www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/amazon.nl.html philosophy/apsl.n...


From: GNUN
Subject: www philosophy/amazon.nl.html philosophy/apsl.n...
Date: Tue, 07 Aug 2012 08:32:07 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   12/08/07 08:32:07

Modified files:
    philosophy   : amazon.nl.html apsl.nl.html 
    philosophy/po : amazon.nl.po apsl.nl.po 
             copyright-versus-community.pl.po dat.fr.po 
             dat.pot 
    thankgnus/po  : 2012supporters.pot 
Added files:
    philosophy/po : amazon.nl-en.html apsl.nl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/amazon.nl.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/apsl.nl.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon.nl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/apsl.nl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/copyright-versus-community.pl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/dat.fr.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/dat.pot?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon.nl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/apsl.nl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/po/2012supporters.pot?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19

Patches:
Index: philosophy/amazon.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/amazon.nl.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/amazon.nl.html  14 May 2012 16:35:36 -0000   1.3
+++ philosophy/amazon.nl.html  7 Aug 2012 08:30:37 -0000    1.4
@@ -1,27 +1,37 @@
-<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>(Voorheen) Boycot Amazon! - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
-<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/po/amazon.translist" -->
 <h2>Boycot Amazon!</h2>
 
 <blockquote>
 <p>
-De FSF heeft in September 2002 besloten om de boycot tegen Amazon op te 
heffen. 
-(we zijn toen vergeten de pagina bij te werken). We kunnen de uitspraak in het 
-proces tegen Barnes & Noble niet geheel interpreteren maar er lijken geen 
-negatieve gevolgen te zijn voor de gedaagde. En Amazon heeft niemand anders 
-voor de rechter gesleept.</p>
-<p>
-Amazon heeft sindsdien nog een aantal andere kwaadaardige patenten gedeponeerd 
-maar heeft die niet gebruikt voor agressieve doeleinden. Wellicht blijft het 
-hierbij. Wanneer dit toch gebeurd zullen we het aan de kaak stellen.</p>
+De FSF heeft in September 2002 besloten om de boycot tegen Amazon op te
+heffen. (we zijn toen vergeten de pagina bij te werken). We kunnen de
+uitspraak in het proces tegen Barnes &amp; Noble niet geheel interpreteren
+maar er lijken geen negatieve gevolgen te zijn voor de gedaagde. En Amazon
+heeft niemand anders voor de rechter gesleept.</p>
+<p>
+Amazon heeft sindsdien nog een aantal andere kwaadaardige patenten
+gedeponeerd maar heeft die niet gebruikt voor agressieve
+doeleinden. Wellicht blijft het hierbij. Wanneer dit toch gebeurd zullen we
+het aan de kaak stellen.</p>
 <p>
-De rest van dit artikel is de oorspronkelijke inhoud uit 2001, ten tijde van 
de boycot.</p>
+De rest van dit artikel is de oorspronkelijke inhoud uit 2001, ten tijde van
+de boycot.</p>
 </blockquote>
 
 <hr />
 
 <p>
-Wanneer je deze boycot steunt, <em>link dan naar</em>
+Wanneer je deze boycot steunt, 
+<br />
+<em>link dan naar</em>
+<br />
 <strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong>!
 </p>
 
@@ -31,11 +41,11 @@
 <p>
 Amazon heeft het <a href="/philosophy/amazonpatent.html">Amerikaanse patent 
 (5,960,411)</a> gedeponeerd over een belangrijk maar triviaal patent voor 
-internetwinkels: ook bekend onder de naam winkelen met &eacute;&eacute;n klik. 
-Het idee hierbij is dat je je webbrowser de opdracht geeft iets te kopen 
-waarbij die ook je identificatiegegevens tegelijkertijd meestuurt (dit werkt 
-doordat de browser een &ldquo;cookie&rdquo; verstuurd, een identificatiecode 
-die eerder door Amazon is toegestuurd).</p>
+internetwinkels: ook bekend onder de naam winkelen met &eacute;&eacute;n
+klik. Het idee hierbij is dat je je webbrowser de opdracht geeft iets te
+kopen waarbij die ook je identificatiegegevens tegelijkertijd meestuurt (dit
+werkt doordat de browser een &ldquo;cookie&rdquo; verstuurd, een
+identificatiecode die eerder door Amazon is toegestuurd).</p>
 <p>
 Amazon heeft dit patent gebruikt om een proces aan te spannen, waarmee 
 duidelijk is dat ze inderdaad het monopolie hierop willen hebben. Dit is een 
@@ -47,56 +57,55 @@
 Amerikaanse patentbureau vaardigt iedere dag patenten uit die triviaal en 
 allang bekend zijn. Soms is het resultaat een regelrechte ramp.</p>
 <p>
-Op dit moment doet Amazon een groot bedrijf een proces aan. Wanneer het 
slechts 
-een onenigheid betrof tussen bedrijven zou het van geen belang zijn. Maar dit 
-patent geeft Amazon macht over iedereen die een Internetwinkel heeft in de VS 
-(en andere landen met dezelfde wetten op het patentrecht)&mdash;macht over het 
-toepassen van deze techniek. Hoewel slechts &eacute;&eacute;n bedrijf op dit 
-moment een proces wordt aangedaan, heeft het zijn weerslag op het hele 
Internet.
-</p>
-<p>
-Dit is niet alleen de schuld van Amazon. Ook het Amerikaanse patentbureau 
maakt 
-zich schuldig door zijn zeer lage standaards en Amerikaanse rechtbanken hebben 
-schuld door dit soort zaken toe te laten. Het Amerikaanse patentrecht treft 
verder
-schuld door patenten op technieken die informatie en communicatiepatronen 
-wijzigen, toe te laten&mdash;een schadelijk beleid. (Zie <a href=
-"http://lpf.ai.mit.edu";>http://lpf.ai.mit.edu/</a> voor meer informatie over 
-het probleemgebied van <a href="http://lpf.ai.mit.edu/Patents/patents.html";>
-software patenten</a>.)</p>
+Op dit moment doet Amazon een groot bedrijf een proces aan. Wanneer het
+slechts een onenigheid betrof tussen bedrijven zou het van geen belang
+zijn. Maar dit patent geeft Amazon macht over iedereen die een
+Internetwinkel heeft in de VS (en andere landen met dezelfde wetten op het
+patentrecht)&mdash;macht over het toepassen van deze techniek. Hoewel
+slechts &eacute;&eacute;n bedrijf op dit moment een proces wordt aangedaan,
+heeft het zijn weerslag op het hele Internet.</p>
+<p>
+Dit is niet alleen de schuld van Amazon. Ook het Amerikaanse patentbureau
+maakt zich schuldig door zijn zeer lage standaards en Amerikaanse
+rechtbanken hebben schuld door dit soort zaken toe te laten. Het Amerikaanse
+patentrecht treft verder schuld door patenten op technieken die informatie
+en communicatiepatronen wijzigen, toe te laten&mdash;een schadelijk
+beleid. (Zie <a href= "http://progfree.org";>http://progfree.org/</a> voor
+meer informatie over het probleemgebied van <a
+href="http://progfree.org/Patents/patents.html";> software patenten</a>.)</p>
 
 <p>
 Dom overheidsbeleid zette de deur open voor Amazon&mdash;maar dat is geen 
-excuus om hier ook gebruik van te maken. Amazon heeft bewust de keuze gemaakt 
-om dit patent te deponeren en vervolgens agressief na te jagen. De 
-uiteindelijke morele verantwoordelijkheid ligt bij Amazon en zijn bestuurders.
-</p>
-<p>
-We kunnen alleen maar hopen dat de rechtbank het patent ongeldig zal 
verklaren. 
-Of dat zal gebeuren zal afhangen van kleine details en obscure formaliteiten. 
-Het patent gebruikt massa's semi-relevante details om deze 
&ldquo;uitvinding&rdquo;
-ergens op te laten lijken.</p>
-<p>
-Maar we hoeven de uitspraak van de rechtbank niet passief af te wachten. Er is 
-iets wat we meteen kunnen doen: we kunnen stoppen met kopen bij Amazon. Koop 
-alsjeblieft niets bij Amazon totdat ze beloven te stoppen dit patent te 
-gebruiken om andere websites te beperken of bedreigen.</p>
+excuus om hier ook gebruik van te maken. Amazon heeft bewust de keuze
+gemaakt om dit patent te deponeren en vervolgens agressief na te jagen. De
+uiteindelijke morele verantwoordelijkheid ligt bij Amazon en zijn
+bestuurders.</p>
+<p>
+We kunnen alleen maar hopen dat de rechtbank het patent ongeldig zal
+verklaren. Of dat zal gebeuren zal afhangen van kleine details en obscure
+formaliteiten. Het patent gebruikt massa's semi-relevante details om deze
+&ldquo;uitvinding&rdquo; ergens op te laten lijken.</p>
+<p>
+Maar we hoeven de uitspraak van de rechtbank niet passief af te wachten. Er
+is iets wat we meteen kunnen doen: we kunnen stoppen met kopen bij
+Amazon. Koop alsjeblieft niets bij Amazon totdat ze beloven te stoppen dit
+patent te gebruiken om andere websites te beperken of bedreigen.</p>
 <p>
 Wanneer je auteur van een boek bent dat bij Amazon in de verkoop ligt kun je 
-geweldig helpen door onderstaande tekst in de &ldquo;author comment&rdquo; van 
-je boek te zetten op de website van Amazon. (Het lijkt er helaas op dat ze dit 
-soort commentaren door auteurs weigeren te posten.)</p>
-<p>
-Wanneer je suggesties hebt, of gewoon de boycot steunt, laat dit dan weten via 
-een email aan <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> om 
het 
-ons te laten weten.</p>
+geweldig helpen door onderstaande tekst in de &ldquo;author comment&rdquo;
+van je boek te zetten op de website van Amazon. (Het lijkt er helaas op dat
+ze dit soort commentaren door auteurs weigeren te posten.)</p>
+<p>
+Wanneer je suggesties hebt, of gewoon de boycot steunt, laat dit dan weten
+via een email aan <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+om het ons te laten weten.</p>
 <p>
-De verantwoordelijken bij Amazon hebben een subtiel misleidend antwoord op dit 
-vraagstuk, een analyse waard:
-</p>
+De verantwoordelijken bij Amazon hebben een subtiel misleidend antwoord op
+dit vraagstuk, een analyse waard:</p>
 <blockquote><p>
-   Het systeem van patenten heeft als doel innovatie te stimuleren en we
-   hebben duizenden uren gewerkt aan de ontwikkeling van het
-   &eacute;&eacute;n-klik koopsysteem.
+   Het systeem van patenten heeft als doel innovatie te stimuleren en we 
hebben
+duizenden uren gewerkt aan de ontwikkeling van het &eacute;&eacute;n-klik
+koopsysteem.
 </p></blockquote>
 <p>
 Wanneer ze er inderdaad duizenden uren in hebben zitten hebben ze dat zeker 
@@ -104,34 +113,34 @@
 waarheid vertellen, waaraan hebben ze die uren dan gespendeerd?</p>
 <p>
 Wellicht hebben ze een deel ervan gespendeerd om de patentaanvraag te 
-schrijven. Die taak zal zeker moeilijker zijn geweest dan het bedenken van de 
-techniek. Misschien hebben ze het over de uren die ze kwijt waren aan het 
+schrijven. Die taak zal zeker moeilijker zijn geweest dan het bedenken van
+de techniek. Misschien hebben ze het over de uren die ze kwijt waren aan het
 ontwikkelen van de scripts, het ontwerpen, maken en testen ervan voor 
-toepassing op een website. Dat zal zeker een grote klus geweest zijn. Wanneer 
-je de tekst goed leest kunnen die &ldquo;duizenden uren&rdquo; op beide
-klussen slaan.</p>
+toepassing op een website. Dat zal zeker een grote klus geweest
+zijn. Wanneer je de tekst goed leest kunnen die &ldquo;duizenden uren&rdquo;
+op beide klussen slaan.</p>
 <p>
 Maar het gaat hier niet over de details van die scripts (die ze niet 
 vrijgeven), noch over de web-pagina's (die sowieso onder het auteursrecht 
-vallen). Het gaat hier om het algemene idee en of Amazon het monopolie hierop 
-zou moeten hebben.</p>
+vallen). Het gaat hier om het algemene idee en of Amazon het monopolie
+hierop zou moeten hebben.</p>
 <p>
 Mogen wij vrijelijk onze uren spenderen aan het implementeren van onze eigen 
-scripts en web-pagina's voor een &eacute;&eacute;n-klik koopsysteem? Wanneer 
we 
-iets anders verkopen dan boeken hebben we dan de vrijheid om dit te doen? Dat 
-is de vraag. Amazon wil ons die vrijheid ontnemen, flink geholpen door een 
-verwarde Amerikaanse overheid.</p>
+scripts en web-pagina's voor een &eacute;&eacute;n-klik koopsysteem? Wanneer
+we iets anders verkopen dan boeken hebben we dan de vrijheid om dit te doen?
+Dat is de vraag. Amazon wil ons die vrijheid ontnemen, flink geholpen door
+een verwarde Amerikaanse overheid.</p>
 <p>
 Wanneer Amazon misleidende teksten als hierboven uitvaardigt zegt dit iets 
-belangrijks over hen: ze geven wel degelijk om de mening van de consument. Ze 
-moeten wel&mdash;het zijn verkopers. Publieke verontwaardiging kan hun 
-portemonnee raken.</p>
+belangrijks over hen: ze geven wel degelijk om de mening van de
+consument. Ze moeten wel&mdash;het zijn verkopers. Publieke verontwaardiging
+kan hun portemonnee raken.</p>
 <p>
 Mensen hebben er reeds op gewezen dat het probleem van softwarepatenten veel 
-groter is dan alleen Amazon, dat andere bedrijven eenzelfde actie hadden 
kunnen 
-starten en dat een boycot van Amazon niet direct het patentsysteem zal 
-veranderen. Dat is natuurlijk allemaal waar. Maar dat is geen reden deze 
boycot 
-te staken!</p>
+groter is dan alleen Amazon, dat andere bedrijven eenzelfde actie hadden
+kunnen starten en dat een boycot van Amazon niet direct het patentsysteem
+zal veranderen. Dat is natuurlijk allemaal waar. Maar dat is geen reden deze
+boycot te staken!</p>
 <p>
 Wanneer we de boycot doorzetten en volhouden zou Amazon wel eens toe kunnen 
 geven en het stoppen. En ook al gebeurd dit niet, dan nog is het een sterk 
@@ -139,160 +148,136 @@
 patenten overwegen, ze ook rekening moeten houden met de prijs die ze ervoor 
 zullen moeten betalen. Ze zouden zich kunnen bedenken.</p>
 <p>
-De boycot kan ook indirect bijdragen aan het patentrecht&mdash;door de 
aandacht 
-te vestigen op het probleem en de roep om verandering te verspreiden. En het 
is 
-zo makkelijk om mee te doen dat je wat dat betreft niet afgeschrikt hoeft te 
-worden. Wanneer je het eens bent met dit probleem, waarom dan <em>niet</em> 
-Amazon boycotten?</p>
-<p>
-Om de boycot onder het brede publiek bekend te maken kun je op je eigen 
website 
-een notitie hierover plaatsen en ook op pagina's van instituten als je de 
-mogelijkheid hebt. Link naar deze pagina; nieuwe informatie zal hier worden 
-bijgewerkt.</p>
+De boycot kan ook indirect bijdragen aan het patentrecht&mdash;door de
+aandacht te vestigen op het probleem en de roep om verandering te
+verspreiden. En het is zo makkelijk om mee te doen dat je wat dat betreft
+niet afgeschrikt hoeft te worden. Wanneer je het eens bent met dit probleem,
+waarom dan <em>niet</em> Amazon boycotten?</p>
+<p>
+Om de boycot onder het brede publiek bekend te maken kun je op je eigen
+website een notitie hierover plaatsen en ook op pagina's van instituten als
+je de mogelijkheid hebt. Link naar deze pagina; nieuwe informatie zal hier
+worden bijgewerkt.</p>
 
