www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po amazon.nl.po


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy/po amazon.nl.po
Date: Mon, 06 Aug 2012 17:44:47 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    12/08/06 17:44:47

Added files:
    philosophy/po : amazon.nl.po 

Log message:
    Initial conversion to GNUN.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon.nl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: amazon.nl.po
===================================================================
RCS file: amazon.nl.po
diff -N amazon.nl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ amazon.nl.po    6 Aug 2012 17:44:36 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,473 @@
+# Dutch translation of http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"POT-Creation-Date: \n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <title>
+#| msgid ""
+#| "(Formerly) Boycott Amazon! - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgid "(Formerly) Boycott Amazon! - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "(Voorheen) Boycot Amazon! - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <h2>
+#| msgid "Boycott Amazon!"
+msgid "Boycott Amazon!"
+msgstr "Boycot Amazon!"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+#| msgid ""
+#| "The FSF decided to end its boycott of Amazon in September 2002. (We "
+#| "forgot to edit this page at the time.) We could not tell the precise "
+#| "result of the lawsuit against Barnes and Noble, but it did not seem to be "
+#| "very harmful to the defendent. And Amazon had not attacked anyone else."
+msgid "The FSF decided to end its boycott of Amazon in September 2002. (We 
forgot to edit this page at the time.) We could not tell the precise result of 
the lawsuit against Barnes and Noble, but it did not seem to be very harmful to 
the defendent. And Amazon had not attacked anyone else."
+msgstr "De FSF heeft in September 2002 besloten om de boycot tegen Amazon op 
te heffen. (we zijn toen vergeten de pagina bij te werken). We kunnen de 
uitspraak in het proces tegen Barnes & Noble niet geheel interpreteren maar er 
lijken geen negatieve gevolgen te zijn voor de gedaagde. En Amazon heeft 
niemand anders voor de rechter gesleept."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+#| msgid ""
+#| "Amazon has got a number of other menacing patents since then, but has not "
+#| "as yet used them for aggression. Perhaps it will not do so. If it does, "
+#| "we will take a look at how to denounce it."
+msgid "Amazon has got a number of other menacing patents since then, but has 
not as yet used them for aggression. Perhaps it will not do so. If it does, 
we will take a look at how to denounce it."
+msgstr "Amazon heeft sindsdien nog een aantal andere kwaadaardige patenten 
gedeponeerd maar heeft die niet gebruikt voor agressieve doeleinden. Wellicht 
blijft het hierbij. Wanneer dit toch gebeurd zullen we het aan de kaak stellen."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+#| msgid ""
+#| "The rest of this page is as it was in 2001 while the boycott was active."
+msgid "The rest of this page is as it was in 2001 while the boycott was 
active."
+msgstr "De rest van dit artikel is de oorspronkelijke inhoud uit 2001, ten 
tijde van de boycot."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid "If you support the boycott,"
+msgid "If you support the boycott,"
+msgstr "Wanneer je deze boycot steunt, "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<em>Please make links to this page</em>"
+msgstr "<em>link dan naar</em>"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid "<strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong> !!!!"
+msgid "<strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong> !!!!"
+msgstr "<strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong>!"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <h3>
+#| msgid "Why we boycott Amazon"
+msgid "Why we boycott Amazon"
+msgstr "Waarom een boycot tegen Amazon"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Amazon has obtained a <a href=\"/philosophy/amazonpatent.html\">US patent "
+#| "(5,960,411)</a> on an important and obvious idea for E-commerce: an idea "
+#| "sometimes known as one-click purchasing. The idea is that your command "
+#| "in a web browser to buy a certain item can carry along information about "
+#| "your identity. (It works by sending the server a &ldquo;cookie&rdquo;, a "
+#| "kind of ID code that your browser received previously from the same "
+#| "server.)"
