graveman-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Graveman-cvs] Changes to graveman/current/po/sv.po


From: sylvain cresto
Subject: [Graveman-cvs] Changes to graveman/current/po/sv.po
Date: Mon, 16 May 2005 21:16:40 -0400

Index: graveman/current/po/sv.po
diff -u graveman/current/po/sv.po:1.16 graveman/current/po/sv.po:1.17
--- graveman/current/po/sv.po:1.16      Tue May  3 01:22:35 2005
+++ graveman/current/po/sv.po   Tue May 17 01:16:34 2005
@@ -20,7 +20,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: graveman\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-05-03 03:16+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-05-09 01:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-03-13 00:24+0100\n"
 "Last-Translator: Kent Nyberg <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -34,7 +34,7 @@
 msgid "Conversion in progress... %s"
 msgstr "Kopiering..."
 
-#: src/audio.c:125 src/data.c:115 src/matos.c:250
+#: src/audio.c:125 src/data.c:115 src/matos.c:252
 msgid "Cannot create directory"
 msgstr "Kan inte skapa mapp"
 
@@ -44,48 +44,48 @@
 msgstr ""
 "Kan inte lägga till spår '%s', detta är ett okänt eller ogiltigt 
ljudspår."
 
-#: src/callbacks.c:193
+#: src/callbacks.c:201
 msgid "Enter the new directory name"
 msgstr "Skriv in det nya namnet på mappen"
 
-#: src/callbacks.c:253
+#: src/callbacks.c:261
 #, c-format
 msgid "Enter the new name for %s"
 msgstr "Skriv in det nya namnet för %s"
 
-#: src/callbacks.c:674
+#: src/callbacks.c:682
 msgid "Do you really want to remove this device ?"
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna enhet ?"
 
-#: src/callbacks.c:719
+#: src/callbacks.c:727
 msgid "Cannot add this drive !"
 msgstr "Kan inte lägga till denna enhet !"
 
-#: src/callbacks.c:723
+#: src/callbacks.c:731
 msgid "Drive succesfully added !"
 msgstr "Enheten lades till !"
 
-#: src/callbacks.c:869
+#: src/callbacks.c:877
 msgid "Do you really want to abort operation ?"
 msgstr "Vill du verkligen avbryta ?"
 
-#: src/callbacks.c:915
+#: src/callbacks.c:923
 msgid "Do you really want to fix the CD-R ?"
 msgstr "Är du säker på att du vill fixera CD-r skivan?"
 
-#: src/callbacks.c:949
+#: src/callbacks.c:957
 msgid "Formatting DVD..."
 msgstr "Formaterar DVD..."
 
-#: src/callbacks.c:950
+#: src/callbacks.c:958
 msgid "Do you really want to format this media ?"
 msgstr "Vill du verkligen formatera detta media?"
 
-#: src/callbacks.c:953
+#: src/callbacks.c:961
 msgid "Blanking DVD..."
 msgstr "Tömmer DVD..."
 
-#: src/callbacks.c:954
+#: src/callbacks.c:962
 msgid ""
 "Do you really want to fast blanking this DVD-RW ?\n"
 "Be carreful you could only write in DAO mode after a fast blanking."
@@ -93,11 +93,11 @@
 "Vill du verkligen snabb-tömma denna DVD-RW ?\n"
 "Var försiktig då du bara kan skriva i DAO läge efter en snabb-tömning."
 
-#: src/callbacks.c:957
+#: src/callbacks.c:965
 msgid "Full blanking DVD..."
 msgstr "Total tömning av DVD..."
 
-#: src/callbacks.c:958
+#: src/callbacks.c:966
 msgid ""
 "Do you really want to blank this DVD-RW ?\n"
 "This could take 1 hour with an 1x media."
@@ -105,105 +105,105 @@
 "Vill du verkligen tömma denna DVD-rw ?\n"
 "Det kan ta en timme med en 1x medium."
 
-#: src/callbacks.c:989 glade/dialog_confirm_operation.glade.h:1
+#: src/callbacks.c:997 glade/dialog_confirm_operation.glade.h:1
 msgid "Do you really want to erase the CD-RW ?"
 msgstr "Vill du verkligen rensa denna CD-RW ?"
 