 <h3 id="whyContinue">Waarom Doorgaan met de Boycot Nu het Proces is 
Be&euml;indigd</h3>
 
 <p>
 In Maart van 2002 meldde Amazon.com dat het de langlopende rechtszaak had 
-geschikt met Barnes & Noble. De details van die schikking zijn niet 
vrijgegeven.
-</p>
+geschikt met Barnes &amp; Noble. De details van die schikking zijn niet
+vrijgegeven.</p>
 
 <p>
-Omdat ze niet zijn gepubliceerd weten we ook niet of dit nu een nederlaag voor 
-Amazon is en dus een reden om de boycot te stoppen. Daarom moedigen we 
iedereen 
-aan de boycot voort te zetten.</p>
+Omdat ze niet zijn gepubliceerd weten we ook niet of dit nu een nederlaag
+voor Amazon is en dus een reden om de boycot te stoppen. Daarom moedigen we
+iedereen aan de boycot voort te zetten.</p>
 
 <h3 id="Updates">Updates en Verwijzingen</h3>
 
 <p>
-In dit hoofdstuk bijgewerkte informatie en links met betrekking tot 
Amazon.com, 
-hun zakenpraktijken en verhalen die met de boycot te maken hebben. Nieuwe 
-informatie wordt aan het eind toegevoegd.</p>
+In dit hoofdstuk bijgewerkte informatie en links met betrekking tot
+Amazon.com, hun zakenpraktijken en verhalen die met de boycot te maken
+hebben. Nieuwe informatie wordt aan het eind toegevoegd.</p>
 
 <p>
-Tim O'Reilly heeft Amazon een
-<a href="http://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/ask_tim/2000/amazon_patent.html";>
-open brief</a> geschreven waarin hij zijn afkeur uitspreekt over dit patent. 
-Dit zijn zeer ferme bewoordingen, gegeven het feit dat hij nog steeds zaken 
met 
-hen wil doen.</p>
+Tim O'Reilly heeft Amazon een <a
+href="http://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/ask_tim/2000/amazon_patent.html";>
+open brief</a> geschreven waarin hij zijn afkeur uitspreekt over dit
+patent. Dit zijn zeer ferme bewoordingen, gegeven het feit dat hij nog
+steeds zaken met hen wil doen.</p>
 
 <p>
-<a href="http://www.stallman.org/";>Richard M. Stallman</a> heeft een 
-<a href="/philosophy/amazon-rms-tim.html">brief aan Tim O'Reilly</a> 
geschreven 
+<a href="http://www.stallman.org/";>Richard M. Stallman</a> heeft een <a
+href="/philosophy/amazon-rms-tim.html">brief aan Tim O'Reilly</a> geschreven
 met betrekking tot de uitspraak van Jeff Bezos, <acronym title="Chief
-Executive Officer">CEO</acronym> van Amazon, die opriep om een softwarepatent 
-slecht 3 tot 5 jaar geldig te laten zijn.</p>
+Executive Officer">CEO</acronym> van Amazon, die opriep om een
+softwarepatent slecht 3 tot 5 jaar geldig te laten zijn.</p>
 
 <p>
 Paul Barton-Davis <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 
 &eacute;&eacute;n van de ontwikkelaars bij Amazon, <a href=
-"http://www.equalarea.com/paul/amazon-1click.html";>schrijft</a> over de Amazon 
-boycot.</p>
+"http://www.equalarea.com/paul/amazon-1click.html";>schrijft</a> over de
+Amazon boycot.</p>
 
 <p>
-
-Nat Friedman schreef een <a href="/philosophy/amazon-nat.html">successverhaal 
-over de boycot van Amazon</a>.</p>
+Nat Friedman schreef een <a
+href="/philosophy/amazon-nat.html">successverhaal over de boycot van
+Amazon</a>.</p>
 
 <p>
-Tegelijkertijd doet Amazon <a 
href="http://www.salon.com/tech/log/1999/10/28/amazon/index.html";>andere 
laakbare dingen</a> in een andere rechtszaak.</p>
+Tegelijkertijd doet Amazon <a
+href="http://www.salon.com/tech/log/1999/10/28/amazon/index.html";>andere
+laakbare dingen</a> in een andere rechtszaak.</p>
 
 <!-- This link is dead, sinuhe 20030830
 <p>
+
 The FTC has also made several <a
 
href="http://www.gomez.com/features/article.asp?topcat_id=0&col=16&id=7690";>questionable
 decisions regarding Amazon and consumer privacy</a>.</p>
 -->
-
 <p>
 Zie <a href="http://lpf.ai.mit.edu";>http://lpf.ai.mit.edu/</a> voor meer 
 informatie over de algemene problematiek van <a href=
-"http://lpf.ai.mit.edu/Patents/patents.html";>software patenten</a>.</p>
+"http://progfree.org/Patents/patents.html";>software patenten</a>.</p>
 
 <p>
-<a href="http://www.washtech.org/day2/index.html";>Een aantal medewerkers van 
-Amazon probeert de vakbond binnen te halen</a>.</p>
+<a
+href="http://web.archive.org/web/20010430183216/http://www.cpsr.org/links/bookstore/";>&ldquo;Computer
+Professionals for Social Responsibility&rdquo; hebben de banden met Amazon
+verbroken</a>.</p>
 
-<p>
-<a href="http://www.cpsr.org/links/bookstore/";>&ldquo;Computer Professionals 
for
-Social Responsibility&rdquo; hebben de banden met Amazon verbroken</a>.</p>
 
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
-<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
 <div id="footer">
 
 <p>
-Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Er zijn ook nog <a href="/home.html#ContactInfo">andere manieren
-om in contact te komen</a> met de FSF.
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Er zijn ook nog <a
+href="/home.html#ContactInfo">andere manieren om in contact te komen</a> met
+de FSF.
 <br />
-Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
-te sturen aan:
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of
+suggesties) te sturen aan: <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
 Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit
+artikel.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1999, 2001, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-<p>
-Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
-willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+<p>Deze pagina valt onder de <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.
 </p>
 
-<p>
-Updated:
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/05/14 16:35:36 $
+Bijgewerkt:
+
+$Date: 2012/08/07 08:30:37 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-<div id="translations">
-<h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
-
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
-
-<ul class="translations-list">
-<!-- Deutsch -->
-<li><a href="/philosophy/amazon.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
-<!-- English -->
-<li><a href="/philosophy/amazon.en.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
-<!-- Spanish -->
-<li><a href="/philosophy/amazon.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
-<!-- French -->
-<li><a href="/philosophy/amazon.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
-<!-- Italian -->
-<li><a href="/philosophy/amazon.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
-<!-- Japanese -->
-<li><a 
href="/philosophy/amazon.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
-<!-- Korean -->
-<li><a 
href="/philosophy/amazon.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
-<!-- Dutch -->
-<li><a href="/philosophy/amazon.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
-<!-- Polish -->
-<li><a href="/philosophy/amazon.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-<!-- Russian -->
-<li><a 
href="/philosophy/amazon.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
-</ul>
-</div>
 </div>
 </body>
 </html>

Index: philosophy/apsl.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/apsl.nl.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/apsl.nl.html   30 Dec 2011 05:18:21 -0000   1.3
+++ philosophy/apsl.nl.html   7 Aug 2012 08:30:38 -0000    1.4
@@ -1,161 +1,105 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//NL"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="nl">
-
-<head>
-<title>FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) - GNU Project - 
Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Vertalingen</a> van dit artikel</p>
-
-<h3>FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) 2.0</h3>
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [image of a Philosophical Gnu] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
 
-<p>
-De Apple Public Source License (APSL) versie 2.0 kan worden bestempeld als een
-vrije software licentie. De advocaten van Apple hebben met de FSF samengewerkt 
-om tot licentievoorwaarden te komen die hieraan voldeden. De <a href=
-"historical-apsl.html">eerdergenoemde problemen in dit artikel</a> vormen nog 
-steeds een mogelijk probleem voor andere licenties maar zijn niet meer van 
-toepassing op versie 2.0 van de APSL. We raden eenieder aan die gebruik maakt 
van 
-een versie van Apple software onder de APSL om de voorwaarden van 2.0 te 
-gebruiken in plaats van eerdere voorwaarden.
-</p>
+<!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
 