+msgid "Amazon has obtained a <a href=\"/philosophy/amazonpatent.html\">US 
patent (5,960,411)</a> on an important and obvious idea for E-commerce: an idea 
sometimes known as one-click purchasing. The idea is that your command in a 
web browser to buy a certain item can carry along information about your 
identity. (It works by sending the server a &ldquo;cookie&rdquo;, a kind of ID 
code that your browser received previously from the same server.)"
+msgstr "Amazon heeft het <a href=\"/philosophy/amazonpatent.html\">Amerikaanse 
patent (5,960,411)</a> gedeponeerd over een belangrijk maar triviaal patent 
voor internetwinkels: ook bekend onder de naam winkelen met &eacute;&eacute;n 
klik. Het idee hierbij is dat je je webbrowser de opdracht geeft iets te kopen 
waarbij die ook je identificatiegegevens tegelijkertijd meestuurt (dit werkt 
doordat de browser een &ldquo;cookie&rdquo; verstuurd, een identificatiecode 
die eerder door Amazon is toegestuurd)."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Amazon has sued to block the use of this simple idea, showing that they "
+#| "truly intend to monopolize it. This is an attack against the World Wide "
+#| "Web and against E-commerce in general."
+msgid "Amazon has sued to block the use of this simple idea, showing that they 
truly intend to monopolize it. This is an attack against the World Wide Web 
and against E-commerce in general."
+msgstr "Amazon heeft dit patent gebruikt om een proces aan te spannen, waarmee 
duidelijk is dat ze inderdaad het monopolie hierop willen hebben. Dit is een 
rechtstreekse aanval op het Internet en de Internethandel in het algemeen."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "The idea patented here is just that a company can give you something "
+#| "which you can subsequently show them to identify yourself for credit. "
+#| "This is nothing new: a physical credit card does the same job, after "
+#| "all. But the US Patent Office issues patents on obvious and well-known "
+#| "ideas every day. Sometimes the result is a disaster."
+msgid "The idea patented here is just that a company can give you something 
which you can subsequently show them to identify yourself for credit. This is 
nothing new: a physical credit card does the same job, after all. But the US 
Patent Office issues patents on obvious and well-known ideas every day. 
Sometimes the result is a disaster."
+msgstr "Het gepatenteerde idee komt er op neer dat het bedrijf je iets geeft 
wat je later gebruikt om je te identificeren om krediet te krijgen. Dit is 
niets nieuws: een echte credit card doet tenslotte precies hetzelfde. Maar het 
Amerikaanse patentbureau vaardigt iedere dag patenten uit die triviaal en 
allang bekend zijn. Soms is het resultaat een regelrechte ramp."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Today Amazon is suing one large company. If this were just a dispute "
+#| "between two companies, it would not be an important public issue. But "
+#| "the patent gives Amazon the power over anyone who runs a web site in the "
+#| "US (and any other countries that give them similar patents)&mdash;power "
+#| "to control all use of this technique. Although only one company is being "
+#| "sued today, the issue affects the whole Internet."
+msgid "Today Amazon is suing one large company. If this were just a dispute 
between two companies, it would not be an important public issue. But the 
patent gives Amazon the power over anyone who runs a web site in the US (and 
any other countries that give them similar patents)&mdash;power to control all 
use of this technique. Although only one company is being sued today, the 
issue affects the whole Internet."
+msgstr "Op dit moment doet Amazon een groot bedrijf een proces aan. Wanneer 
het slechts een onenigheid betrof tussen bedrijven zou het van geen belang 
zijn. Maar dit patent geeft Amazon macht over iedereen die een Internetwinkel 
heeft in de VS (en andere landen met dezelfde wetten op het 
patentrecht)&mdash;macht over het toepassen van deze techniek. Hoewel slechts 
&eacute;&eacute;n bedrijf op dit moment een proces wordt aangedaan, heeft het 
zijn weerslag op het hele Internet."