-#: src/callbacks.c:990 glade/dialog_confirm_operation.glade.h:3
+#: src/callbacks.c:998 glade/dialog_confirm_operation.glade.h:3
 msgid "_Fast blank disk when erasing CD-RW"
 msgstr "_Snabb tömma denna CD-rw när den rensas"
 
-#: src/callbacks.c:1044
+#: src/callbacks.c:1052
 msgid "You must add at least one track to write !"
 msgstr "Du måste lägga till åtminstone ett spår för att skriva !"
 
-#: src/callbacks.c:1049
+#: src/callbacks.c:1057
 msgid "Do you really want to create an audio cd ?"
 msgstr "Vill du verkligen skapa en ljud-cd?"
 
-#: src/callbacks.c:1050 glade/window_burn.glade.h:8
+#: src/callbacks.c:1058 glade/window_burn.glade.h:8
 msgid "Writing audio cd in progress..."
 msgstr "Skriver ljud-cd..."
 
-#: src/callbacks.c:1073
+#: src/callbacks.c:1080
 msgid "You must add at least one file to write !"
 msgstr "Do måste lägga till åtminstone en fil för att skriva !"
 
-#: src/callbacks.c:1083 src/callbacks.c:1119
+#: src/callbacks.c:1090 src/callbacks.c:1122
 msgid "Do you really want to create an iso image ?"
 msgstr "Vill du verkligen skapa en iso-avbild?"
 
-#: src/callbacks.c:1086
+#: src/callbacks.c:1093
 msgid "Do you really want to start or continue a multi session data cd ?"
 msgstr "Vill du verkligen skapa eller fortsätta en multi session data-cd ?"
 
-#: src/callbacks.c:1088
+#: src/callbacks.c:1095
 msgid "Do you really want to create a data cd ?"
 msgstr "Vill du verkligen skapa en data-cd"
 
-#: src/callbacks.c:1091
+#: src/callbacks.c:1098
 msgid "Writing data cd in progress..."
 msgstr "Skriver data-cd... "
 
-#: src/callbacks.c:1099
+#: src/callbacks.c:1105
 msgid "Writing iso image in progress..."
 msgstr "Skriver iso-avbild"
 
-#: src/callbacks.c:1105
+#: src/callbacks.c:1111
 msgid "Do you really want to create a data dvd ?"
 msgstr "Vill du verkligen skapa en data-dvd ?"
 
-#: src/callbacks.c:1106
+#: src/callbacks.c:1112
 msgid "Writing data dvd in progress..."
 msgstr "Skriver data-dvd..."
 
 #. copie de cd
-#: src/callbacks.c:1125 glade/dialog_select_operation.glade.h:1
+#: src/callbacks.c:1128 glade/dialog_select_operation.glade.h:1
 msgid "Do you really want to start the copy ?"
 msgstr "Vill du verkligen starta kopieringen ?"
 
-#: src/callbacks.c:1126
+#: src/callbacks.c:1129
 msgid "Copying in progress..."
 msgstr "Kopiering..."
 
-#: src/callbacks.c:1156 src/cdrecord.c:413 src/cdrecord.c:820
+#: src/callbacks.c:1159 src/cdrecord.c:413 src/cdrecord.c:820
 msgid "Blank CD-RW before writing"
 msgstr "Tömmer CD-RW före skrivning"
 
-#: src/callbacks.c:1563 src/callbacks.c:1630 src/charset.c:410
+#: src/callbacks.c:1569 src/callbacks.c:1636 src/charset.c:410
 msgid "configuration updated."
 msgstr "konfiguration uppdaterad"
 
-#: src/callbacks.c:1603
+#: src/callbacks.c:1609
 #, c-format
 msgid "Scanning drive \"%s\"..."
 msgstr "Kollar enhet \"%s\"..."
 
