www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www planetfeeds.pl.html


From: GNUN
Subject: www planetfeeds.pl.html
Date: Sat, 04 Aug 2012 17:01:20 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   12/08/04 17:01:20

Modified files:
    .       : planetfeeds.pl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/planetfeeds.pl.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: planetfeeds.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/planetfeeds.pl.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- planetfeeds.pl.html 4 Aug 2012 16:00:49 -0000    1.5
+++ planetfeeds.pl.html 4 Aug 2012 17:00:57 -0000    1.6
@@ -2,19 +2,19 @@
 <!-- Autogenerated File by planetrss.pl 
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/server/source/planetrss/?root=www -->
 <p><a
 href='http://www.fsf.org/blogs/licensing/compliance-lab-in-the-news'>Compliance
-Lab in the news</a>: Joshua Gay and I were recently interviewed about our
-new roles here at the Free Software Foundation. Joshua Gay and I were
-recently interviewed for an article by Bru... <a
-href='http://www.fsf.org/blogs/licensing/compliance-lab-in-the-news'>more</a></p>
+Lab w&nbsp;wiadomościach</a>: razem z&nbsp;Joshua Gay udzieliliśmy wywiadu o
+naszych nowych rolach przy Fundacji wolnego oprogramowania. Także
+z&nbsp;Joshua Gay udzieliliśmy wywiadu... <a
+href='http://www.fsf.org/blogs/licensing/compliance-lab-in-the-news'>więcej</a></p>
 <p><a
-href='http://www.fsf.org/blogs/gnu-press/introducing-fsf-logo-knife-cybertool'>Show
-your support for the FSF with our new knife and cybertool</a>: Gnu Press
-announces the availability of an FSF logo knife/cybertool including twelve
-tools. The Free Software Foundation shop is... <a
-href='http://www.fsf.org/blogs/gnu-press/introducing-fsf-logo-knife-cybertool'>more</a></p>
+href='http://www.fsf.org/blogs/gnu-press/introducing-fsf-logo-knife-cybertool'>Wspieraj
+FSF kupując nasz scyzoryk i&nbsp;cybernarzędzie</a>: Gnu Press ogłasza
+dostępność scyzoryka/cybernarzędzia dwunastofunkcyjnego z&nbsp;logo
+FSF. Sklep Fundacji wolnego oprogramowania... <a
+href='http://www.fsf.org/blogs/gnu-press/introducing-fsf-logo-knife-cybertool'>więcej</a></p>
 <p><a
 
href='http://www.fsf.org/news/fsf-announces-winner-of-restricted-boot-webcomic-contest'>FSF
-announces winner of Restricted Boot webcomic contest</a>: With over 30,000
-signatures to our statement and over a dozen high-quality submissions to our
-contest, I'm confident our message that ... <a
-href='http://www.fsf.org/news/fsf-announces-winner-of-restricted-boot-webcomic-contest'>more</a></p>
+ogłasza zwycięzcę konkursu kreskówek o Restricted Boot</a>: mamy ponad
+30.000 podpisów pod&nbsp;naszym oświadczeniem i&nbsp;kilkanaście kreskówek 
o
+naszej kampanii i... <a
+href='http://www.fsf.org/news/fsf-announces-winner-of-restricted-boot-webcomic-contest'>więcej</a></p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]