bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nhan hieu hang hoa la gi?


From: contacts
Subject: Re: Nhan hieu hang hoa la gi?
Date: Thu, 2 Mar 2006 11:50:27 +0700


Công ty Sở hữu trí tuệ WINCO

Trụ sở: Chi nhánh: 

21 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
ĐT   : (04) 7628119 / (04) 7628185
Fax : (04) 7628120 / (04) 7628526
Website: www.wincolaw.com

Lầu 2, Tòa nhà Harbour View Tower, 
35 Nguyễn Huệ, Q1, TP. Hồ Chí Minh; 
ĐT   :   (08) 8218291
Fax :   (08) 8218292

Nhãn hiệu hàng hoá là gi`?

        Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Ví dụ:

1. Nhãn hiệu chữ: HONDA 
    Chủ sở hữu: Công Ty HONDA MOTOR CO., LTD (JP)
Hình minh họa
2. Nhãn hiệu hình: HAI ĐầU Hổ
    Chủ sở hữu: Công Ty TNHH nước giải khát Hoà Bình  
Hình minh họa
3. Nhãn hiệu hình và chữ: WWINCO & hình
    Chủ sở hữu: Công Ty luật Sở hữu Trí tuệ WINCO 
Hình minh họa
4. Nhãn hiệu chữ cái dạng hình: IBM 
    Chủ sở hữu: Công Ty INTERNATIONAL BUSINESS
    MACHINES CORPORATION (US)
Hình minh họa

 

Tại sao phải đǎng ký Nhãn hiệu hàng hoá?

      Đǎng ký Nhãn hiệu hàng hóa và Nhãn hiệu dịch vụ là một thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình. Vì nhãn hiệu hàng hóa được coi là một thứ tài sản của doanh nghiệp (tài sản trí tuệ), việc đǎng ký nói trên thực chất giống như làm trước bạ các tài sản vật chất. 

      Nói chung, việc đǎng ký nhãn hiệu không phải là đòi hỏi có tính chất bắt buộc nhưng nếu không làm thủ tục đǎng ký, Nhãn hiệu sẽ bị bắt chước dẫn đến các rủi ro không dễ dàng vượt qua được. Một nhãn hiệu không được đǎng ký, tức là không có cơ sở pháp lý để pháp luật bảo hộ. Khi có người khác sử dụng nhãn hiệu y hệt hoặc tương tự với nhãn hiệu của bạn và cho cùng loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn kinh doanh, bạn bị rơi vào trạng thái bị cạnh tranh trực diện, bạn bị mất thị phần và mọi thành quả do bạn xây đắp cho nhãn hiệu đó (quảng cáo, tiếp thị, uy tín được xác lập trong tiềm thức khách hàng) đều bị đối thủ cạnh tranh khai thác. Khi đó, bạn phải nghĩ đến pháp luật và nhờ pháp luật can thiệp. Trong tình thế nhãn hiệu không được đǎng ký, dường như không thể nhận được sự can thiệp của pháp luật bởi vì pháp luật không bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa không đǎng ký. 

      Ví dụ như: Nhãn hiệu "VINATABA" của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam bị công ty ở nước ngoài đǎng ký trước tại một số nước trong khu vực, Nhãn hiệu "Cà phê TRUNG NGUYÊN & hình" cũng bị đǎng ký trước ở thị trường Mỹ. Như vậy, các công ty nói trên không được sử dụng nhãn hiệu của mình tại thị trường đó nếu họ không có cơ may thắng kiện khi tiến hành các thủ tục khiếu nại giành lại quyền sở hữu nhãn hiệu của mình. Trong tình thế này, sẽ rất phức tạp và phải đầu tư mất nhiều thời gian và chi phí tiền bạc rất tốn kém. 

Nhãn hiệu được bảo hộ như thế nào? 

      Nhãn hiệu được đǎng ký tức là có cơ sở pháp lý để pháp luật bảo hộ. Khi có người khác sử dụng nhãn hiệu y hệt hoặc tương tự với nhãn hiệu của bạn đã được bảo hộ cho cùng loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn kinh doanh, bạn sẽ phải nghĩ đến pháp luật và nhờ pháp luật can thiệp có thể bằng nhiều cách khác nhau: 

1. Bạn có thể yêu cầu xử lý vi phạm hành chính đối với người xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình tại các cơ quan thực thi quyền (Công an kinh tế, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành, Hải quan,?), cụ thể là áp dụng các biện pháp ngǎn chặn ngay hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - đình chỉ việc sản xuất, phân phối lưu thông, tịch thu, tiêu huỷ hàng hoá vi phạm,? và xử phạt vi phạm hành chính. 

2. Bạn có thể yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đối với người xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình tại cơ quan Toà án. 

3. Bạn có thể uỷ quyền cho Công ty sở hữu trí tuệ đại diện cho mình trước các cơ quan thực thi quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. 

Công ty sở hữu trí tuệ WINCO 
Trụ sở: 21 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội 
ĐT : (84-4) 7628119 - (84-4) 7628185 
Fax : (84-4) 7628120 - (84-4) 7628526 
Website: www.wincolaw.com.vn

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]