+
+# | Amazon is not alone at fault in what is happening. The US Patent Office
+# | is to blame for having very low standards, and US courts are to blame for
+# | endorsing them. And US patent law is to blame for authorizing patents on
+# | information-manipulating techniques and patterns of communication&mdash;a
+# | policy that is harmful in general. (See <a
+# | [-href=\"http://lpf.ai.mit.edu\";>http://lpf.ai.mit.edu/</a>-]
+# | {+href=\"http://progfree.org\";>http://progfree.org/</a>+} for more
+# | information about the broader issue of <a
+# | [-href=\"http://lpf.ai.mit.edu/Patents/patents.html\";>software-]
+# | {+href=\"http://progfree.org/Patents/patents.html\";>software+}
+# | patents</a>.)
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Amazon is not alone at fault in what is happening. The US Patent Office "
+#| "is to blame for having very low standards, and US courts are to blame for "
+#| "endorsing them. And US patent law is to blame for authorizing patents on "
+#| "information-manipulating techniques and patterns of communication&mdash;a "
+#| "policy that is harmful in general. (See <a href=\"http://lpf.ai.mit.edu";
+#| "\">http://lpf.ai.mit.edu/</a> for more information about the broader "
+#| "issue of <a href=\"http://lpf.ai.mit.edu/Patents/patents.html\";>software "
+#| "patents</a>.)"
+msgid "Amazon is not alone at fault in what is happening. The US Patent 
Office is to blame for having very low standards, and US courts are to blame 
for endorsing them. And US patent law is to blame for authorizing patents on 
information-manipulating techniques and patterns of communication&mdash;a 
policy that is harmful in general. (See <a 
href=\"http://progfree.org\";>http://progfree.org/</a> for more information 
about the broader issue of <a 
href=\"http://progfree.org/Patents/patents.html\";>software patents</a>.)"
+msgstr "Dit is niet alleen de schuld van Amazon. Ook het Amerikaanse 
patentbureau maakt zich schuldig door zijn zeer lage standaards en Amerikaanse 
rechtbanken hebben schuld door dit soort zaken toe te laten. Het Amerikaanse 
patentrecht treft verder schuld door patenten op technieken die informatie en 
communicatiepatronen wijzigen, toe te laten&mdash;een schadelijk beleid. (Zie 
<a href= \"http://progfree.org\";>http://progfree.org/</a> voor meer informatie 
over het probleemgebied van <a 
href=\"http://progfree.org/Patents/patents.html\";> software patenten</a>.)"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Foolish government policies gave Amazon the opportunity&mdash;but an "
+#| "opportunity is not an excuse. Amazon made the choice to obtain this "
+#| "patent, and the choice to use it in court for aggression. The ultimate "
+#| "moral responsibility for Amazon's actions lies with Amazon's executives."
+msgid "Foolish government policies gave Amazon the opportunity&mdash;but an 
opportunity is not an excuse. Amazon made the choice to obtain this patent, 
and the choice to use it in court for aggression. The ultimate moral 
responsibility for Amazon's actions lies with Amazon's executives."
+msgstr "Dom overheidsbeleid zette de deur open voor Amazon&mdash;maar dat is 
geen excuus om hier ook gebruik van te maken. Amazon heeft bewust de keuze 
gemaakt om dit patent te deponeren en vervolgens agressief na te jagen. De 
uiteindelijke morele verantwoordelijkheid ligt bij Amazon en zijn bestuurders."
+
+# | We can hope that the court will find this patent is legally
+# | invalid[-,-]{+.+} Whether they do so will depend on detailed facts and
+# | obscure technicalities. The patent uses piles of semirelevant detail to
+# | make this &ldquo;invention&rdquo; look like something subtle.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "We can hope that the court will find this patent is legally invalid, "
+#| "Whether they do so will depend on detailed facts and obscure "
+#| "technicalities. The patent uses piles of semirelevant detail to make "
+#| "this &ldquo;invention&rdquo; look like something subtle."
+msgid "We can hope that the court will find this patent is legally invalid. 
Whether they do so will depend on detailed facts and obscure technicalities. 
The patent uses piles of semirelevant detail to make this 
&ldquo;invention&rdquo; look like something subtle."