-<p>
-In versie 2.0 van de APSL is de definitie van &ldquo;Externally Deployed&rdquo;
-(Extern Toegepast) aangescherpt zodat de vrijheid van gebruikers meer wordt 
-gerespecteerd. De FSF heeft altijd op het standpunt gestaan dat de vrijheid 
van 
-vrije software er juist is voor de gebruikers van die software. Nieuwe 
technologi&euml;n, zoals web applicaties, veranderen de manier waarop mensen 
met software 
-werken. APSL 2.0, net als de <a href="http://www.affero.org/oagpl.html";>Affero 
-GPL</a>, streven ernaar de vrijheid te waarborgen van gebruikers die software 
op 
-deze nieuwe manieren gebruiken, zonder een obstakel te zijn voor de privacy of 
-de vrijheid deze software te gebruiken.
-</p>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) - GNU Project - 
Free
+Software Foundation (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/po/apsl.translist" -->
+<h2>FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) 2.0</h2>
+
+<p>De Apple Public Source License (APSL) versie 2.0 kan worden bestempeld als
+een vrije software licentie. De advocaten van Apple hebben met de FSF
+samengewerkt om tot licentievoorwaarden te komen die hieraan voldeden. De <a
+href= "/philosophy/historical-apsl.html">eerdergenoemde problemen in dit
+artikel</a> vormen nog steeds een mogelijk probleem voor andere licenties
+maar zijn niet meer van toepassing op versie 2.0 van de APSL. We raden
+eenieder aan die gebruik maakt van een versie van Apple software onder de
+APSL om de voorwaarden van 2.0 te gebruiken in plaats van eerdere
+voorwaarden.</p>
+
+<p>In versie 2.0 van de APSL is de definitie van &ldquo;Externally
+Deployed&rdquo; (Extern Toegepast) aangescherpt zodat de vrijheid van
+gebruikers meer wordt gerespecteerd. De FSF heeft altijd op het standpunt
+gestaan dat de vrijheid van vrije software er juist is voor de gebruikers
+van die software. Nieuwe technologi&euml;n, zoals web applicaties,
+veranderen de manier waarop mensen met software werken. APSL 2.0, net als de
+<a href="/licenses/agpl.html">GNU Affero GPL</a>, streven ernaar de vrijheid
+te waarborgen van gebruikers die software op deze nieuwe manieren gebruiken,
+zonder een obstakel te zijn voor de privacy of de vrijheid deze software te
+gebruiken.</p>
 
-<p>
-De FSF vindt de APSL nu een vrije software licentie met twee grote bezwaren, 
die doen denken aan de NPL:
-</p>
+<p>De FSF vindt de APSL nu een vrije software licentie met twee grote bezwaren,
+die doen denken aan de NPL:</p>
 
 <ul>
 <li>Het is geen &ldquo;copyleft&rdquo; (auteursplicht) omdat het toestaat dat 
-  private bestanden worden gekoppeld.
-</li>
+private bestanden worden gekoppeld.</li>
 
 <li>Het is niet verenigbaar met de GPL.</li>
 </ul>
 
-<p>
-Daarom raden we aan geen nieuwe software uit te brengen met deze licentie; het 
-is echter prima om bestaande software te verbeteren die is uitgebracht onder 
-deze licentie.
-</p>
+<p>Daarom raden we aan geen nieuwe software uit te brengen met deze licentie;
+het is echter prima om bestaande software te verbeteren die is uitgebracht
+onder deze licentie.</p>
 
-<p>
-We moeten bovendien niet vergeten dat slechts een deel van het Max OS X onder 
de 
-APSL wordt gebracht. Ook al zijn kritieke fouten uit de APSL gehaald en zouden 
-praktische problemen worden opgelost, dan nog hoeft dat geen effect te hebben 
-voor het deel van Mac OS X waarvan de broncode niet wordt vrijgegeven. We 
moeten 
-een bedrijf niet beoordelen op iets wat ze slechts gedeeltelijk doen.
-</p>
+<p>We moeten bovendien niet vergeten dat slechts een deel van het Max OS X
+onder de APSL wordt gebracht. Ook al zijn kritieke fouten uit de APSL
+gehaald en zouden praktische problemen worden opgelost, dan nog hoeft dat
+geen effect te hebben voor het deel van Mac OS X waarvan de broncode niet
+wordt vrijgegeven. We moeten een bedrijf niet beoordelen op iets wat ze
+slechts gedeeltelijk doen.</p>
 
-<p>
-<a href="http://www.gnu-darwin.org";>GNU-Darwin</a> is een combinatie van GNU 
en 
-Darwin waarin alleen vrije software hoort te zitten.</p>
-
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.nl.html">Andere artikelen.</a></h4>
-<hr />
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Vertalingen van dit artikel</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/apsl.id.html">Bahasa Indonesia</a>   <!-- Indonesian 
-->
-| <a href="/philosophy/apsl.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/apsl.en.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/apsl.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>    <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/apsl.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>    <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/apsl.nl.html">Nederlands</a>  <!-- Dutch -->
-| <a href="/philosophy/apsl.pl.html">polski</a>    <!-- polski -->
-| <a href="/philosophy/apsl.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a> <!-- Romanian 
-->
-| <a href="/philosophy/apsl.ru.html">Russian</a>    <!-- Russian -->
-]
-</p>
+<p><a href="http://www.gnu-darwin.org";>GNU-Darwin</a> is een combinatie van GNU
+en Darwin waarin alleen vrije software hoort te zitten.</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Terug naar de <a href="/home.html">GNU Project home page</a>.
-</p>
+<!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
+<div id="footer">
 
-<p>
-Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Er zijn ook nog <a href="/home.html#ContactInfo">andere manieren
-om in contact te komen</a> met de FSF.
+<p>Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Er zijn ook nog <a
+href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF.
 <br />
-Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
-te sturen aan:
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of
+suggesties) te sturen aan: <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
 
-<p>
-Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
-</p>
+<p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit
+artikel.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+
+<p>Deze pagina valt onder de <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.</p>
 
-<p>
-Copyright (C) 1999, 2001 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
-willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
-</p>
 
-<p>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:18:21 $ $Author: ineiev $
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Bijgewerkt:
+
+$Date: 2012/08/07 08:30:38 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+</div>
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/amazon.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon.nl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/amazon.nl.po 7 Aug 2012 03:32:55 -0000    1.3
+++ philosophy/po/amazon.nl.po 7 Aug 2012 08:30:49 -0000    1.4
@@ -34,9 +34,9 @@
 msgstr ""
 "De FSF heeft in September 2002 besloten om de boycot tegen Amazon op te "
 "heffen. (we zijn toen vergeten de pagina bij te werken). We kunnen de "
-"uitspraak in het proces tegen Barnes &amp; Noble niet geheel interpreteren 
maar "
-"er lijken geen negatieve gevolgen te zijn voor de gedaagde. En Amazon heeft "
-"niemand anders voor de rechter gesleept."
+"uitspraak in het proces tegen Barnes &amp; Noble niet geheel interpreteren "
+"maar er lijken geen negatieve gevolgen te zijn voor de gedaagde. En Amazon "
+"heeft niemand anders voor de rechter gesleept."
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/apsl.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/apsl.nl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/apsl.nl.po  6 Aug 2012 17:49:42 -0000    1.1
+++ philosophy/po/apsl.nl.po  7 Aug 2012 08:30:50 -0000    1.2
@@ -6,124 +6,123 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
-"POT-Creation-Date: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:28-0300\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <title>
-#| msgid ""
-#| "FSF's Opinion on the Apple Public Source License (APSL) - GNU Project - "
-#| "Free Software Foundation (FSF)"
-msgid "FSF's Opinion on the Apple Public Source License (APSL) - GNU Project - 
Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) - GNU Project 
- Free Software Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"FSF's Opinion on the Apple Public Source License (APSL) - GNU Project - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) - GNU Project - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <h2>
-#| msgid "FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0"
 msgid "FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0"
 msgstr "FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) 2.0"
 
