chicken-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Chicken-users] Agencija RS za placilni promet: Najden virus ...


From: Norton_AntiVirus_Gateways
Subject: [Chicken-users] Agencija RS za placilni promet: Najden virus ...
Date: Thu, 21 Aug 2003 09:54:42 +0200 (METDST)

V vasem elektronskem sporocilu, ki je prispelo na nas naslov, je bila odkrita 
virusna koda.
Priporocamo vam, da vas sistem pregledate z enim izmed protivirusnih programov.
Lep dan se naprej!


--- Scan information follows ---

Result: Virus Detected
Virus Name: address@hidden
File Attachment: movie0045.pif
Attachment Status: deleted

--- Original message information follows ---

From: <address@hidden>
To: <address@hidden>
Date: Thu, 21 Aug 2003 9:47:38 +0200
Subject: Thank you!
Message-Id: <address@hidden>
Received: from wall.rsc.sdk.si ([163.159.250.2])
 by shadow.rsc.sdk.si (NAVGW 2.5.2.12) with SMTP id M2003082109554521033
 for <address@hidden>; Thu, 21 Aug 2003 09:55:45 +0200
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]