graveman-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Graveman-cvs] Changes to graveman/current/po/no.po


From: sylvain cresto
Subject: [Graveman-cvs] Changes to graveman/current/po/no.po
Date: Mon, 16 May 2005 21:16:39 -0400

Index: graveman/current/po/no.po
diff -u graveman/current/po/no.po:1.8 graveman/current/po/no.po:1.9
--- graveman/current/po/no.po:1.8       Tue May  3 01:22:35 2005
+++ graveman/current/po/no.po   Tue May 17 01:16:34 2005
@@ -16,7 +16,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: graveman\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-05-03 03:16+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-05-09 01:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-04-09 21:59+0200\n"
 "Last-Translator: Tommy Mikkelsen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Norwegian/Bokmaal\n"
@@ -30,7 +30,7 @@
 msgid "Conversion in progress... %s"
 msgstr "Konverterer.. %s"
 
-#: src/audio.c:125 src/data.c:115 src/matos.c:250
+#: src/audio.c:125 src/data.c:115 src/matos.c:252
 msgid "Cannot create directory"
 msgstr "Kan ikke lage mappe"
 
@@ -39,48 +39,48 @@
 msgid "Cannot add track '%s', this is an unknown or invalid audio file."
 msgstr "Kan ikke legge til spor '%s', dette er et ukjent eller ugyldig lydspor"
 
-#: src/callbacks.c:193
+#: src/callbacks.c:201
 msgid "Enter the new directory name"
 msgstr "Skriv inn det nye navnet på mappen"
 
-#: src/callbacks.c:253
+#: src/callbacks.c:261
 #, c-format
 msgid "Enter the new name for %s"
 msgstr "Skriv inn det nye navnet for %s"
 
-#: src/callbacks.c:674
+#: src/callbacks.c:682
 msgid "Do you really want to remove this device ?"
 msgstr "Vil du virkelig ta bort denne enheten ?"
 
-#: src/callbacks.c:719
+#: src/callbacks.c:727
 msgid "Cannot add this drive !"
 msgstr "Kan ikke legge til denne enheten !"
 
-#: src/callbacks.c:723
+#: src/callbacks.c:731
 msgid "Drive succesfully added !"
 msgstr "Enheten lagt til !"
 
-#: src/callbacks.c:869
+#: src/callbacks.c:877
 msgid "Do you really want to abort operation ?"
 msgstr "Vil du virkelig avbryte ?"
 
-#: src/callbacks.c:915
+#: src/callbacks.c:923
 msgid "Do you really want to fix the CD-R ?"
 msgstr "Er du virkelig sikker på at du vil fiksere CD-R platen ?"
 
-#: src/callbacks.c:949
+#: src/callbacks.c:957
 msgid "Formatting DVD..."
 msgstr "Formaterer DVD..."
 
-#: src/callbacks.c:950
+#: src/callbacks.c:958
 msgid "Do you really want to format this media ?"
 msgstr "Vil du virkelig formatere dette media ?"
 
-#: src/callbacks.c:953
+#: src/callbacks.c:961
 msgid "Blanking DVD..."
 msgstr "Tømmer DVD..."
 
-#: src/callbacks.c:954
+#: src/callbacks.c:962
 msgid ""
 "Do you really want to fast blanking this DVD-RW ?\n"
 "Be carreful you could only write in DAO mode after a fast blanking."
@@ -88,11 +88,11 @@
 "Vil du virkelig hurtig-tømme denne DVD-RW ?\n"
 "Vær forsiktig da du bare kan skrive i DAO metoden etter en hurtig-tømming."
 
-#: src/callbacks.c:957
+#: src/callbacks.c:965
 msgid "Full blanking DVD..."
 msgstr "Total tømming av DVD..."
 
-#: src/callbacks.c:958
+#: src/callbacks.c:966
 msgid ""
 "Do you really want to blank this DVD-RW ?\n"
 "This could take 1 hour with an 1x media."
@@ -100,105 +100,105 @@
 "Vil du virkelig tømme denne DVD-rw ?\n"
 "Det kan ta en time med ett 1x medium."
 
-#: src/callbacks.c:989 glade/dialog_confirm_operation.glade.h:1
+#: src/callbacks.c:997 glade/dialog_confirm_operation.glade.h:1
 msgid "Do you really want to erase the CD-RW ?"
 msgstr "Vil du virkelig slette denne CD-RW ?"
 