-# | The Apple Public Source License (APSL) version 2.0 qualifies as a free
-# | software license. Apple's lawyers worked with the FSF to produce a
-# | license that would qualify. The <a
-# | [-href=\"historical-apsl.html\">problems-]
-# | {+href=\"/philosophy/historical-apsl.html\">problems+} previously
-# | described on this page</a> are still potential issues for other possible
-# | licenses, but they do not apply to version 2.0 of the APSL. We encourage
-# | everyone who uses any version of Apple Software under the APSL to use the
-# | terms of version 2.0 rather than that of any earlier license.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The Apple Public Source License (APSL) version 2.0 qualifies as a free "
-#| "software license. Apple's lawyers worked with the FSF to produce a "
-#| "license that would qualify. The <a href=\"historical-apsl.html"
-#| "\">problems previously described on this page</a> are still potential "
-#| "issues for other possible licenses, but they do not apply to version 2.0 "
-#| "of the APSL. We encourage everyone who uses any version of Apple "
-#| "Software under the APSL to use the terms of version 2.0 rather than that "
-#| "of any earlier license."
-msgid "The Apple Public Source License (APSL) version 2.0 qualifies as a free 
software license. Apple's lawyers worked with the FSF to produce a license 
that would qualify. The <a href=\"/philosophy/historical-apsl.html\">problems 
previously described on this page</a> are still potential issues for other 
possible licenses, but they do not apply to version 2.0 of the APSL. We 
encourage everyone who uses any version of Apple Software under the APSL to use 
the terms of version 2.0 rather than that of any earlier license."
-msgstr "De Apple Public Source License (APSL) versie 2.0 kan worden bestempeld 
als een vrije software licentie. De advocaten van Apple hebben met de FSF 
samengewerkt om tot licentievoorwaarden te komen die hieraan voldeden. De <a 
href= \"/philosophy/historical-apsl.html\">eerdergenoemde problemen in dit 
artikel</a> vormen nog steeds een mogelijk probleem voor andere licenties maar 
zijn niet meer van toepassing op versie 2.0 van de APSL. We raden eenieder aan 
die gebruik maakt van een versie van Apple software onder de APSL om de 
voorwaarden van 2.0 te gebruiken in plaats van eerdere voorwaarden."
-
-# | In version 2.0 of the APSL, the definition of [-\"Externally Deployed\"-]
-# | {+&ldquo;Externally Deployed&rdquo;+} has been narrowed in a way that is
-# | appropriate for the respect of users' freedoms. It has always been the
-# | position of FSF that the freedom of Free Software is primarily for the
-# | users of that software. Technologies, like web applications, are changing
-# | the way that users interact with software. The APSL 2.0, like the <a
-# | [-href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";>Affero-]
-# | {+href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero+} GPL</a>, seeks to defend the
-# | freedom of those who use software in these novel ways, without unduly
-# | hindering the users' privacy nor freedom to use the software.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "In version 2.0 of the APSL, the definition of \"Externally Deployed\" has "
-#| "been narrowed in a way that is appropriate for the respect of users' "
-#| "freedoms. It has always been the position of FSF that the freedom of "
-#| "Free Software is primarily for the users of that software. Technologies, "
-#| "like web applications, are changing the way that users interact with "
-#| "software. The APSL 2.0, like the <a href=\"http://www.affero.org/oagpl.";
-#| "html\">Affero GPL</a>, seeks to defend the freedom of those who use "
-#| "software in these novel ways, without unduly hindering the users' privacy "
-#| "nor freedom to use the software."
-msgid "In version 2.0 of the APSL, the definition of &ldquo;Externally 
Deployed&rdquo; has been narrowed in a way that is appropriate for the respect 
of users' freedoms. It has always been the position of FSF that the freedom of 
Free Software is primarily for the users of that software. Technologies, like 
web applications, are changing the way that users interact with software. The 
APSL 2.0, like the <a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero GPL</a>, seeks to 
defend the freedom of those who use software in these novel ways, without 
unduly hindering the users' privacy nor freedom to use the software."
-msgstr "In versie 2.0 van de APSL is de definitie van &ldquo;Externally 
Deployed&rdquo; (Extern Toegepast) aangescherpt zodat de vrijheid van 
gebruikers meer wordt gerespecteerd. De FSF heeft altijd op het standpunt 
gestaan dat de vrijheid van vrije software er juist is voor de gebruikers van 
die software. Nieuwe technologi&euml;n, zoals web applicaties, veranderen de 
manier waarop mensen met software werken. APSL 2.0, net als de <a 
href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero GPL</a>, streven ernaar de vrijheid te 
waarborgen van gebruikers die software op deze nieuwe manieren gebruiken, 
zonder een obstakel te zijn voor de privacy of de vrijheid deze software te 
gebruiken."
-
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The FSF now considers the APSL to be a free software license with two "
-#| "major practical problems, reminiscent of the NPL:"
-msgid "The FSF now considers the APSL to be a free software license with two 
major practical problems, reminiscent of the NPL:"
-msgstr "De FSF vindt de APSL nu een vrije software licentie met twee grote 
bezwaren, die doen denken aan de NPL:"
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Apple Public Source License (APSL) version 2.0 qualifies as a free "
+"software license. Apple's lawyers worked with the FSF to produce a license "
+"that would qualify. The <a href=\"/philosophy/historical-apsl.html"
+"\">problems previously described on this page</a> are still potential issues "
+"for other possible licenses, but they do not apply to version 2.0 of the "
+"APSL. We encourage everyone who uses any version of Apple Software under "
+"the APSL to use the terms of version 2.0 rather than that of any earlier "
+"license."
+msgstr ""
+"De Apple Public Source License (APSL) versie 2.0 kan worden bestempeld als "
+"een vrije software licentie. De advocaten van Apple hebben met de FSF "
+"samengewerkt om tot licentievoorwaarden te komen die hieraan voldeden. De <a "
+"href= \"/philosophy/historical-apsl.html\">eerdergenoemde problemen in dit "
+"artikel</a> vormen nog steeds een mogelijk probleem voor andere licenties "
+"maar zijn niet meer van toepassing op versie 2.0 van de APSL. We raden "
+"eenieder aan die gebruik maakt van een versie van Apple software onder de "
+"APSL om de voorwaarden van 2.0 te gebruiken in plaats van eerdere "
+"voorwaarden."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In version 2.0 of the APSL, the definition of &ldquo;Externally "
+"Deployed&rdquo; has been narrowed in a way that is appropriate for the "
+"respect of users' freedoms. It has always been the position of FSF that the "
+"freedom of Free Software is primarily for the users of that software. "
+"Technologies, like web applications, are changing the way that users "
+"interact with software. The APSL 2.0, like the <a href=\"/licenses/agpl.html"
+"\">GNU Affero GPL</a>, seeks to defend the freedom of those who use software "
+"in these novel ways, without unduly hindering the users' privacy nor freedom "
+"to use the software."
+msgstr ""
+"In versie 2.0 van de APSL is de definitie van &ldquo;Externally "
+"Deployed&rdquo; (Extern Toegepast) aangescherpt zodat de vrijheid van "
+"gebruikers meer wordt gerespecteerd. De FSF heeft altijd op het standpunt "
+"gestaan dat de vrijheid van vrije software er juist is voor de gebruikers "
+"van die software. Nieuwe technologi&euml;n, zoals web applicaties, "
+"veranderen de manier waarop mensen met software werken. APSL 2.0, net als de "
+"<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero GPL</a>, streven ernaar de "
+"vrijheid te waarborgen van gebruikers die software op deze nieuwe manieren "
+"gebruiken, zonder een obstakel te zijn voor de privacy of de vrijheid deze "
+"software te gebruiken."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The FSF now considers the APSL to be a free software license with two major "
+"practical problems, reminiscent of the NPL:"
+msgstr ""
+"De FSF vindt de APSL nu een vrije software licentie met twee grote bezwaren, "
+"die doen denken aan de NPL:"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "It is not a true copyleft, because it allows linking with other files "
-#| "which may be entirely proprietary."
-msgid "It is not a true copyleft, because it allows linking with other files 
which may be entirely proprietary."
-msgstr "Het is geen &ldquo;copyleft&rdquo; (auteursplicht) omdat het toestaat 
dat private bestanden worden gekoppeld."
+msgid ""
+"It is not a true copyleft, because it allows linking with other files which "
+"may be entirely proprietary."
+msgstr ""
+"Het is geen &ldquo;copyleft&rdquo; (auteursplicht) omdat het toestaat dat "
+"private bestanden worden gekoppeld."
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "It is incompatible with the GPL."
 msgid "It is incompatible with the GPL."
 msgstr "Het is niet verenigbaar met de GPL."
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "For this reason, we recommend you do not release new software using this "
-#| "license; but it is ok to use and improve software which other people "
-#| "release under this license."
-msgid "For this reason, we recommend you do not release new software using 
this license; but it is ok to use and improve software which other people 
release under this license."
-msgstr "Daarom raden we aan geen nieuwe software uit te brengen met deze 
licentie; het is echter prima om bestaande software te verbeteren die is 
uitgebracht onder deze licentie."
-
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Aside from this, we must remember that only part of Mac OS X is being "
-#| "released under the APSL. Even though the fatal flaws of the APSL were "
-#| "fixed, and even if the practical problems were addressed, that does no "
-#| "good for the other parts of Mac OS X whose source code is not being "
-#| "released at all. We must not judge all of a company by just part of what "
-#| "it does."
-msgid "Aside from this, we must remember that only part of Mac OS X is being 
released under the APSL. Even though the fatal flaws of the APSL were fixed, 
and even if the practical problems were addressed, that does no good for the 
other parts of Mac OS X whose source code is not being released at all. We 
must not judge all of a company by just part of what it does."
-msgstr "We moeten bovendien niet vergeten dat slechts een deel van het Max OS 
X onder de APSL wordt gebracht. Ook al zijn kritieke fouten uit de APSL gehaald 
en zouden praktische problemen worden opgelost, dan nog hoeft dat geen effect 
te hebben voor het deel van Mac OS X waarvan de broncode niet wordt 
vrijgegeven. We moeten een bedrijf niet beoordelen op iets wat ze slechts 
gedeeltelijk doen."
-
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> is a combination of "
-#| "GNU and Darwin that is supposed to include only free software."
-msgid "<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> is a combination 
of GNU and Darwin that is supposed to include only free software."
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> is een combinatie 
van GNU en Darwin waarin alleen vrije software hoort te zitten."
+msgid ""
+"For this reason, we recommend you do not release new software using this "
+"license; but it is ok to use and improve software which other people release "
+"under this license."
+msgstr ""
+"Daarom raden we aan geen nieuwe software uit te brengen met deze licentie; "
+"het is echter prima om bestaande software te verbeteren die is uitgebracht "
+"onder deze licentie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Aside from this, we must remember that only part of Mac OS X is being "
+"released under the APSL. Even though the fatal flaws of the APSL were "
+"fixed, and even if the practical problems were addressed, that does no good "
+"for the other parts of Mac OS X whose source code is not being released at "
+"all. We must not judge all of a company by just part of what it does."
+msgstr ""
+"We moeten bovendien niet vergeten dat slechts een deel van het Max OS X "
+"onder de APSL wordt gebracht. Ook al zijn kritieke fouten uit de APSL "
+"gehaald en zouden praktische problemen worden opgelost, dan nog hoeft dat "
+"geen effect te hebben voor het deel van Mac OS X waarvan de broncode niet "
+"wordt vrijgegeven. We moeten een bedrijf niet beoordelen op iets wat ze "
+"slechts gedeeltelijk doen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> is a combination of GNU "
+"and Darwin that is supposed to include only free software."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> is een combinatie van "
+"GNU en Darwin waarin alleen vrije software hoort te zitten."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -132,41 +131,55 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Er zijn ook nog <a 
href=\"/contact/\">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. Er zijn ook nog <a href=\"/contact/\">andere "
+"manieren om in contact te komen</a> met de FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of 
suggesties) te sturen aan: <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-#| "translations of this article."
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Zie <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> 
voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of "
+"suggesties) te sturen aan: <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Zie <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
+"README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit "
+"artikel."
 
 # type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2011-] {+1999, 2001, 2007, 2008+} Free Software
-# | Foundation, Inc.{+,+}
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
-# | 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA [-02110-1301,-] {+02110,+} USA
 #. type: Content of: <div><address>
-#| msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 "
+"United States Licentie</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -178,4 +191,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Bijgewerkt:"
-

Index: philosophy/po/copyright-versus-community.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/copyright-versus-community.pl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/copyright-versus-community.pl.po   6 Aug 2012 21:18:33 
-0000    1.1
+++ philosophy/po/copyright-versus-community.pl.po   7 Aug 2012 08:30:50 
-0000    1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: copyright-versus-community.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-02 16:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:28-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-06 12:55-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
@@ -15,12 +15,14 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2012-06-10 04:28-0300\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 
 # type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Copyright versus Community in the Age of Computer Networks - GNU Project - "
 "Free Software Foundation (FSF)"
@@ -29,10 +31,18 @@
 "GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
 msgid "Copyright versus Community in the Age of Computer Networks"
 msgstr "Prawo autorskie kontra społeczność w&nbsp;Erze Sieci Komputerowych"
 
