libredwg
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[libredwg] Въпрос от КИА Моторс Българ ия


From: KIA Motors Bulgaria
Subject: [libredwg] Въпрос от КИА Моторс Българ ия
Date: Sun, 20 Mar 2011 19:16:21 +0200

Здравейте,

Ние от КИА Моторс България бихме желали да Ви изпратим непоискано търговско съобщение на тема "КИА Венга", но за това ни е необходимо Вашето съгласие.

Ако желаете да прочетете съобщението може да посетите този линк: http://www.kiabg.com

С най-добри  пожелания,
Екипът на КИА
www.kia.bg
address@hidden
тел.: (02) 962 84 02


Ако не желаете да Ви изпращаме повече интересни предложения, моля да запишете Вашия имейл тук:http://www.kiabg.com/no
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]