fenfire-rdf-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fenfire-rdf-discuss] W3C-FI: SW/WS-seminaari 6.5.2003 Innopolissa (fwd)


From: Alatalo Toni
Subject: [Fenfire-rdf-discuss] W3C-FI: SW/WS-seminaari 6.5.2003 Innopolissa (fwd)
Date: Fri, 4 Apr 2003 12:58:46 +0300 (EEST)

edelleen tiedoksi (in Finnish, but the event is in Finland as well)

~Toni (in assocation with ISOC Finland, http://www.siy.fi/)

---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 4 Apr 2003 12:16:02 +0300 (EEST)
From: Ossi Nykänen <address@hidden>
To: Tommi Karttaavi <address@hidden>
Cc: address@hidden
Subject: W3C-FI: SW/WS-seminaari 6.5.2003 Innopolissa

Hei,

Tiedoksenne:
________________________________________________________________________
W3C Suomen toimisto järjestää 6. toutokuuta Espoon Innopolissa
ilmaisseminaarin aiheesta

    Semantic Web & Web Services:
    Semanttinen Web on täällä -- oletko valmis?

Ohjelma ja ilmoittautuminen, ks http://www.w3c.tut.fi
Tervetuloa!

Seminaarissa tarkastellaan Semanttisen Webin ja Web-palvelujen ideoita,
teknisiä ratkaisuja ja sovelluksia (esim. XML-perhe, RDF-perhe, SOAP ja
WSDL). Tilaisuuden tavoitteena on kohtuullisen yksinkertaisesti mutta
vääristelemättä kertoa mistä näissä asioissa oikein on kyse. Seminaari on
teknispainotteinen, mutta myös avaa käsitteitä teknisen slangin ja
mainospuheiden taustalta.

Puhujina tilaisuudessa esiintyvät mm. Ivan Herman (W3C), Suresh Chande
(Nokia), Kimmo Raatikainen (Helsingin yliopisto), Eero Hyvönen (Helsingin
yliopisto) sekä Ossi Nykänen (TTY/DMI/W3C-FI). Tilaisuudessa esiintyvät
myös Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) sekä Profium.
________________________________________________________________________


(..)

--Ossi


--
Ossi Nykänen               Tel  +358 3 3115 3544
Tampere University of Technology     Fax  +358 3 3115 3549
DMI / W3C Finnish Office         Email address@hidden
P.O.Box 553, FIN-33101 Tampere, Finland  Web  www.w3c.tut.fi

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]