+#. type: Content of: <div>
+msgid ""
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Join our mailing list "
+"about the dangers of eBooks</a>."
+msgstr ""
+
 # type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<b>Keynote speech at LIANZA conference, Christchurch Convention Centre, 12 "
 "October 2009</b>"
@@ -43,10 +53,12 @@
 "Christchurch Convention Centre, 12 października 2009</b>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "BC:"
 msgstr "BC:"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa. Today I have the privilege of "
 "introducing Richard Stallman, whose keynote speech is being sponsored by the "
@@ -58,6 +70,7 @@
 "Uniwersytetu Wiktorii w&nbsp;Wellington."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Richard has been working to promote software freedom for over 25 years. In "
 "1983 he started the GNU project to develop a free operating system [the GNU "
@@ -76,6 +89,7 @@
 "wszystkich."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "I like to describe him as the most influential person most people have never "
 "heard of, although he tells me that that cannot possibly be true because it "
@@ -86,14 +100,17 @@
 "ponieważ&nbsp;nie może zostać sprawdzone."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "RMS:"
 msgstr "RMS:"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "We can't tell."
 msgstr "Nie wiemy tego."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "I said that&mdash;I still like it. His ideas about software freedom and "
 "free access to information were used by Tim Berners-Lee when he created the "
@@ -108,6 +125,7 @@
 "tego co obecnie jest Wikipedią."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Today Richard will be talking to us about copyright vs community in the age "
 "of computer networks, and their implications for libraries. Richard."
@@ -118,6 +136,7 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 # fern-iture - jakaś gra słów, czy tylko meble?
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "I've been in New Zealand for a couple of weeks, and in the North Island it "
 "was raining most of the time. Now I know why they call gumboots &ldquo;"
@@ -137,6 +156,7 @@
 "Picton."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The reason people usually invite me to give speeches is because of my work "
 "on free software. This is not a talk about free software; this talk answers "
@@ -152,6 +172,7 @@
 "znaczy wolne oprogramowanie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Free software is a matter of freedom, not price, so think of &ldquo;free "
 "speech&rdquo;, not &ldquo;free beer&rdquo;. Free software is software that "
@@ -165,12 +186,14 @@
 "użytkownikowi."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid "Freedom 0 is the freedom to run the program as you wish."
 msgstr ""
 "Wolność 0 to wolność do&nbsp;uruchamiania programu w&nbsp;sposób jaki "
 "chcecie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid ""
 "Freedom 1 is the freedom to study the source code of the program and change "
 "it to make the program do what you wish."
@@ -179,6 +202,7 @@
 "zmieniania go tak by robił to co chcecie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid ""
 "Freedom 2 is the freedom to help your neighbour; that is, the freedom to "
 "redistribute copies of the program, exact copies when you wish."
@@ -187,6 +211,7 @@
 "do&nbsp;rozpowszechniania kopii programu, wiernych kopi kiedy chcecie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid ""
 "And Freedom 3 is the freedom to contribute to your community. That's the "
 "freedom to publish your modified versions when you wish."
@@ -196,6 +221,7 @@
 "chcecie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "If the program gives you these four freedoms then it's free software, which "
 "means the social system of its distribution and use is an ethical system, "
@@ -219,6 +245,7 @@
 "wolne, żeby wszyscy użytkownicy mogli być wolni."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Proprietary software keeps the users divided and helpless: divided, because "
 "they're forbidden to share it, and helpless, because they don't have the "
@@ -235,6 +262,7 @@
 "użytkownika, ograniczają go, a&nbsp;nawet umożliwiają ataki 
na&nbsp;niego."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "For instance, Microsoft Windows has a back door with which Microsoft can "
 "forcibly install software changes, without getting permission from the "
@@ -254,6 +282,7 @@
 "wyrzućcie komputer przez okno (gra słów, windows &ndash; okna)."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "But any proprietary software gives the developers unjust power over the "
 "users. Some of the developers abuse this power more, and some abuse it "
@@ -269,6 +298,7 @@
 "więc zasługujecie na&nbsp;wolne oprogramowanie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "At the end of speeches about free software, people sometimes ask whether "
 "these same freedoms and ideas apply to other things. If you have a copy of "
@@ -285,6 +315,7 @@
 "dzisiaj odpowiedzieć."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "If you have a copy of something that's not software, for the most part, the "
 "only thing that might deny you any of these freedoms is copyright law. With "
@@ -302,6 +333,7 @@
 "obowiązuje rozróżnienie na&nbsp;kod źródłowy i&nbsp;kod wykonywalny."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "For instance, if we're talking about a text, if you can see the text to read "
 "it, there's nothing in the text that you can't see. So it's not the same "
@@ -314,6 +346,7 @@
 "zasadzie jedynie prawo autorskie może wam odmówić tych wolności."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "So the question can be restated: &ldquo;What should copyright law allow you "
 "to do with published works? What should copyright law say?&rdquo;"
@@ -323,6 +356,7 @@
 "powinno być w&nbsp;nim zawarte?&rdquo;"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Copyright has developed along with copying technology, so it's useful to "
 "review the history of copying technology. Copying developed in the ancient "
@@ -336,6 +370,7 @@
 "i&nbsp;pisało kolejną."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This technology was rather inefficient, but another interesting "
 "characteristic was that it had no economy of scale. To write ten copies "
@@ -355,6 +390,7 @@
 "chciał ją powielić, mógł to zrobić."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "There was nothing like copyright in the ancient world. If you had a copy "
 "and wanted to copy it, nobody was going to tell you you weren't "
@@ -373,6 +409,7 @@
 "cenzury."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "That went on for thousands of years, but then there was a big advance in "
 "copying technology, namely the printing press. The printing press made "
@@ -391,6 +428,7 @@
 "kopię."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The printing press has an economy of scale: it takes a lot of work to set "
 "the type, but then you can make many copies very fast. Also, the printing "
@@ -411,6 +449,7 @@
 "potem transportowane gdziekolwiek ktoś chciał je nabyć."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Copyright began in the age of the printing press. Copyright in England "
 "began as a system of censorship in the 1500s. I believe it was originally "
@@ -438,6 +477,7 @@
 "mogli oni odnowić je jednokrotnie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This was a totally different idea&mdash;a temporary monopoly for the author, "
 "instead of a perpetual monopoly for the publisher. The idea developed that "
@@ -448,6 +488,7 @@
 "że&nbsp;prawo autorskie było sposobem na&nbsp;promocję pisarstwa."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "When the US constitution was written, some people wanted authors to be "
 "entitled to a copyright, but that was rejected. Instead, the US "
@@ -467,6 +508,7 @@
 "ograniczony czas; wydawcy wciąż mają nadzieję, że&nbsp;o tym zapomnimy."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Here we have an idea of copyright which is an industrial regulation on "
 "publishers, controlled by authors, and designed to provide benefits to the "
@@ -479,6 +521,7 @@
 "sposób ponieważ&nbsp;nie nakładała ograniczeń na&nbsp;czytelników."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Now in the early centuries of printing, and still I believe in the 1790s, "
 "lots of readers wrote copies by hand because they couldn't afford printed "
@@ -496,6 +539,7 @@
 "i&nbsp;przypuszczalnie korzystne dla społeczeństwa."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It was easy to enforce, because it only had to be enforced against "
 "publishers. And it's easy to find the unauthorized publishers of a "
@@ -510,6 +554,7 @@
 "komputerów, żeby to zrobić."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It was uncontroversial because, as the readers were not restricted, they had "
 "nothing to complain about. Theoretically they were restricted from "
@@ -524,6 +569,7 @@
 "robić, nie było ograniczane."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It was arguably beneficial because the general public, according to the "
 "concepts of copyright law, traded away a theoretical right they were not in "
@@ -535,6 +581,7 @@
 "większej ilości pisania."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Now if you trade away something you have no possible use for, and you get "
 "something you can use in exchange, it's a positive trade. Whether or not "
@@ -547,6 +594,7 @@
 "kwestią, ale&nbsp;przynajmniej jest czymś pozytywnym."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "So if this were still in the age of the printing press, I don't think I'd be "
 "complaining about copyright law. But the age of the printing press is "
@@ -561,6 +609,7 @@
 "wydajne, i&nbsp;po raz kolejny nie dzieje się to w&nbsp;sposób jednorodny."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Here's what we had in the age of the printing press: mass production very "
 "efficient, one at a time copying still just as slow as the ancient world. "
@@ -574,6 +623,7 @@
 "najbardziej."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "We get to a situation much more like the ancient world, where one at a time "
 "copying is not so much worse [i.e., harder] than mass production copying. "
@@ -591,6 +641,7 @@
 "sklepu gdzie możesz nagrać płytę."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This means that copyright no longer fits in with the technology as it used "
 "to. Even if the words of copyright law had not changed, they wouldn't have "
@@ -608,6 +659,7 @@
 "w&nbsp;imieniu autorów."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "In other words, it's tyranny. It's intolerable and we can't allow it to "
 "continue this way."
@@ -616,6 +668,7 @@
 "możemy pozwolić by było tak dalej."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "As a result of this change, [copyright] is no longer easy to enforce, no "
 "longer uncontroversial, and no longer beneficial."
@@ -625,6 +678,7 @@
 "korzyści."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It's no longer easy to enforce because now the publishers want to enforce it "
 "against each and every person, and to do this requires cruel measures, "
@@ -640,6 +694,7 @@
 "się."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It's no longer uncontroversial. There are political parties in several "
 "countries whose basic platform is &ldquo;freedom to share&rdquo;."
@@ -648,6 +703,7 @@
 "partie polityczne, których podstawą jest &bdquo;wolność dzielenia 
się&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It's no longer beneficial because the freedoms that we conceptually traded "
 "away (because we couldn't exercise them), we now can exercise. They're "
@@ -658,10 +714,12 @@
 "wykorzystania. Są niezmiernie użyteczne, i&nbsp;chcemy z&nbsp;nich 
korzystać."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "What would a democratic government do in this situation?"
 msgstr "Co zrobiłby demokratyczny rząd w&nbsp;tej sytuacji?"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It would reduce copyright power. It would say: &ldquo;The trade we made on "
 "behalf of our citizens, trading away some of their freedom which now they "
@@ -679,6 +737,7 @@
 "mocy prawa autorskiego, gdy powinny ją ograniczać."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "One example is in the dimension of time. Around the world we see pressure "
 "to make copyright last longer and longer and longer."
@@ -688,6 +747,7 @@
 "i&nbsp;dłużej, i&nbsp;dłużej."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "A wave of this started in the US in 1998. Copyright was extended by 20 "
 "years on both past and future works. I do not understand how they hope to "
@@ -710,6 +770,7 @@
 "1998."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It's theoretically conceivable that 20 years more copyright on future works "
 "would convince people to make more effort in producing those works. But not "
@@ -735,6 +796,7 @@
 "ponieważ&nbsp;żaden z&nbsp;nich nie patrzy tak daleko naprzód."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The real reason for this law, the desire that prompted various companies to "
 "purchase this law in the US Congress, which is how laws are decided on for "
@@ -747,6 +809,7 @@
 "posiadały one lukratywne monopole i&nbsp;chciały, by te monopole trwały."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "For instance, Disney was aware that the first film in which Mickey Mouse "
 "appeared would go into the public domain in a few years, and then anybody "
@@ -764,6 +827,7 @@
 "prawo, o którym mówimy teraz Prawo Autorskie Myszki Mickey."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The movie companies say they want perpetual copyright, but the US "
 "Constitution won't let them get that officially. So they came up with a way "
@@ -785,6 +849,7 @@
 "odroczyli, chyba że&nbsp;następnym razem ich powstrzymamy."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "That's one dimension, the dimension of duration. But even more important is "
 "the dimension of breadth: which uses of the work does copyright cover?"
@@ -794,6 +859,7 @@
 "autorskie?"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "In the age of the printing press, copyright wasn't supposed to cover all "
 "uses of a copyrighted work, because copyright regulated certain uses that "
@@ -807,6 +873,7 @@
 "po&nbsp;prostu mogłeś robić ze swoją kopią książki."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Now the publishers have got the idea that they can turn our computers "
 "against us, and use them to seize total power over all use of published "
@@ -824,6 +891,7 @@
 "komputer jest zaprojektowany by ograniczać użytkownika."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The first way in which the general public saw this was in DVDs. A movie on "
 "a DVD was usually encrypted, and the format was secret. The DVD conspiracy "
@@ -844,6 +912,7 @@
 "&ndash; precyzyjny zbiór wymagań, z&nbsp;których wszystkie są dla nas 
złe."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It worked for a while, but then some people figured out the secret format, "
 "and published free software capable of reading the movie on a DVD and "
@@ -861,6 +930,7 @@
 "na&nbsp;oprogramowanie potrafiące robić takie rzeczy."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "So that particular piece of free software was the subject of a court case. "
 "Its distribution in the US is forbidden; the US practices censorship of "
@@ -871,6 +941,7 @@
 "praktykują cenzurę na&nbsp;oprogramowanie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The movie companies are well aware that they can't really make that program "
 "disappear&mdash;it's easy enough to find it. So they designed another "
@@ -884,6 +955,26 @@
 "[<em>ang. siekiera<em>]."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | The AACS conspiracy makes precise rules about all players. For instance,
+# | in 2011 it's going to be forbidden to make analog video outputs. So all
+# | video outputs will have to be digital, and they will carry the signal
+# | encrypted into a monitor specially designed to keep secrets from the user.
+# | That is malicious hardware. They say that the purpose of this is to
+# | &ldquo;close the analog hole&rdquo;. I'll show you a couple of analog
+# | holes (Stallman takes off his glasses): here's one and here's another,
+# | that they'd like to poke out [-permanently.-] {+permanently.<a
+# | href=\"#footnote1\">[1]</a>+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The AACS conspiracy makes precise rules about all players. For instance, "
+#| "in 2011 it's going to be forbidden to make analog video outputs. So all "
+#| "video outputs will have to be digital, and they will carry the signal "
+#| "encrypted into a monitor specially designed to keep secrets from the "
+#| "user. That is malicious hardware. They say that the purpose of this is "
+#| "to &ldquo;close the analog hole&rdquo;. I'll show you a couple of analog "
+#| "holes (Stallman takes off his glasses): here's one and here's another, "
+#| "that they'd like to poke out permanently."
 msgid ""
 "The AACS conspiracy makes precise rules about all players. For instance, in "
 "2011 it's going to be forbidden to make analog video outputs. So all video "
@@ -892,7 +983,7 @@
 "malicious hardware. They say that the purpose of this is to &ldquo;close "
 "the analog hole&rdquo;. I'll show you a couple of analog holes (Stallman "
 "takes off his glasses): here's one and here's another, that they'd like to "
-"poke out permanently."
+"poke out permanently.<a href=\"#footnote1\">[1]</a>"
 msgstr ""
 "Konspiracja AACS posiada dokładne zasady dotyczące wszystkich odtwarzaczy. "
 "Przykładowo, w&nbsp;2011 zakazane będzie wytwarzanie analogowych wyjść "
@@ -905,6 +996,7 @@
 "chcieli by wydłubać na&nbsp;zawsze."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "How do I know about these conspiracies? The reason is they're not "
 "secret&mdash;they have websites. The AACS website proudly describes the "
@@ -921,6 +1013,7 @@
 "i&nbsp;IBM."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "A conspiracy of companies designed to restrict the public's access to "
 "technology ought to be prosecuted as a serious crime, like a conspiracy to "
@@ -938,6 +1031,7 @@
 "te zmowy, i&nbsp;dlatego nawet nie starają się ich ukryć."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "In general DRM is set up by a conspiracy of companies. Once in a while a "
 "single company can do it, but generally it requires a conspiracy between "
@@ -949,6 +1043,7 @@
 "oraz&nbsp;wydawcami, więc&nbsp;[jest to] niemal zawsze zmowa."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "They thought that nobody would ever be able to break the AACS, but about "
 "three and a half years ago someone released a free program capable of "
@@ -961,6 +1056,7 @@
 "ponieważ&nbsp;aby go uruchamiać musieliście znać klucz."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "And then, six months later, I saw a photo of two adorable puppies, with 32 "
 "hex digits above them, and I wondered: &ldquo;Why put those two things "
@@ -977,6 +1073,7 @@
 "słodkich szczeniaków. To chroniłoby klucz przed wymazaniem.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "And that's what it was&mdash;that was the key to break the axe. People "
 "posted it, and editors deleted it, because laws in many countries now "
@@ -992,6 +1089,7 @@
 "przeszło 700.000 stron internetowych."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "That's a big outpouring of public disgust with DRM. But it didn't win the "
 "war, because the publishers changed the key. Not only that: with HD DVD, "
@@ -1011,6 +1109,7 @@
 "z&nbsp;naszym obecnym poziomem wiedzy."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Never accept any product designed to attack your freedom. If you don't have "
 "the free software to play a DVD, you mustn't buy or rent any DVDs, or accept "
@@ -1027,12 +1126,14 @@
 "DVD, i&nbsp;nie przyjmuję ich."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "So this is how things stand in video, but we've also seen DRM in music."
 msgstr ""
 "Tak oto wygląda sytuacja w&nbsp;wideo, ale&nbsp;z DRM mamy do&nbsp;czynienia 
"
 "także w&nbsp;muzyce."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "For instance, about ten years ago we started to see things that looked like "