+msgstr "We kunnen alleen maar hopen dat de rechtbank het patent ongeldig zal 
verklaren. Of dat zal gebeuren zal afhangen van kleine details en obscure 
formaliteiten. Het patent gebruikt massa's semi-relevante details om deze 
&ldquo;uitvinding&rdquo; ergens op te laten lijken."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "But we do not have to wait passively for the court to decide the freedom "
+#| "of E-commerce. There is something we can do right now: we can refuse to "
+#| "do business with Amazon. Please do not buy anything from Amazon until "
+#| "they promise to stop using this patent to threaten or restrict other web "
+#| "sites."
+msgid "But we do not have to wait passively for the court to decide the 
freedom of E-commerce. There is something we can do right now: we can refuse 
to do business with Amazon. Please do not buy anything from Amazon until they 
promise to stop using this patent to threaten or restrict other web sites."
+msgstr "Maar we hoeven de uitspraak van de rechtbank niet passief af te 
wachten. Er is iets wat we meteen kunnen doen: we kunnen stoppen met kopen bij 
Amazon. Koop alsjeblieft niets bij Amazon totdat ze beloven te stoppen dit 
patent te gebruiken om andere websites te beperken of bedreigen."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "If you are the author of a book sold by Amazon, you can provide powerful "
+#| "help to this campaign by putting this text into the &ldquo;author "
+#| "comment&rdquo; about your book, on Amazon's web site. (Alas, it appears "
+#| "they are refusing to post these comments for authors.)"
+msgid "If you are the author of a book sold by Amazon, you can provide 
powerful help to this campaign by putting this text into the &ldquo;author 
comment&rdquo; about your book, on Amazon's web site. (Alas, it appears they 
are refusing to post these comments for authors.)"
+msgstr "Wanneer je auteur van een boek bent dat bij Amazon in de verkoop ligt 
kun je geweldig helpen door onderstaande tekst in de &ldquo;author 
comment&rdquo; van je boek te zetten op de website van Amazon. (Het lijkt er 
helaas op dat ze dit soort commentaren door auteurs weigeren te posten.)"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "If you have suggestions, or if you simply support the boycott, please "
+#| "send mail to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> "
+#| "to let us know."
+msgid "If you have suggestions, or if you simply support the boycott, please 
send mail to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> to let 
us know."
+msgstr "Wanneer je suggesties hebt, of gewoon de boycot steunt, laat dit dan 
weten via een email aan <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> om het ons te laten 
weten."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Amazon's response to people who write about the patent contains a subtle "
+#| "misdirection which is worth analyzing:"
+msgid "Amazon's response to people who write about the patent contains a 
subtle misdirection which is worth analyzing:"
+msgstr "De verantwoordelijken bij Amazon hebben een subtiel misleidend 
antwoord op dit vraagstuk, een analyse waard:"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+#| msgid ""
+#| "The patent system is designed to encourage innovation, and we spent "
+#| "thousands of hours developing our 1-ClickR shopping feature."
+msgid "The patent system is designed to encourage innovation, and we spent 
thousands of hours developing our 1-ClickR shopping feature."
+msgstr "Het systeem van patenten heeft als doel innovatie te stimuleren en we 
hebben duizenden uren gewerkt aan de ontwikkeling van het 
&eacute;&eacute;n-klik koopsysteem."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "If they did spend thousands of hours, they surely did not spend it "
+#| "thinking of the general technique that the patent covers. So if they are "
+#| "telling the truth, what did they spend those hours doing?"
+msgid "If they did spend thousands of hours, they surely did not spend it 
thinking of the general technique that the patent covers. So if they are 
telling the truth, what did they spend those hours doing?"
