bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

bug#18578: 24.3; CSS mode does not highlight CSS3 pseudo-classes


From: Łukasz Stelmach
Subject: bug#18578: 24.3; CSS mode does not highlight CSS3 pseudo-classes
Date: Sun, 28 Sep 2014 16:41:58 +0200

CSS Mode as available in the official git repository does not highlight
properly CSS3 pseudo classes, notably :last-child and :nth-child. A
patch with an updated list of pseudo classes will follow this message.

-- 
Było mi bardzo miło.                 --- Rurku. --- ...
>Łukasz<                --- To dobrze, że mnie słuchasz.

...Przez ulicę przechodzi na żółtym świetle, jabłka obiera żyletką, lubi ryzyko

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]