automake
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fw: המחקר שנטויז'ן ח ו ס מ ת למנו ייה


From: V - Comsumer Research
Subject: Fw: המחקר שנטויז'ן ח ו ס מ ת למנו ייה
Date: Wed, 19 May 2004 22:42:35 +0200

המחקר שנטויז'ן ח ו ס מ ת למנוייה !! בהמשך לדיווחי YNET ו-מעריב

 

המחקר המקיף בישראל זמין רק לחברי ארגון הצרכנים של Vלצרכן ואסור לחברות מסחריות

 

מחקר השוואת ספקי האינטרנט המהיר

 

<<<< אינטרנט זהב, קווי זהב 012, נטוויז'ן, אקוונט, בזק בינ"ל, ברק 013

 

www.V.co.il

 

17 פרמטרים: מהירות הספק, יציבות הקו (נתון חשוב לזמן הורדת סרטים ושירים), בעיות-שירות-מקצועיות המוקד.....

 

למעלה מ- 1,000 דיווחים שהתבססו על ניסיון כולל של למעלה מ- 8,000 חודשי ניסיון כוללים בלמעלה מ-600 בתי אב!

 

 

 

בהמשך לחשיפות וכתבות ב- YNET  >> מעריב >> מעריב אונליין :

 

נטוויז'ן עדיין חוסמת גישה לאתר ולמחקר - עקיפה דרך pro-test.com

 

במחקר נתונים סטטיסטיים חשובים מקיפים ביותר על התנהלות הציבור הישראלי באינטרנט

 

לדוגמא, כמעט 20% מהמחוברים לאחת הספקיות בכלל לא יודעים באיזו מהירות הם מחוברים..... 1.5 או 0.75 או 0.5.......

 

ˆ

ˆ נטוויז'ן חסמה גם מיילים לעובדי V לצרכן ולתקשורת לאתר www.V.co.il אז אנא העבירו בבקשה מייל זה ישירות למחוברי מיילים של נטוויז'ן ותוודאו שלא צונזר על ידם

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Vלצרכן הינו ארגון הצרכנים הגדול של ישראל שחבריו מחליפים מידע אישי, חסוי ומבוסס ניסיון בלמעלה מ-170 סוגי מחקרים בתחומי הילדים, רכבים, כספים, ביטוחים, רפואה, אסטטיקה, מוצרי פארם ועוד.

מחקרים נוספים:

www.V.co.il   או www.pro-test.com     הכניסה לחברים בלבד ואסורה לחברות מסחריות

 

 

 

 

חיסיון שמות החברים, פרטיהם, פרטי המחקרים שמילאו והחברים שהפנו נשמרים חסויים באופן מוחלט ע"פ רישום מאגרי מידע במשרד המשפטים מס' 605937. ארגון הצרכנים V לצרכן מאמין שהמידע שברשותו יעיל וחשוב לכלל הציבור ואותו הוא משרת אבל באותה מידה V לצרכן מאמין שהצרכן חשוב ביותר ואין להטרידו במידע שאינו רוצה. והיה ומכל סיבה שהיא קיבלת הודעה זו, ישירות מהארגון או בהעברה מחבר או שחבר הזין את שמך למאגר האנשים שברצונם לצרף בכדי להנות חינם ממידע חיוני, ואינך מעוניין אזי איתך ההתנצלות. אנא כנס ל- www.V.co.il ובתחתית המסך השמאלי תמצא remove מיידי. V לצרכן עושה כל שביכולתו שלא להעיק ולכן חברי הארגון מקבלים מידע רק כל 10 ימים בממוצע ורק מידע איכותי וחשוב!


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]