swftools-common
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Swftools-common] There is not avi2swf.


From: Chris Pugh
Subject: Re: [Swftools-common] There is not avi2swf.
Date: Fri, 6 Mar 2009 19:06:16 +0000

The answer is here,

   http://wiki.swftools.org/index.php/Swftools:About

 ( as well as on the mailing list archive).

Regards,


Chris.

2009/3/5 Àngel <address@hidden>:
> There is not avi2swf.exe into the Tools pack.rar, .tar, .exe.
>
>
>
> Try it:
>
>
>
> 2551199 2009-02-16 swftools-2009-02-16-1757.tar.gz
>
> 12842242 2009-02-16 swftools-2009-02-16-1757.rar
>
> 11638784 2009-02-16 swftools-2009-02-16-1757.exe
>
>
>
> Thanks a lot.
>
> Àngel Gimeno
>
>
>
> Manteniment Informàtic
> Debat Informàtics
> www.debatinformatics.com
> 639 45 31 15
>
> P Abans d’imprimir aquest correu, assegura’t que és del tot necessari. EL
> MEDI AMBIENT ÉS COSA DE TOTS!!
>
>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]