-#: src/callbacks.c:1954
+#: src/callbacks.c:1967
 msgid "All playlists files (*.m3u *.pts)"
 msgstr "Alla spellistor (*.m3u *.pts)"
 
-#: src/callbacks.c:1958
+#: src/callbacks.c:1971
 msgid "M3u and m3u extended playlists only (*.m3u)"
 msgstr "Enbart spellistor med M3u och m3u ändelser (*.m3u) "
 
-#: src/callbacks.c:1961
+#: src/callbacks.c:1974
 msgid "Pts playlists only (*.pts)"
 msgstr "Enbart pts spellistor (*.pts)"
 
-#: src/callbacks.c:1964
+#: src/callbacks.c:1977
 msgid "Import audio play list"
 msgstr "Importera ljud-spellistor."
 
-#: src/callbacks.c:1964
+#: src/callbacks.c:1977
 msgid "Append audio play list"
 msgstr "Lägg till ljud-spellistor"
 
-#: src/callbacks.c:2044 src/interface.c:767 glade/window_main.glade.h:61
+#: src/callbacks.c:2057 src/interface.c:767 glade/window_main.glade.h:61
 msgid "New CD"
 msgstr "Ny CD"
 
-#: src/callbacks.c:2044 src/interface.c:776 glade/window_main.glade.h:62
+#: src/callbacks.c:2057 src/interface.c:776 glade/window_main.glade.h:62
 msgid "New DVD"
 msgstr "Ny DVD"
 
@@ -233,11 +233,11 @@
 "Kommunikationsproblem med cdrecord. Kolla så att du har tillgång till "
 "cdrecord version 2.0 !"
 
-#: src/cdrecord.c:533 src/cdrecord.c:934 src/cdrdao.c:453
+#: src/cdrecord.c:533 src/cdrecord.c:934 src/cdrdao.c:441
 msgid "Simulation successful. Do you want to write the CD for real?"
 msgstr "Simulering lyckades. Vill du skriva CDn på riktigt?"
 
-#: src/cdrecord.c:558 src/cdrdao.c:154
+#: src/cdrecord.c:558 src/cdrdao.c:146
 #, c-format
 msgid "Writing track %s - %.0f MB of %.0f MB at %s"
 msgstr "Skriver spår %s - %.0f MB of %.0f MB med %s"
@@ -292,46 +292,46 @@
 msgstr "Kan inte tömma CDn, det här är inte en CD-RW !"
 
 #. fin de l'operation
-#: src/cdrdao.c:120
+#: src/cdrdao.c:112
 msgid "Finishing operation..."
 msgstr "Avslutar process..."
 
-#: src/cdrdao.c:185 src/cdrdao.c:244
+#: src/cdrdao.c:177 src/cdrdao.c:236
 #, c-format
 msgid "Reading track %s at %s..."
 msgstr "Läser spår %s med %s..."
 
-#: src/cdrdao.c:219
+#: src/cdrdao.c:211
 #, c-format
 msgid "Analyzing track %s at %s..."
 msgstr "Analyserar spår %s med %s..."
 
-#: src/cdrdao.c:234
+#: src/cdrdao.c:226
 #, c-format
 msgid "Simulated writing track %s as %s..."
 msgstr "Simulerar skrivning av spår %s med %s..."
 
-#: src/cdrdao.c:234
+#: src/cdrdao.c:226
 #, c-format
 msgid "Writing track %s at %s..."
 msgstr "Skriver spår %s med %s..."
 
 #. blanking disk
-#: src/cdrdao.c:249 src/growisofs.c:118
+#: src/cdrdao.c:241 src/growisofs.c:118
 msgid "Flushing cache..."
 msgstr "Rensar cache..."
 
 #. erreur pas de cd vierge
-#: src/cdrdao.c:257
+#: src/cdrdao.c:249
 msgid "Error, a blank CD-R/CD-RW is required in the cd recorder !"
 msgstr "Fel, en tom CD-R/CD-RW måste finnas i cd-brännaren."
 
 #. erreur pas assez d'espace disque disponnible !
-#: src/cdrdao.c:262
+#: src/cdrdao.c:254
 msgid "No space left on device !"
 msgstr "Inget utrymme kvar på enheten !"
 
-#: src/cdrdao.c:441
+#: src/cdrdao.c:429
 msgid "Communication error with cdrdao !"
 msgstr "Kommunikationsfel med cdrdao !"
 
