bug-gnubg
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Bug-gnubg] [GWAVA:1el13k9t] Attachment block message notification


From: GWAVA
Subject: [Bug-gnubg] [GWAVA:1el13k9t] Attachment block message notification
Date: Mon, 7 Feb 2005 17:10:34 +0100

Geachte heer/mevrouw,

Het bericht wat u (address@hidden) heeft verzonden

aan: address@hidden,

betreffende: Mail Delivery (failure address@hidden),

is niet afgeleverd bij de geadresseerde omdat het bericht een bijlage bevat 
welke niet door de e-mail scanner wordt geaccepteerd.

Bijlage message.scr.

Heeft u vragen over dit bericht, neemt u dan contact op de met de afdeling ICT.

Dit bericht is automatisch door GWAVA gegenereerd en verzonden, het 
beantwoorden van dit bericht is daardoor niet mogelijk.


DISCLAIMER
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te 
gebruiken, de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te 
vernietigen.
Het ROC Zeeland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de 
inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 

Uitgaande mail wordt gecontroleerd op virussen.
<<<<gwavasig>>>>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]