 "compact disks, but they weren't written quite like compact disks. They "
@@ -1048,6 +1149,7 @@
 "ich odczytać na&nbsp;komputerze. Różne metody miały różne problemy."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Eventually Sony came up with a clever idea. They put a program on the disk, "
 "so that if you stuck the disk into a computer, the disk would install the "
@@ -1065,6 +1167,7 @@
 "jego części."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "For instance, it modified the command you could use to examine the system to "
 "see if the software was present, so as to disguise itself. It modified the "
@@ -1082,6 +1185,7 @@
 "GNU GPL."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Now the GNU GPL is a copyleft license, and that means it says &ldquo;Yes, "
 "you're free to put this code into other things, but when you do, the entire "
@@ -1099,6 +1203,7 @@
 "musisz wręczyć im kopię tej licencji.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Sony didn't comply with all that. That's commercial copyright infringement, "
 "which is a felony. They're both felonies, but Sony wasn't prosecuted "
@@ -1114,6 +1219,7 @@
 "wolności w&nbsp;jakikolwiek sposób."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "People got angry and they sued Sony. However, they made a mistake. They "
 "focused their condemnation not on the evil purpose of this scheme, but only "
@@ -1128,6 +1234,7 @@
 "zaatakuje naszą wolność, nie będzie stosowało tych innych metod."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Actually, that particular corrupt disk scheme was not so bad, because if you "
 "were not using Windows it would not affect you at all. Even if you were "
@@ -1145,6 +1252,7 @@
 "mieliśmy do&nbsp;czynienia."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Fortunately music DRM is receding. Even the main record companies sell "
 "downloads without DRM. But we see a renewed effort to impose DRM on books."
@@ -1155,6 +1263,7 @@
 "książki [ebooki &ndash; przyp. tłum.]."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "You see, the publishers want to take away the traditional freedoms of book "
 "readers&mdash;freedom to do things such as borrow a book from the public "
@@ -1172,6 +1281,7 @@
 "wszystko o tym co robimy.)"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Even the freedom to keep the book as long as you wish, and read it as many "
 "times as you wish, they plan to get rid of."
@@ -1180,6 +1290,7 @@
 "czytania jej tyle razy ile chcecie, planują zabronić."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The way they do it is with DRM. They knew that so many people read books "
 "and would get angry if these freedoms were taken away that they didn't "
@@ -1195,6 +1306,7 @@
 "ruszyli z&nbsp;dwuetapowym planem."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "First, take away these freedoms from ebooks, and second, convince people to "
 "switch from paper books to ebooks. They've succeeded with stage 1."
@@ -1204,6 +1316,7 @@
 "wykonać etap pierwszy."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "In the US they did it with the Digital Millennium Copyright Act, and in New "
 "Zealand, that was part of the year-ago Copyright Act; censorship on software "
@@ -1216,6 +1329,7 @@
 "tego prawa. To niesprawiedliwe przepisy; muszą zostać uchylone."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The second stage is convince people to switch from printed books to ebooks; "
 "that didn't go so well."
@@ -1224,6 +1338,7 @@
 "na&nbsp;rzecz ebooków; to nie poszło tak dobrze."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "One publisher in 2001 had the idea they would make their line of ebooks "
 "really popular if they started it with my biography. So they found an "
@@ -1247,6 +1362,7 @@
 "została wydana i&nbsp;sprzedało się wiele papierowych kopii."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "But in any case, ebooks failed at the beginning of this decade. People just "
 "didn't want to read them very much. And I said, &ldquo;they will try "
@@ -1266,6 +1382,7 @@
 "na&nbsp;przyjście nowej generacji czytników ebooków."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Now they're upon us. Things like the Sony Shreader (its official name is "
 "the Sony Reader, but if you put on 'sh' it explains what it's designed to do "
@@ -1284,6 +1401,7 @@
 "tłum.]."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The Kindle is an extremely malicious product, almost as malicious as "
 "Microsoft Windows. They both have spy features, they both have Digital "
@@ -1294,6 +1412,7 @@
 "i&nbsp;oba posiadają backdoory [tylne wejścia&nbsp;&ndash; przyp. tłum]."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "In the case of the Kindle, the only way you can buy a book is to buy it from "
 "Amazon, and Amazon requires you to identify yourself, so they know "
@@ -1304,6 +1423,7 @@
 "identyfikacji, więc&nbsp;wiedzą wszystko o waszych zakupach."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Then there is Digital Restrictions Management, so you can't lend the book or "
 "sell it to a used bookstore, and the library can't lend it either."
@@ -1314,6 +1434,7 @@
 "może jej wypożyczyć."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "And then there's the back door, which we found out about about three months "
 "ago, because Amazon used it. Amazon sent a command to all the Kindles to "
@@ -1330,6 +1451,7 @@
 "książki zdalnie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "What else it can do, who knows? Maybe it's like Microsoft Windows. Maybe "
 "Amazon can remotely upgrade the software, which means that whatever "
@@ -1341,6 +1463,7 @@
 "je tam umieścić jutro."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This is intolerable&mdash;any one of these restrictions is intolerable. "
 "They want to create a world where nobody lends books to anybody anymore."
@@ -1350,6 +1473,7 @@
 "nie pożycza książek."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Imagine that you visit a friend and there are no books on the shelf. It's "
 "not that your friend doesn't read, but his books are all inside a device, "
@@ -1367,6 +1491,7 @@
 "więc&nbsp;zaniknie przyjaźń osób, które kochają książki."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Make sure that you inform people what this device implies. It means other "
 "readers will no longer be your friends, because you will be acting like a "
@@ -1385,6 +1510,7 @@
 "wyjrzeć poza chwilową wygodę, by dostrzegli implikacje tego urządzenia."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "I have nothing against distributing books in digital form, if they are not "
 "designed to take away our freedom. Strictly speaking, it is possible to "
@@ -1395,33 +1521,40 @@
 "możliwe jest posiadanie czytnika ebooków:"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid "that is not designed to attack you,"
 msgstr "który nie jest zaprojektowany by was atakować,"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid "which runs free software and not proprietary software,"
 msgstr ""
 "który działa w&nbsp;oparciu o wolne, a&nbsp;nie własnościowe 
oprogramowanie,"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid "which doesn't have DRM,"
 msgstr "który nie ma DRM,"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid "which doesn't make people identify yourself to get a book,"
 msgstr "który nie wymaga od&nbsp;ludzi identyfikacji, żeby dostać ksią
żkę,"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid "which doesn't have a back door, [and]"
 msgstr "który nie ma backdoorów, i"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid "which doesn't restrict what you can do with the files on your machine."
 msgstr ""
 "który nie ogranicza tego co możecie zrobić z&nbsp;plikami w&nbsp;waszym "
 "urządzeniu."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It's possible, but the big companies really pushing ebooks are doing it to "
 "attack our freedom, and we mustn't stand for that. This is what governments "
@@ -1435,6 +1568,7 @@
 "i&nbsp;brzydszym, bardziej restrykcyjnym niż kiedykolwiek przedtem."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "But what should they do? Governments should make copyright power less. Here "
 "are my specific proposals."
@@ -1443,6 +1577,7 @@
 "konkretne propozycje."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "First of all, there is the dimension of time. I propose copyright should "
 "last ten years, starting from the date of publication of a work."
@@ -1452,6 +1587,7 @@
 "dzieła."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Why from the date of publication? Because before that, we don't have "
 "copies. It doesn't matter to us whether we would have been allowed to copy "
@@ -1466,6 +1602,7 @@
 "wtedy uruchomić zegar."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "But why ten years? I don't know about in this country, but in the US, the "
 "publication cycle has got shorter and shorter. Nowadays almost all books "
@@ -1481,6 +1618,7 @@
 "publikacji&nbsp;&ndash; to powinno być w&nbsp;zupełności wystarczające."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "But not everybody agrees. I once proposed this in a panel discussion with "
 "fiction writers, and the award-winning fantasy writer next to me said &ldquo;"
@@ -1501,6 +1639,7 @@
 "je czytać."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This is what every artist starts out wanting&mdash;wanting to distribute her "
 "work so it will get read and appreciated. Very few make a lot of money. "
@@ -1513,6 +1652,7 @@
 "odsetek staje przed niebezpieczeństwem moralnego zepsucia, jak J.K. Rowling."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "J.K. Rowling, in Canada, got an injunction against people who had bought her "
 "book in a bookstore, ordering them not to read it. So in response I call "
@@ -1527,6 +1667,7 @@
 "i&nbsp;wydawcy. Mówię tylko, że&nbsp;nie powinni ich kupować."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It's few authors that make enough money that they can be corrupted in this "
 "way. Most of them don't get anywhere near that, and continue wanting the "
@@ -1538,6 +1679,7 @@
 "została doceniona."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "He wanted to distribute his own book, and copyright was stopping him. He "
 "realized that more than five years of copyright was unlikely to ever do him "
@@ -1549,6 +1691,7 @@
 "korzyści."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "If people would rather have copyright last five years, I won't be against "
 "it. I propose ten as a first stab at the problem. Let's reduce it to ten "
@@ -1562,6 +1705,7 @@
 "uważam dziesięć lat za&nbsp;dokładnie właściwy okres&nbsp;&ndash; nie 
wiem."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "What about the dimension of breadth? Which activities should copyright "
 "cover? I distinguish three broad categories of works."
@@ -1570,6 +1714,7 @@
 "autorskim? Rozróżniam trzy szerokie kategorie dzieł."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "First of all, there are the functional works that you use to do a practical "
 "job in your life. This includes software, recipes, educational works, "
@@ -1582,6 +1727,7 @@
 "na&nbsp;myśl. Te dzieła powinny być wolne."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "If you use the work to do a job in your life, then if you can't change the "
 "work to suit you, you don't control your life. Once you have changed the "
@@ -1597,6 +1743,7 @@
 "zmian, których dokonałeś."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This leads quickly to the conclusion that users have to have the same four "
 "freedoms [for all functional works], not just for software. And you'll "
@@ -1614,6 +1761,7 @@
 "przepisowe&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The term &ldquo;pirate&rdquo; is pure propaganda. When people ask me what I "
 "think of music piracy, I say &ldquo;As far as I know, when pirates attack "
@@ -1636,6 +1784,7 @@
 "każdym razem, gdy je usłyszymy."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "People might have objected twenty years ago: &ldquo;If we don't give up our "
 "freedom, if we don't let the publishers of these works control us, the works "
@@ -1654,6 +1803,7 @@
 "strach jest bezpodstawny."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "There is no need to despair and give up our freedom thinking that otherwise "
 "the works won't get made. There are lots of ways to encourage them to get "
@@ -1667,6 +1817,7 @@
 "W&nbsp;tej kategorii, wszystkie one powinny być wolne."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "But what about the second category, of works that say what certain people "
 "thought, like memoirs, essays of opinion, scientific papers, and various "
@@ -1681,6 +1832,7 @@
 "pożyteczne dla społeczeństwa."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Therefore it is workable and acceptable to have a somewhat reduced copyright "
 "system where all commercial use is covered by copyright, all modification is "
@@ -1694,6 +1846,7 @@
 "wierne kopie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "That freedom is the minimum freedom we must establish for all published "
 "works, because the denial of that freedom is what creates the War on "
@@ -1713,6 +1866,7 @@
 "kopiami każdego opublikowanego dzieła."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "In the second category of works, that's all we need; we don't need to make "
 "them free. Therefore I think it's OK to have a reduced copyright system "
@@ -1730,6 +1884,7 @@
 "zazwyczaj nieadekwatny."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "What about works of art and entertainment? Here it took me a while to decide "
 "what to think about modifications."
@@ -1738,6 +1893,7 @@
 "myśleć o zmianach w&nbsp;tych kwestiach, zajęło mi trochę czasu."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "You see, on one hand, a work of art can have an artistic integrity and "
 "modifying it could destroy that. Of course, copyright doesn't necessarily "
@@ -1754,6 +1910,7 @@
 "proces który prowadzi do&nbsp;pięknych i&nbsp;bogatych rzeczy."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Even if we look at named authors only: consider Shakespeare, who borrowed "
 "stories from other works only a few decades old, and did them in different "
@@ -1768,6 +1925,7 @@
 "to zabronione a&nbsp;te sztuki nie zostałyby napisane."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "But eventually I realized that modifying a work of art can be a contribution "
 "to art, but it's not desperately urgent in most cases. If you had to wait "
@@ -1790,6 +1948,7 @@
 "autorskiego, ludzie byliby w&nbsp;stanie zaczekać."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "So I propose the same partly reduced copyright that covers commercial use "
 "and modification, but everyone's got to be free to non-commercially "
@@ -1803,6 +1962,7 @@
 "mogą wnosić swój wkład do&nbsp;sztuki publikując własne zmienione 
wersje."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "One other thing: if you're going to take little pieces out of a bunch of "
 "works and rearrange them into something totally different, that should just "
@@ -1822,6 +1982,7 @@
 "dzieł, i&nbsp;zupełnie stracił z&nbsp;oczu cel tego prawa."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "That's what I propose, and in particular, this means that sharing copies on "
 "the Internet must be legal. Sharing is good. Sharing builds the bonds of "
@@ -1833,6 +1994,7 @@
 "atakowaniem społeczeństwa."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "So any time the government proposes some new means to attack people who "
 "share, to stop them from sharing, we have to recognize that this is evil, "
@@ -1849,6 +2011,7 @@
 "niego zachęcać."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "But copyright did after all have a useful purpose. Copyright as a means to "
 "carry out that purpose has a problem now, because it doesn't fit in with the "
@@ -1868,6 +2031,7 @@
 "inne metody."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "One is taxes&mdash;distribute tax money directly to artists. This could be "
 "a special tax, perhaps on Internet connectivity, or it could come from "
@@ -1889,6 +2053,7 @@
 "bazowanie na&nbsp;popularności nie musi oznaczać proporcji liniowej."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "What I propose is measure the popularity of the various artists, which you "
 "could do through polling (samples) in which nobody is required to "
@@ -1903,6 +2068,7 @@
 "czasie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "If superstar A is a thousand times as popular as successful artist B, with "
 "this system A would get ten times as much money as B, not a thousand times."
@@ -1912,6 +2078,7 @@
 "otrzymałaby dziesięć razy więcej pieniędzy niż B, nie tysiąc razy."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Linearly would give A a thousand times as much as B, which means that if we "
 "wanted B to get enough to live on we're going to have to make A tremendously "
@@ -1923,6 +2090,7 @@
 "&ndash; nie powinno się tego robić."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "But if we make it taper off, then yes, each superstar will get handsomely "
 "more than an ordinary successful artist, but the total of all the superstars "
@@ -1939,6 +2107,7 @@
 "wykorzysta pieniądze znacznie efektywniej niż ten obecny."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The existing system is regressive. It actually gives far, far more per "
 "record, for instance, to a superstar than to anybody else. The money is "
@@ -1956,6 +2125,7 @@
 "podzielam, ponieważ&nbsp;wierzę w&nbsp;państwo opiekuńcze."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "I have another suggestion which is voluntary payments. Suppose every player "
 "had a button you could push to send a dollar to the artist who made the work "
@@ -1971,6 +2141,7 @@
 "dość często."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "For instance, all of us could afford to push that button once every day, and "
 "we wouldn't miss that much money. It's not that much money for us, I'm "
@@ -1992,6 +2163,7 @@
 "wspiera artystów."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "An idea just came to me. The player could also give you a certificate of "
 "having supported so-and-so, and it could even count up how many times you "
@@ -2006,6 +2178,7 @@
 "Jest wiele sposobów na&nbsp;które moglibyśmy zachęcać do&nbsp;tego 
ludzi."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "For instance, we could have a PR campaign which is friendly and kind: &ldquo;"
 "Have you sent a dollar to some artists today? Why not? It's only a "
@@ -2021,6 +2194,7 @@
 "obejrzałem. Prześlę dolara.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This is already starting to work to some extent. There's a Canadian singer "
 "who used to be called Jane Siberry. She put her music on her website and "
@@ -2046,6 +2220,7 @@
 "liczby na&nbsp;podstawie której wyliczono średnią."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "So it can work, but it's a pain in the neck under present circumstances. "
 "You've got to have a credit card to do it, and that means you can't do it "
@@ -2062,10 +2237,12 @@
 "do&nbsp;tego dobry system, działałoby to o wiele lepiej."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "So these are my two suggestions."
 msgstr "Tak więc&nbsp;to są moje dwie sugestie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "And in mecenatglobal.org, you can find another scheme that combines aspects "
 "of the two, which was invented by Francis Muguet and designed to fit in with "
@@ -2077,6 +2254,7 @@
 "wdrożenie."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Be careful of proposals to &ldquo;compensate the rights holders&rdquo;, "
 "because when they say &ldquo;compensate&rdquo;, they're trying to presume "
@@ -2099,6 +2277,7 @@
 "mają siłę przebicia)."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "We don't owe a debt; we have nobody that we have to &ldquo;"
 "compensate&rdquo;. [But] supporting the arts is still a useful thing to "
@@ -2114,6 +2293,7 @@
 "na&nbsp;inne sposoby, które szanują naszą wolność."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Demand that they change the two evil parts of the New Zealand Copyright "
 "Act. They shouldn't replace the three strikes punishment, because sharing "
@@ -2131,6 +2311,7 @@
 "bo&nbsp;nie chcą nam powiedzieć."
 