+msgstr "Wanneer ze er inderdaad duizenden uren in hebben zitten hebben ze dat 
zeker niet gespendeerd aan de techniek die dit patent beschrijft. Dus als ze de 
waarheid vertellen, waaraan hebben ze die uren dan gespendeerd?"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Perhaps they spent some of the time writing the patent application. That "
+#| "task was surely harder than thinking of the technique. Or perhaps they "
+#| "are talking about the time it took designing, writing, testing, and "
+#| "perfecting the scripts and the web pages to handle one-click shopping. "
+#| "That was surely a substantial job. Looking carefully at their words, it "
+#| "seems the &ldquo;thousands of hours developing&rdquo; could include "
+#| "either of these two jobs."
+msgid "Perhaps they spent some of the time writing the patent application. 
That task was surely harder than thinking of the technique. Or perhaps they 
are talking about the time it took designing, writing, testing, and perfecting 
the scripts and the web pages to handle one-click shopping. That was surely a 
substantial job. Looking carefully at their words, it seems the 
&ldquo;thousands of hours developing&rdquo; could include either of these two 
jobs."
+msgstr "Wellicht hebben ze een deel ervan gespendeerd om de patentaanvraag te 
schrijven. Die taak zal zeker moeilijker zijn geweest dan het bedenken van de 
techniek. Misschien hebben ze het over de uren die ze kwijt waren aan het 
ontwikkelen van de scripts, het ontwerpen, maken en testen ervan voor 
toepassing op een website. Dat zal zeker een grote klus geweest zijn. Wanneer 
je de tekst goed leest kunnen die &ldquo;duizenden uren&rdquo; op beide klussen 
slaan."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "But the issue here is not about the details in their particular scripts "
+#| "(which they do not release to us) and web pages (which are copyrighted "
+#| "anyway). The issue here is the general idea, and whether Amazon should "
+#| "have a monopoly on that idea."
+msgid "But the issue here is not about the details in their particular scripts 
(which they do not release to us) and web pages (which are copyrighted anyway). 
 The issue here is the general idea, and whether Amazon should have a monopoly 
on that idea."
+msgstr "Maar het gaat hier niet over de details van die scripts (die ze niet 
vrijgeven), noch over de web-pagina's (die sowieso onder het auteursrecht 
vallen). Het gaat hier om het algemene idee en of Amazon het monopolie hierop 
zou moeten hebben."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Are you, or I, free to spend the necessary hours writing our own scripts, "
+#| "our own web pages, to provide one-click shopping? Even if we are selling "
+#| "something other than books, are we free to do this? That is the "
+#| "question. Amazon seeks to deny us that freedom, with the eager help of a "
+#| "misguided US government."
+msgid "Are you, or I, free to spend the necessary hours writing our own 
scripts, our own web pages, to provide one-click shopping? Even if we are 
selling something other than books, are we free to do this? That is the 
question. Amazon seeks to deny us that freedom, with the eager help of a 
misguided US government."
+msgstr "Mogen wij vrijelijk onze uren spenderen aan het implementeren van onze 
eigen scripts en web-pagina's voor een &eacute;&eacute;n-klik koopsysteem? 
Wanneer we iets anders verkopen dan boeken hebben we dan de vrijheid om dit te 
doen? Dat is de vraag. Amazon wil ons die vrijheid ontnemen, flink geholpen 
door een verwarde Amerikaanse overheid."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "When Amazon sends out cleverly misleading statements like the one quoted "
+#| "above, it demonstrates something important: they do care what the public "
+#| "thinks of their actions. They must care&mdash;they are a retailer. "
+#| "Public disgust can affect their profits."
+msgid "When Amazon sends out cleverly misleading statements like the one 
quoted above, it demonstrates something important: they do care what the public 
thinks of their actions. They must care&mdash;they are a retailer. Public 
disgust can affect their profits."
+msgstr "Wanneer Amazon misleidende teksten als hierboven uitvaardigt zegt dit 
iets belangrijks over hen: ze geven wel degelijk om de mening van de consument. 
Ze moeten wel&mdash;het zijn verkopers. Publieke verontwaardiging kan hun 
portemonnee raken."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "People have pointed out that the problem of software patents is much "
+#| "bigger than Amazon, that other companies might have acted just the same, "
+#| "and that boycotting Amazon won't directly change patent law. Of course, "
+#| "these are all true. But that is no argument against this boycott!"
