_name($activity->get_group_id());
+                        }
+                    }
+                    ?>
+                </dd>
+                <div id="new_group" style="display: none;">
+                    <hr/>
                    <div id="new_group_fields" 
style="display: none;">
                        <label 
for="groupname">Gruppenavn</label>
                        <input type="text" 
name="groupname"/><br/>
@@ -337,12 +373,8 @@
                        $selected_state = 
$activity->get_state();
                    ?>
                        <select name="state">
-                            <option value="0" <?php 
echo ($selected_state == 0 ? 'selected="selected"' : "")?>>Ingen status 
valgt</option>
                            <option value="1" <?php 
echo ($selected_state == 1 ? 'selected="selected"' : "")?>><?php echo 
lang('new') ?></option>
                            <option value="2" <?php 
echo ($selected_state == 2 ? 'selected="selected"' : "")?>><?php echo 
lang('change') ?></option>
-                            <option value="3" <?php 
echo ($selected_state == 3 ? 'selected="selected"' : "")?>><?php echo 
lang('accepted') ?></option>
-                            <option value="4" <?php 
echo ($selected_state == 4 ? 'selected="selected"' : "")?>><?php echo 
lang('processed') ?></option>
-                            <option value="5" <?php 
echo ($selected_state == 5 ? 'selected="selected"' : "")?>><?php echo 
lang('rejected') ?></option>
                        </select>
                    <?php
                    }

Modified: trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/css/base.css
===================================================================
--- trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/css/base.css 2011-09-23 
08:03:32 UTC (rev 7714)
+++ trunk/activitycalendarfrontend/templates/base/css/base.css 2011-09-23 
08:03:42 UTC (rev 7715)
@@ -239,6 +239,24 @@
    margin-left: 5px;
    }
 
+div.success {
+    font-weight: normal;
+    margin:10px;
+    padding:5px;
+    font-size:1.1em;
+    text-align: left;
+    background-color: green;
+    border:1px solid #9F6000;
+    color: white;
+}
 
-
-
+div.error {
+    font-weight: normal;
+    margin:10px;
+    padding:5px;
+    font-size:1.1em;
+    text-align: left;
+    background-color: red;
+    border:1px solid #9F6000;
+    color: white;
+}
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]