 # type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">Click here</a> "
 "for an older version of this talk from 2000."
@@ -2138,27 +2319,66 @@
 "<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">Kliknij tu</a> "
 "żeby przeczytać starszą wersję tej przemowy z&nbsp;roku 2000."
 
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#, fuzzy
+#| msgid "Footnotes"
+msgid "Footnotes"
+msgstr "Przypisy"
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"In 2010, the encryption system for digital video output was definitively "
+"cracked."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2369280,00.asp\";>http://www.";
+"pcmag.com/article2/0,2817,2369280,00.asp</a>"
+msgstr ""
+
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
+#| "contact</a> the FSF."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
-"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+"contact</a> the FSF."
 msgstr ""
 "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+#| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
 "propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
@@ -2172,29 +2392,66 @@
 "\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
-# type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice is preserved."
-msgstr ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
-"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
-"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+#. type: Content of: <div><p>
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr "Tłumaczenie: Mariusz Libera 2010, Jan Owoc 2012, Paweł Różański 
2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
 
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+#~ "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
+#~ "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+#~ "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+#~ "address@hidden&gt;</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+#~ "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+#~ "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. "
+#~ "<br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne "
+#~ "poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a 
href=\"mailto:";
+#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
+#~ "any medium, provided this notice is preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
+#~ "any medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się 
na&nbsp;"
+#~ "wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+#~ "od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
 # type: Content of: <div><h4>
-msgid "Translations of this page"
-msgstr "Tłumaczenia tej strony"
+#~ msgid "Translations of this page"
+#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: philosophy/po/dat.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/dat.fr.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- philosophy/po/dat.fr.po   5 Jul 2012 17:46:00 -0000    1.30
+++ philosophy/po/dat.fr.po   7 Aug 2012 08:30:50 -0000    1.31
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dat.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:28-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-07 04:28-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-05-18 21:38+0100\n"
 "Last-Translator: Thérèse Godefroy <godef.th AT free.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -16,6 +16,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2012-08-07 04:28-0300\n"
 "Plural-Forms: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -735,9 +736,21 @@
 msgstr "Ce que vous pouvez faire"
 
 #. type: Content of: <p>
+# | <em>[This section is no longer applicable today; it is too late, because
+# | the DAT tax [-was-] bill was adopted in 1992&mdash;and DAT recorders are
+# | obsolete nowadays. However, the same method can support musicians and
+# | other artists in a world where sharing copies on the Internet has been
+# | legalized.]</em>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<em>[This section is no longer applicable today; it is too late, because "
+#| "the DAT tax was bill was adopted in 1992&mdash;and DAT recorders are "
+#| "obsolete nowadays. However, the same method can support musicians and "
+#| "other artists in a world where sharing copies on the Internet has been "
+#| "legalized.]</em>"
 msgid ""
 "<em>[This section is no longer applicable today; it is too late, because the "
-"DAT tax was bill was adopted in 1992&mdash;and DAT recorders are obsolete "
+"DAT tax bill was adopted in 1992&mdash;and DAT recorders are obsolete "
 "nowadays. However, the same method can support musicians and other artists "
 "in a world where sharing copies on the Internet has been legalized.]</em>"
 msgstr ""

Index: philosophy/po/dat.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/dat.pot,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/po/dat.pot    10 Jun 2012 09:19:53 -0000   1.12
+++ philosophy/po/dat.pot    7 Aug 2012 08:30:51 -0000    1.13
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dat.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:28-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-07 04:28-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -483,7 +483,7 @@
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<em>[This section is no longer applicable today; it is too late, because the "
-"DAT tax was bill was adopted in 1992&mdash;and DAT recorders are obsolete "
+"DAT tax bill was adopted in 1992&mdash;and DAT recorders are obsolete "
 "nowadays. However, the same method can support musicians and other artists "
 "in a world where sharing copies on the Internet has been legalized.]</em>"
 msgstr ""