+msgid "People have pointed out that the problem of software patents is much 
bigger than Amazon, that other companies might have acted just the same, and 
that boycotting Amazon won't directly change patent law. Of course, these are 
all true. But that is no argument against this boycott!"
+msgstr "Mensen hebben er reeds op gewezen dat het probleem van 
softwarepatenten veel groter is dan alleen Amazon, dat andere bedrijven 
eenzelfde actie hadden kunnen starten en dat een boycot van Amazon niet direct 
het patentsysteem zal veranderen. Dat is natuurlijk allemaal waar. Maar dat is 
geen reden deze boycot te staken!"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "If we mount the boycott strongly and lastingly, Amazon may eventually "
+#| "make a concession to end it. And even if they do not, the next company "
+#| "which has an outrageous software patent and considers suing someone will "
+#| "realize there can be a price to pay. They may have second thoughts."
+msgid "If we mount the boycott strongly and lastingly, Amazon may eventually 
make a concession to end it. And even if they do not, the next company which 
has an outrageous software patent and considers suing someone will realize 
there can be a price to pay. They may have second thoughts."
+msgstr "Wanneer we de boycot doorzetten en volhouden zou Amazon wel eens toe 
kunnen geven en het stoppen. En ook al gebeurd dit niet, dan nog is het een 
sterk signaal richting andere bedrijven dat wanneer ze dergelijke belachelijke 
patenten overwegen, ze ook rekening moeten houden met de prijs die ze ervoor 
zullen moeten betalen. Ze zouden zich kunnen bedenken."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "The boycott can also indirectly help change patent law&mdash;by calling "
+#| "attention to the issue and spreading demand for change. And it is so "
+#| "easy to participate that there is no need to be deterred on that "
+#| "account. If you agree about the issue, why <em>not</em> boycott Amazon?"
+msgid "The boycott can also indirectly help change patent law&mdash;by calling 
attention to the issue and spreading demand for change. And it is so easy to 
participate that there is no need to be deterred on that account. If you agree 
about the issue, why <em>not</em> boycott Amazon?"
+msgstr "De boycot kan ook indirect bijdragen aan het patentrecht&mdash;door de 
aandacht te vestigen op het probleem en de roep om verandering te verspreiden. 
En het is zo makkelijk om mee te doen dat je wat dat betreft niet afgeschrikt 
hoeft te worden. Wanneer je het eens bent met dit probleem, waarom dan 
<em>niet</em> Amazon boycotten?"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "To help spread the word, please put a note about the boycott on your own "
+#| "personal web page, and on institutional pages as well if you can. Make a "
+#| "link to this page; updated information will be placed here."
+msgid "To help spread the word, please put a note about the boycott on your 
own personal web page, and on institutional pages as well if you can. Make a 
link to this page; updated information will be placed here."
+msgstr "Om de boycot onder het brede publiek bekend te maken kun je op je 
eigen website een notitie hierover plaatsen en ook op pagina's van instituten 
als je de mogelijkheid hebt. Link naar deze pagina; nieuwe informatie zal hier 
worden bijgewerkt."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <h3>
+#| msgid "Why the Boycott Continues Given that the Suit has Settled"
+msgid "Why the Boycott Continues Given that the Suit has Settled"
+msgstr "Waarom Doorgaan met de Boycot Nu het Proces is Be&euml;indigd"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Amazon.com reported in March 2002 that it had settled its long-running "
+#| "patent-infringement suit against Barnes and Noble over its 1-Click "
+#| "checkout system. The details of the settlement were not disclosed."
+msgid "Amazon.com reported in March 2002 that it had settled its long-running 
patent-infringement suit against Barnes and Noble over its 1-Click checkout 
system. The details of the settlement were not disclosed."
