dina-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Dina-devel] membership of Dina


From: Omid Raha
Subject: Re: [Dina-devel] membership of Dina
Date: Thu, 3 Jun 2010 09:21:34 +0430

سلام بچه ها ؛

 

بطور کلی ما به سه صورت می تونیم از ابزارهای بسیار ارزشمند جانگو که در pinax  جمع شدند ، استفاده کنیم :

 

حالت اول این که یک ابزار رو بطور کامل در داخل بسته دینا قرار بدیم ، بدون کوچک ترین دستکاری در داخل بسته و دیگر بخش های دینا  هم از خارج با اون تعامل داشته باشند .

عیب اول این روش این که ممکنه برای اون بسته ، مشکل سازگاری با محیط دینا پیش بیاد .

عیب دوم این حالت این که لایسنس اون بسته به لایسنس دینا اضافه خواهد شد .

 

حالت دوم این که یک ابزار رو بطور کامل در داخل بسته دینا قرار بدیم ، اما اون رو برای سازگار شدن با محیط دینا دستکاری کنیم .

عیب اول این حالت این که از پشتیبانی های بعدی برای اون بسته نمی تونیم استفاده کنیم و خودمون باید اون رو ارتقاء بدیم .

عیب دوم این حالت هم این که لایسنس اون بسته به لایسنس دینا اضافه خواهد شد .

 

حالت سوم اینکه ، از روی اون بسته ، بطور کامل بسته ی مورد نظر خودمون رو پیاده سازی کنیم .

عیب این حالت این که مدت زمان پیاده سازی بالا می ره .

 

به نظرم با توجه به تعداد توسعه دهنده گان دینا ، می شه ابزارهایی که در pinax هست رو الگوی کدنویسی قرار داد و بخش هایی که مورد نیاز هست را خودمون تحلیل و پیاده سازی کنیم  .

 

--
Omid Raha


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]