Index: thankgnus/po/2012supporters.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/po/2012supporters.pot,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- thankgnus/po/2012supporters.pot   5 Aug 2012 08:32:11 -0000    1.18
+++ thankgnus/po/2012supporters.pot   7 Aug 2012 08:31:34 -0000    1.19
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 2012supporters.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-05 04:28-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-07 04:28-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -140,6 +140,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+msgid "David Johnson"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Deke K. Clinger"
 msgstr ""
 
@@ -152,6 +156,7 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+#: 
 msgid "Eric Moore"
 msgstr ""
 

Index: philosophy/po/amazon.nl-en.html
===================================================================
RCS file: philosophy/po/amazon.nl-en.html
diff -N philosophy/po/amazon.nl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/amazon.nl-en.html   7 Aug 2012 08:30:47 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,264 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>(Formerly) Boycott Amazon! - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/po/amazon.translist" -->
+<h2>Boycott Amazon!</h2>
+
+<blockquote>
+<p>
+The FSF decided to end its boycott of Amazon in September 2002. (We
+forgot to edit this page at the time.) We could not tell the precise
+result of the lawsuit against Barnes and Noble, but it did not seem to
+be very harmful to the defendent. And Amazon had not attacked anyone
+else.</p>
+<p>
+Amazon has got a number of other menacing patents since then, but has
+not as yet used them for aggression. Perhaps it will not do so. If
+it does, we will take a look at how to denounce it.</p>
+<p>
+The rest of this page is as it was in 2001 while the boycott
+was active.</p>
+</blockquote>
+
+<hr />
+
+<p>
+If you support the boycott,
+<br />
+<em>Please make links to this page</em>
+<br />
+<strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong> !!!!
+</p>
+
+<hr />
+
+<h3 id="whyBoycott">Why we boycott Amazon</h3>
+<p>
+Amazon has obtained a <a href="/philosophy/amazonpatent.html">US
+patent (5,960,411)</a> on an important and obvious idea for
+E-commerce: an idea sometimes known as one-click purchasing. The idea
+is that your command in a web browser to buy a certain item can carry
+along information about your identity. (It works by sending the
+server a &ldquo;cookie&rdquo;, a kind of ID code that your browser
+received previously from the same server.)</p>
+<p>
+Amazon has sued to block the use of this simple idea, showing that
+they truly intend to monopolize it. This is an attack against the
+World Wide Web and against E-commerce in general.</p>
+<p>
+The idea patented here is just that a company can give you something
+which you can subsequently show them to identify yourself for credit.
+This is nothing new: a physical credit card does the same job, after
+all. But the US Patent Office issues patents on obvious and
+well-known ideas every day. Sometimes the result is a disaster.</p>
+<p>
+Today Amazon is suing one large company. If this were just a dispute
+between two companies, it would not be an important public issue. But
+the patent gives Amazon the power over anyone who runs a web site in
+the US (and any other countries that give them similar patents)&mdash;power
+to control all use of this technique. Although only one company is
+being sued today, the issue affects the whole Internet.</p>
+<p>
+Amazon is not alone at fault in what is happening. The US Patent
+Office is to blame for having very low standards, and US courts are to
+blame for endorsing them. And US patent law is to blame for
+authorizing patents on information-manipulating techniques and
+patterns of communication&mdash;a policy that is harmful in general. (See
+<a href="http://progfree.org";>http://progfree.org/</a> for more
+information about the broader issue of
+<a href="http://progfree.org/Patents/patents.html";>software patents</a>.)</p>
+
+<p>
+Foolish government policies gave Amazon the opportunity&mdash;but an
+opportunity is not an excuse. Amazon made the choice to obtain this
+patent, and the choice to use it in court for aggression. The
+ultimate moral responsibility for Amazon's actions lies with Amazon's
+executives.</p>
+<p>
+We can hope that the court will find this patent is legally invalid.
+Whether they do so will depend on detailed facts and obscure
+technicalities. The patent uses piles of semirelevant detail to make
+this &ldquo;invention&rdquo; look like something subtle.</p>
+<p>
+But we do not have to wait passively for the court to decide the
+freedom of E-commerce. There is something we can do right now: we can
+refuse to do business with Amazon. Please do not buy anything from
+Amazon until they promise to stop using this patent to threaten or
+restrict other web sites.</p>
+<p>
+If you are the author of a book sold by Amazon, you can provide
+powerful help to this campaign by putting this text into the
+&ldquo;author comment&rdquo; about your book, on Amazon's web site.
+(Alas, it appears they are refusing to post these comments for
+authors.)</p>
+<p>
+If you have suggestions, or if you simply support the boycott, please
+send mail to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+to let us know.</p>
+<p>
+Amazon's response to people who write about the patent contains a
+subtle misdirection which is worth analyzing:</p>
+<blockquote><p>
+   The patent system is designed to encourage innovation, and we spent
+   thousands of hours developing our 1-ClickR shopping feature.
+</p></blockquote>
+<p>
+If they did spend thousands of hours, they surely did not spend it
+thinking of the general technique that the patent covers. So if they
+are telling the truth, what did they spend those hours doing?</p>
+<p>
+Perhaps they spent some of the time writing the patent application.
+That task was surely harder than thinking of the technique. Or
+perhaps they are talking about the time it took designing, writing,
+testing, and perfecting the scripts and the web pages to handle
+one-click shopping. That was surely a substantial job. Looking
+carefully at their words, it seems the &ldquo;thousands of hours
+developing&rdquo; could include either of these two jobs.</p>
+<p>
+But the issue here is not about the details in their particular
+scripts (which they do not release to us) and web pages (which are
+copyrighted anyway). The issue here is the general idea, and whether
+Amazon should have a monopoly on that idea.</p>
+<p>
+Are you, or I, free to spend the necessary hours writing our own
+scripts, our own web pages, to provide one-click shopping? Even if we
+are selling something other than books, are we free to do this? That
+is the question. Amazon seeks to deny us that freedom, with the eager
+help of a misguided US government.</p>
+<p>
+When Amazon sends out cleverly misleading statements like the one
+quoted above, it demonstrates something important: they do care what
+the public thinks of their actions. They must care&mdash;they are a
+retailer. Public disgust can affect their profits.</p>
+<p>
+People have pointed out that the problem of software patents is much
+bigger than Amazon, that other companies might have acted just the
+same, and that boycotting Amazon won't directly change patent law. Of
+course, these are all true. But that is no argument against this
+boycott!</p>
+<p>
+If we mount the boycott strongly and lastingly, Amazon may eventually
+make a concession to end it. And even if they do not, the next
+company which has an outrageous software patent and considers suing
+someone will realize there can be a price to pay. They may have
+second thoughts.</p>
+<p>
+The boycott can also indirectly help change patent law&mdash;by calling
+attention to the issue and spreading demand for change. And it is so
+easy to participate that there is no need to be deterred on that
+account. If you agree about the issue, why <em>not</em> boycott
+Amazon?</p>
+<p>
+To help spread the word, please put a note about the boycott on your
+own personal web page, and on institutional pages as well if you can.
+Make a link to this page; updated information will be placed here.</p>
+
+<h3 id="whyContinue">Why the Boycott Continues Given that the Suit has
+Settled</h3>
+
+<p>
+Amazon.com reported in March 2002 that it had settled its long-running
+patent-infringement suit against Barnes and Noble over its 1-Click
+checkout system. The details of the settlement were not disclosed.</p>
+
+<p>
+Since the terms were not disclosed, we have no way of knowing whether this
+represents a defeat for Amazon such as would justify ending the boycott.
+Thus, we encourage everyone to continue the boycott.</p>
+
+<h3 id="Updates">Updates and Links</h3>
+
+<p>
+In this section, we list updates and links about issues related to
+Amazon.com, their business practices, and stories related to the boycott.
+New information is added to the bottom of this section.</p>
+
+<p>
+Tim O'Reilly has sent Amazon an
+<a 
href="http://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/ask_tim/2000/amazon_patent.html";>open
+letter</a>
+disapproving of the use of this patent,
+stating the position about as forcefully as possible given an
+unwillingness to stop doing business with them.</p>
+
+<p>
+<a href="http://www.stallman.org/";>Richard M. Stallman</a> has written a
+<a href="/philosophy/amazon-rms-tim.html">letter to Tim O'Reilly</a>
+in regard to the statement by Jeff Bezos, <acronym title="Chief
+Executive Officer">CEO</acronym> of Amazon, which called for software
+patents to last just 3 or 5 years.</p>
+
+<p>
+Paul Barton-Davis
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 
+one of the founding programmers
+at Amazon, <a 
href="http://www.equalarea.com/paul/amazon-1click.html";>writes</a>
+about the Amazon Boycott.</p>
+
+<p>
+Nat Friedman wrote in with an
+<a href="/philosophy/amazon-nat.html">Amazon Boycott success story</a>.</p>
+
+<p>
+On the side, Amazon is doing
+<a href="http://www.salon.com/tech/log/1999/10/28/amazon/index.html";>other
+obnoxious things</a> in another courtroom, too.</p>
+
+<!-- This link is dead, sinuhe 20030830
+<p>
+The FTC has also made several <a
+href="http://www.gomez.com/features/article.asp?topcat_id=0&col=16&id=7690";>questionable
+decisions regarding Amazon and consumer privacy</a>.</p>
+-->
+
+<p>
+See <a href="http://progfree.org";>http://progfree.org/</a> for
+more information about the broader issue of
+<a href="http://progfree.org/Patents/patents.html";>software patents</a>.</p>
+
+<p>
+<a 
href="http://web.archive.org/web/20010430183216/http://www.cpsr.org/links/bookstore/";>
+Computer Professionals for
+Social Responsibility have dropped their affiliation with Amazon</a>.</p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> 
+the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Please see the 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2012/08/07 08:30:47 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: philosophy/po/apsl.nl-en.html
===================================================================
RCS file: philosophy/po/apsl.nl-en.html
diff -N philosophy/po/apsl.nl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/apsl.nl-en.html    7 Aug 2012 08:30:49 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,87 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>FSF's Opinion on the Apple Public Source License (APSL) - GNU Project - 
Free Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/po/apsl.translist" -->
+<h2>FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0</h2>
+
+<p>The Apple Public Source License (APSL) version 2.0 qualifies as a free
+software license. Apple's lawyers worked with the FSF to produce a
+license that would qualify.
+The <a href="/philosophy/historical-apsl.html">problems previously
+described on this page</a> are still potential issues for other
+possible licenses, but they do not apply to version 2.0 of the APSL.
+We encourage everyone who uses any version of Apple Software under the
+APSL to use the terms of version 2.0 rather than that of any earlier
+license.</p>
+
+<p>In version 2.0 of the APSL, the definition of &ldquo;Externally
+Deployed&rdquo; has been narrowed in a way that is appropriate for the
+respect of users' freedoms. It has always been the position of FSF
+that the freedom of Free Software is primarily for the users of that
+software. Technologies, like web applications, are changing the way
+that users interact with software. The APSL 2.0, like
+the <a href="/licenses/agpl.html">GNU Affero GPL</a>, seeks
+to defend the freedom of those who use software in these novel ways,
+without unduly hindering the users' privacy nor freedom to use the
+software.</p>
+
+<p>The FSF now considers the APSL to be a free software license with two
+major practical problems, reminiscent of the NPL:</p>
+
+<ul>
+<li>It is not a true copyleft, because it allows linking with other files 
+  which may be entirely proprietary.</li>
+
+<li>It is incompatible with the GPL.</li>
+</ul>
+
+<p>For this reason, we recommend you do not release new software using
+this license; but it is ok to use and improve software which other
+people release under this license.</p>
+
+<p>Aside from this, we must remember that only part of Mac OS X is being
+released under the APSL. Even though the fatal flaws of the APSL were
+fixed, and even if the practical problems were addressed, that does no
+good for the other parts of Mac OS X whose source code is not being
+released at all. We must not judge all of a company by just part of what
+it does.</p>
+
+<p><a href="http://www.gnu-darwin.org";>GNU-Darwin</a> is a combination
+of GNU and Darwin that is supposed to include only free software.</p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Please send FSF &amp; GNU inquiries to 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> 
+the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
+
+<p>Please see the 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2012/08/07 08:30:49 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]