+msgstr "In Maart van 2002 meldde Amazon.com dat het de langlopende rechtszaak 
had geschikt met Barnes & Noble. De details van die schikking zijn niet 
vrijgegeven."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Since the terms were not disclosed, we have no way of knowing whether "
+#| "this represents a defeat for Amazon such as would justify ending the "
+#| "boycott. Thus, we encourage everyone to continue the boycott."
+msgid "Since the terms were not disclosed, we have no way of knowing whether 
this represents a defeat for Amazon such as would justify ending the boycott. 
Thus, we encourage everyone to continue the boycott."
+msgstr "Omdat ze niet zijn gepubliceerd weten we ook niet of dit nu een 
nederlaag voor Amazon is en dus een reden om de boycot te stoppen. Daarom 
moedigen we iedereen aan de boycot voort te zetten."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <h3>
+#| msgid "Updates and Links"
+msgid "Updates and Links"
+msgstr "Updates en Verwijzingen"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "In this section, we list updates and links about issues related to Amazon."
+#| "com, their business practices, and stories related to the boycott. New "
+#| "information is added to the bottom of this section."
+msgid "In this section, we list updates and links about issues related to 
Amazon.com, their business practices, and stories related to the boycott. New 
information is added to the bottom of this section."
+msgstr "In dit hoofdstuk bijgewerkte informatie en links met betrekking tot 
Amazon.com, hun zakenpraktijken en verhalen die met de boycot te maken hebben. 
Nieuwe informatie wordt aan het eind toegevoegd."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Tim O'Reilly has sent Amazon an <a href=\"http://www.oreilly.com/pub/a/";
+#| "oreilly/ask_tim/2000/amazon_patent.html\">open letter</a> disapproving of "
+#| "the use of this patent, stating the position about as forcefully as "
+#| "possible given an unwillingness to stop doing business with them."
+msgid "Tim O'Reilly has sent Amazon an <a 
href=\"http://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/ask_tim/2000/amazon_patent.html\";>open
 letter</a> disapproving of the use of this patent, stating the position about 
as forcefully as possible given an unwillingness to stop doing business with 
them."
+msgstr "Tim O'Reilly heeft Amazon een <a 
href=\"http://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/ask_tim/2000/amazon_patent.html\";> 
open brief</a> geschreven waarin hij zijn afkeur uitspreekt over dit patent. 
Dit zijn zeer ferme bewoordingen, gegeven het feit dat hij nog steeds zaken met 
hen wil doen."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a> has written "
+#| "a <a href=\"/philosophy/amazon-rms-tim.html\">letter to Tim O'Reilly</a> "
+#| "in regard to the statement by Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief "
+#| "Executive Officer\">CEO</acronym> of Amazon, which called for software "
+#| "patents to last just 3 or 5 years."
+msgid "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a> has 
written a <a href=\"/philosophy/amazon-rms-tim.html\">letter to Tim 
O'Reilly</a> in regard to the statement by Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief 
Executive Officer\">CEO</acronym> of Amazon, which called for software patents 
to last just 3 or 5 years."
+msgstr "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a> heeft een 
<a href=\"/philosophy/amazon-rms-tim.html\">brief aan Tim O'Reilly</a> 
geschreven met betrekking tot de uitspraak van Jeff Bezos, <acronym 
title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym> van Amazon, die opriep om een 
softwarepatent slecht 3 tot 5 jaar geldig te laten zijn."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Paul Barton-Davis <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, "
+#| "one of the founding programmers at Amazon, <a href=\"http://www.equalarea.";
+#| "com/paul/amazon-1click.html\">writes</a> about the Amazon Boycott."
+msgid "Paul Barton-Davis <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, one of the founding 
programmers at Amazon, <a 
href=\"http://www.equalarea.com/paul/amazon-1click.html\";>writes</a> about the 
Amazon Boycott."
+msgstr "Paul Barton-Davis <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, &eacute;&eacute;n van 
de ontwikkelaars bij Amazon, <a href= 
\"http://www.equalarea.com/paul/amazon-1click.html\";>schrijft</a> over de 
Amazon boycot."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "Nat Friedman wrote in with an <a href=\"/philosophy/amazon-nat.html"
+#| "\">Amazon Boycott success story</a>."
