erbot-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Erbot-cvs] Changes to erbot/erbutils.el


From: D . Goel
Subject: [Erbot-cvs] Changes to erbot/erbutils.el
Date: Thu, 06 Jan 2005 22:05:11 -0500

Index: erbot/erbutils.el
diff -u erbot/erbutils.el:1.18 erbot/erbutils.el:1.19
--- erbot/erbutils.el:1.18   Sun Jan 2 22:05:17 2005
+++ erbot/erbutils.el  Fri Jan 7 02:45:27 2005
@@ -1,5 +1,5 @@
 ;;; erbutils.el --- 
-;; Time-stamp: <2005-01-02 17:02:45 deego>
+;; Time-stamp: <2005-01-06 21:43:49 deego>
 ;; Copyright (C) 2002 D. Goel
 ;; Emacs Lisp Archive entry
 ;; Filename: erbutils.el
@@ -342,23 +342,46 @@
    ;; Return the text we displayed.
    (buffer-string)))))))
 
-(defun erbutils-itemize (result &optional N shortenedp)
+
+(defvar erbutils-itemize-style
+ (list "[%s] %s,\n\n" "and also [%s] %s\n\n" "and [%s] %s\n\n")
+ "Another choice, for example is 
+\(list \"[%s] %s\n\n\" \"[%s] %s\n\n\" \"[%s] %s\n\n\")
+")
+
+(defun erbutils-itemize (result &optional N shortenedp style)
+ (unless style (setq style erbutils-itemize-style))
  (unless (integerp N) (setq N 0))
- (let ((ctr N)
- (rem result)
- (sofar ""))
+ (let 
+   ((st1 (first style))
+    (st2 (second style))
+    (st3 (third style))
+    (ctr N)
+    (rem result)
+    (sofar ""))
   (if (equal (length result) 1)
- (setq sofar (format "%s" (car result)))
+    (setq sofar (format "%s" (car result)))
    (while rem
- (setq sofar (concat sofar (format "[%s] %s\n\n" ctr (car
-          rem))))
- (setq ctr (+ ctr 1))
- (setq rem (cdr rem))))
+    (setq sofar 
+       (concat 
+       sofar 
+       (format 
+        (cond 
+        ((= ctr 0) 
+         st1)
+        ((null (rest rem))
+         st2)
+        (t st3))
+        ctr 
+        (car rem))))
+    (setq ctr (+ ctr 1))
+    (setq rem (cdr rem))))
   (when shortenedp 
    (setq sofar (concat sofar " .. + other entries")))
   sofar))
 
 
+
 (defun erbutils-function-minus-doc (fstr &rest ignore)
  "fstr is the string containing the function"
  (let* ((fdoc (if (stringp fstr) fstr (format "%s" fstr)))
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]