bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Dai dien bao ho nhan hieu hang hoa - 43039655730861467418


From: Bao ho Nhan hieu
Subject: Dai dien bao ho nhan hieu hang hoa - 43039655730861467418
Date: Fri, 13 May 2005 00:30:48 +0700

Trong thời gian qua, tầm quan trọng quyền SHCN đã được các cá nhân, tổ chức kinh doanh đánh giá đúng mức. Đặc biệt là các đối tượng quyền SHCN như Nhãn hiệu hàng hóa, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế…Tuy nhiên, việc dành được quyền bảo hộ các đối tượng SHCN này không hề đơn giản và tốn kém rất nhiều thời gian thậm chí cả những chi phí không cần thiết khác.

1. Đại diện sở hữu trí tuệ
Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa thời gian trung bình kéo dài khoảng 1 năm; để đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phải đưa ra các đặc điểm tạo dáng mới của kiểu dáng so với các kiểu dáng công nghiệp đã biết của Việt Nam và thế giới, để đăng ký bảo hộ sáng chế phải viết được Yêu cầu bảo hộ phù hợp đòi hỏi vừa phải có chuyên môn cao trong lĩnh vực tương ứng đồng thời phải có kiến thức về việc đăng ký bảo hộ quyền SHCN... Thực tế này được đặt ra không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước khác trên thế giới. Do vậy, Đại diện SHCN đã ra đời nhằm thay mặt người nộp đơn yêu cầu bảo hộ các quyền SHCN để giải quyết những khó khăn trên.

Đại diện SHCN là người có trình độ chuyên môn về luật pháp và đã được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thông thường họ phải tốt nghiệp một khóa đào tạo chính quy hoặc làm công tác chuyên môn về SHCN liên tục từ 5 năm trở lên và trải qua một kỳ thi cấp thẻ Người đại diện SHCN. Trong công việc hàng ngày, Đại diện SHCN phải thường xuyên trao đổi với các Xét nghiệm viên của Cục Sở hữu trí tuệ để nắm bắt được tình trạng của Đơn nhãn hiệu đang xét nghiệm. Phải có ít nhất hai đại diện SHCN mới có thể lập được một Tổ chức đại diện SHCN.

2. Vai trò của đại diện trong việc xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.
Ngay từ giai đoạn trước khi nộp đơn đăng ký, Đại diện SHCN có tư vấn về việc lựa chọn nhãn hiệu, cụ thể là kiểm tra nhãn hiệu có khẳ năng phân biệt tự thân không? (như nhãn hiệu là các kí tự thông thường không phổ biến, là tên gọi sản phẩm, là mô tả sản phẩm dịch vụ, là dấu hiệu gây nhầm lẫn…). Hơn nữa, bằng nghiệp vụ của mình, Đại diện SHCN có thể tiến hành tra cứu sơ bộ các nhãn hiệu đã đăng ký trên dữ liệu của Việt Nam và Quốc tế để lường trước việc có xâm phạm quyền của người khác hay không, cũng như có thể phát hiện có người khác xâm phạm quyền của mình không để có những biện pháp xử lý cần thiết.

Trong giai đoạn nộp đơn đăng ký, Đại diện SHCN sẽ tư vấn về việc phân nhóm và phạm vi bảo hộ sao cho không bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc không bị thu hẹp khối lượng bảo hộ quá mức cần thiết. Trong những trường hợp Đơn bị Cơ quan Nhà nước từ chối, Đại diện SHCN sẽ xem xét đánh giá và đưa ra lời tư vấn cũng như có thể khiếu nại từ chối của Xét nghiệm viên.

Sau khi quyền SHCN đã được xác lập, Đại diện SHCN có trách nhiệm theo dõi hoạt động duy trì hiệu lực của Văn bằng bảo hộ, khiếu nại và phản đối việc cấp hay không cấp Văn bằng bảo hộ, tư vấn và đại diện trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ.

3. Luật Gia Phạm
Là một trong những Đại diện SHCN được cục SHTT chứng nhận, Luật Gia Phạm hội đủ các chức năng để có thể đại diện cho khách hàng tiến hành các công việc liên quan đến tra cứu, đăng ký và bảo vệ quyền của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ theo đúng quy định của pháp luật.

Để phục vụ tốt hơn các khách hàng của mình, chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc khai trương Văn phòng Đại diện phía Nam của Công ty TNHH Luật Gia Phạm tại địa chỉ lầu 3 – toà nhà 402 Nguyễn Kiệm – phường 3 – quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh.

Xin vui lòng liên hệ:

LUẬT GIA PHẠM-TRADEMARK

Luật Gia Phạm - Hà Nội
133 Thái Hà, quận Đống Đa
Tel: 04.5374748 - 0913553222

Luật Gia Phạm – Tp. HCM
402 Nguyễn Kiệm - Quận Phú Nhuận
Tel: 08.9954609 - 0913553222


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]