+msgid "Nat Friedman wrote in with an <a 
href=\"/philosophy/amazon-nat.html\">Amazon Boycott success story</a>."
+msgstr "Nat Friedman schreef een <a 
href=\"/philosophy/amazon-nat.html\">successverhaal over de boycot van 
Amazon</a>."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "On the side, Amazon is doing <a href=\"http://www.salon.com/tech/";
+#| "log/1999/10/28/amazon/index.html\">other obnoxious things</a> in another "
+#| "courtroom, too."
+msgid "On the side, Amazon is doing <a 
href=\"http://www.salon.com/tech/log/1999/10/28/amazon/index.html\";>other 
obnoxious things</a> in another courtroom, too."
+msgstr "Tegelijkertijd doet Amazon <a 
href=\"http://www.salon.com/tech/log/1999/10/28/amazon/index.html\";>andere 
laakbare dingen</a> in een andere rechtszaak."
+
+# | See <a [-href=\"http://lpf.ai.mit.edu\";>http://lpf.ai.mit.edu/</a>-]
+# | {+href=\"http://progfree.org\";>http://progfree.org/</a>+} for more
+# | information about the broader issue of <a
+# | [-href=\"http://lpf.ai.mit.edu/Patents/patents.html\";>software-]
+# | {+href=\"http://progfree.org/Patents/patents.html\";>software+} patents</a>.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "See <a href=\"http://lpf.ai.mit.edu\";>http://lpf.ai.mit.edu/</a> for more "
+#| "information about the broader issue of <a href=\"http://lpf.ai.mit.edu/";
+#| "Patents/patents.html\">software patents</a>."
+msgid "See <a href=\"http://progfree.org\";>http://progfree.org/</a> for more 
information about the broader issue of <a 
href=\"http://progfree.org/Patents/patents.html\";>software patents</a>."
+msgstr "Zie <a href=\"http://lpf.ai.mit.edu\";>http://lpf.ai.mit.edu/</a> voor 
meer informatie over de algemene problematiek van <a href= 
\"http://progfree.org/Patents/patents.html\";>software patenten</a>."
+
+# | <a [-href=\"http://www.cpsr.org/links/bookstore/\";>Computer-]
+# | 
{+href=\"http://web.archive.org/web/20010430183216/http://www.cpsr.org/links/bookstore/\";>
+# | Computer+} Professionals for Social Responsibility have dropped their
+# | affiliation with Amazon</a>.
+#. type: Content of: <p>
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.cpsr.org/links/bookstore/\";>Computer Professionals "
+#| "for Social Responsibility have dropped their affiliation with Amazon</a>."
+msgid "<a 
href=\"http://web.archive.org/web/20010430183216/http://www.cpsr.org/links/bookstore/\";>
 Computer Professionals for Social Responsibility have dropped their 
affiliation with Amazon</a>."
+msgstr "<a 
href=\"http://web.archive.org/web/20010430183216/http://www.cpsr.org/links/bookstore/\";>&ldquo;Computer
 Professionals for Social Responsibility&rdquo; hebben de banden met Amazon 
verbroken</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <div><p>
+#| msgid ""
+#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
+#| "ways to contact</a> the FSF."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Er zijn ook nog <a 
href=\"/home.html#ContactInfo\">andere manieren om in contact te komen</a> met 
de FSF."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of 
suggesties) te sturen aan: <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <div><p>
+#| msgid ""
+#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+#| "translations of this article."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Zie <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> 
voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel."
+
+# | Copyright &copy; 1999, 2001, [-2007-] {+2007, 2008+} Free Software
+# | Foundation, Inc.,
+#. type: Content of: <div><p>
+#| msgid "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgid "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.,"
+
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+#. type: Content of: <div><address>
+#| msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Bijgewerkt:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]