billnet-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Billnet-users] bumbling


From: Sampson Mann
Subject: [Billnet-users] bumbling
Date: Mon, 9 Oct 2006 19:12:22 +0900
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


Grootste struikelblokken zijn daarbij psychologische en politieke factoren.
Het grootbedrijf doet dit al jaren, maar wat weerhoudt u er eigenlijk van om dat ook te doen?
Net als een telefoniste ter plekke verbindt zij wel of niet door, afhankelijk van de wensen van de betreffende medewerker.
Wachten aan de telefoon behoort tot de grootste ergernissen van de consument. Binnen deze productgroep werken telefonistes die beschikken over juridische vaardigheden, zodat uw klanten op een correcte manier te woord worden gestaan. De mogelijkheden lijken onbeperkt, maar externe telefonie inkopen moet wel betaalbaar blijven. Je krijgt als ondernemer iets minder grip op je bedrijf. Lemmink is voorzitter van het departement marketing aan de faculteit Economie van de Universiteit van Maastricht en geldt als expert op het gebied van klantenservice. Professioneel, zakelijk, betrokken. Dan is het heel prettig als die taken worden uitgevoerd door professionals die vaak sneller werken, hun eigen netwerken hebben en veel ervaring inbrengen. Zo kan een zeer hechte band tussen uitbesteder en uitbestedingsbureaus ontstaan. En daarmee is het bepaald niet in de haak in Nederland, met name als het gaat om telefonische bereikbaarheid van bedrijven. Je kunt niet anders dan iets aan je bereikbaarheid doen. Volgens het concern is het te vroeg om te zeggen of het systeem overal zal worden toegepast.
Ook telefonische toezeggingen worden niet of te laat nagekomen. Wie neemt de telefoon op?
Vooral de uitzendbranche en de IT-sector hadden een groot aandeel in de stijging van de bruto toegevoegde waarde van de bedrijfstak. Als u ze niet heeft, zoek ze dan buitenshuis. Het arsenaal van callcenters is de afgelopen jaren immers enorm uitgebreid.
Een totaal overzicht kan naar directie of office manager gestuurd worden. De specialisten voorkomen verder veel narigheid doordat zij wettelijke veranderingen of marktontwikkelingen eerder aan zien komen, ze volgen en hen daarna ook in het bedrijf doorvoeren.
Acht callcenter-oplossingen op een rij. Hoe moet het dan wel?


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]