@@ -690,11 +690,11 @@
 msgid "Operation failed !"
 msgstr "Misslyckades !"
 
-#: src/growisofs.c:315
+#: src/growisofs.c:300 src/growisofs.c:491
 msgid "Communication error with growisofs !"
 msgstr "Kommunikationsfel med growisofs !"
 
-#: src/growisofs.c:327
+#: src/growisofs.c:312 src/growisofs.c:503
 msgid "Simulation successful. Do you want to write the DVD for real?"
 msgstr "Simuleringen lyckades. Vill du skriva DVDn på riktigt?"
 
@@ -896,7 +896,7 @@
 msgid "Operation aborted by user !"
 msgstr "Operation avbruten av användare !"
 
-#: src/interface.c:1227 src/interface.c:1231 src/tools.c:337
+#: src/interface.c:1227 src/interface.c:1231 src/tools.c:341
 msgid "Operation failed"
 msgstr "Operation misslyckades"
 
@@ -986,90 +986,90 @@
 msgid "Cannot read iso image source file"
 msgstr "Kan inte läsa iso-avbildens källfil"
 
-#: src/matos.c:220
+#: src/matos.c:222
 msgid "A valid iso image location is required the \"Duplicate to\" field."
 msgstr "En ok iso-avbild krävs i \"Kopiera till\" fältet."
 
-#: src/matos.c:223
+#: src/matos.c:225
 msgid "Cannot access file"
 msgstr "Kan inte komma åt filen"
 
-#: src/matos.c:225
+#: src/matos.c:227
 msgid "Cannot overwrite file"
 msgstr "Kan inte skriva över fil"
 
-#: src/matos.c:463
+#: src/matos.c:465
 msgid "DVD Recorder"
 msgstr "DVD-brännare"
 
-#: src/matos.c:465
+#: src/matos.c:467
 msgid "CD Recorder"
 msgstr "CD-brännare"
 
-#: src/matos.c:467
+#: src/matos.c:469
 msgid "DVD Reader"
 msgstr "DVD-läsare"
 
-#: src/matos.c:469
+#: src/matos.c:471
 msgid "CD Reader"
 msgstr "CD-läsare"
 
-#: src/matos.c:471
+#: src/matos.c:473
 msgid "Other device"
 msgstr "Andra enheter"
 
-#: src/matos.c:546
+#: src/matos.c:548
 msgid "an empty or appendable CDR/RW"
 msgstr ""
 
-#: src/matos.c:548
+#: src/matos.c:550
 msgid "a DVDRW"
 msgstr "en DVDRW"
 
-#: src/matos.c:550
+#: src/matos.c:552
 msgid "an empty or appendable DVDR/RW"
 msgstr ""
 
-#: src/matos.c:552
+#: src/matos.c:554
 msgid "a DVDR"
 msgstr "en DVDR"
 
-#: src/matos.c:554
+#: src/matos.c:556
 msgid "a DVD"
 msgstr "en DVD"
 
-#: src/matos.c:556
+#: src/matos.c:558
 msgid "a CDRW"
 msgstr "en CDRW"
 
-#: src/matos.c:558
+#: src/matos.c:560
 msgid "a CDR"
 msgstr "en CDR"
 
-#: src/matos.c:560
+#: src/matos.c:562
 msgid "a CD"
 msgstr "en CD"
 
-#: src/matos.c:562
+#: src/matos.c:564
 msgid "no media"
 msgstr ""
 
-#: src/matos.c:579
+#: src/matos.c:581
 #, c-format
 msgid "Please insert %s in drive %s to continue..."
 msgstr "Var god och sätt in %s i enhet %s för att fortsätta..."
 
-#: src/matos.c:581
+#: src/matos.c:583
 #, c-format
 msgid "Ok there is %s in drive %s."
 msgstr "Ok, det finns en %s i enhet %s."
 
-#: src/matos.c:587
+#: src/matos.c:589
 #, c-format
 msgid "Currently: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/matos.c:588
+#: src/matos.c:590
 msgid "Initialization..."
 msgstr ""
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]