-#: src/callbacks.c:990 glade/dialog_confirm_operation.glade.h:3
+#: src/callbacks.c:998 glade/dialog_confirm_operation.glade.h:3
 msgid "_Fast blank disk when erasing CD-RW"
 msgstr "_Hurtig tømme denne CD-rw når den slettes"
 
-#: src/callbacks.c:1044
+#: src/callbacks.c:1052
 msgid "You must add at least one track to write !"
 msgstr "Du må minst legge til ett spor for å skrive !"
 
-#: src/callbacks.c:1049
+#: src/callbacks.c:1057
 msgid "Do you really want to create an audio cd ?"
 msgstr "Vil du virkelig lage en lyd-cd ?"
 
-#: src/callbacks.c:1050 glade/window_burn.glade.h:8
+#: src/callbacks.c:1058 glade/window_burn.glade.h:8
 msgid "Writing audio cd in progress..."
 msgstr "Skriver lyd-cd..."
 
-#: src/callbacks.c:1073
+#: src/callbacks.c:1080
 msgid "You must add at least one file to write !"
 msgstr "Du må legge til minst en fil for å skrive !"
 
-#: src/callbacks.c:1083 src/callbacks.c:1119
+#: src/callbacks.c:1090 src/callbacks.c:1122
 msgid "Do you really want to create an iso image ?"
 msgstr "Vil du virkelig lage ett iso bilde ?"
 
-#: src/callbacks.c:1086
+#: src/callbacks.c:1093
 msgid "Do you really want to start or continue a multi session data cd ?"
 msgstr "Vil du virkelig lage eller fortsette en multi session data-cd ?"
 
-#: src/callbacks.c:1088
+#: src/callbacks.c:1095
 msgid "Do you really want to create a data cd ?"
 msgstr "Vil du virkelig lage en data-cd"
 
-#: src/callbacks.c:1091
+#: src/callbacks.c:1098
 msgid "Writing data cd in progress..."
 msgstr "Skriver data-cd... "
 
-#: src/callbacks.c:1099
+#: src/callbacks.c:1105
 msgid "Writing iso image in progress..."
 msgstr "Skriver iso-bilde"
 
-#: src/callbacks.c:1105
+#: src/callbacks.c:1111
 msgid "Do you really want to create a data dvd ?"
 msgstr "Vil du virkelig lage en data-dvd ?"
 
-#: src/callbacks.c:1106
+#: src/callbacks.c:1112
 msgid "Writing data dvd in progress..."
 msgstr "Skriver data-dvd..."
 
 #. copie de cd
-#: src/callbacks.c:1125 glade/dialog_select_operation.glade.h:1
+#: src/callbacks.c:1128 glade/dialog_select_operation.glade.h:1
 msgid "Do you really want to start the copy ?"
 msgstr "Vil du virkelig starte kopieringen ?"
 
-#: src/callbacks.c:1126
+#: src/callbacks.c:1129
 msgid "Copying in progress..."
 msgstr "Kopiering..."
 
-#: src/callbacks.c:1156 src/cdrecord.c:413 src/cdrecord.c:820
+#: src/callbacks.c:1159 src/cdrecord.c:413 src/cdrecord.c:820
 msgid "Blank CD-RW before writing"
 msgstr "Tømmer CD-RW før skriving"
 
-#: src/callbacks.c:1563 src/callbacks.c:1630 src/charset.c:410
+#: src/callbacks.c:1569 src/callbacks.c:1636 src/charset.c:410
 msgid "configuration updated."
 msgstr "konfiguration oppdatert"
 
-#: src/callbacks.c:1603
+#: src/callbacks.c:1609
 #, c-format
 msgid "Scanning drive \"%s\"..."
 msgstr "Finner enhet \"%s\"..."
 
-#: src/callbacks.c:1954
+#: src/callbacks.c:1967
 msgid "All playlists files (*.m3u *.pts)"
 msgstr "Alle spillelister (*.m3u *.pts)"
 
-#: src/callbacks.c:1958
+#: src/callbacks.c:1971
 msgid "M3u and m3u extended playlists only (*.m3u)"
 msgstr "Bare spillelister med M3u og m3u endelser (*.m3u) "
 
-#: src/callbacks.c:1961
+#: src/callbacks.c:1974
 msgid "Pts playlists only (*.pts)"
 msgstr "Bare pts spillelister (*.pts)"
 
-#: src/callbacks.c:1964
+#: src/callbacks.c:1977
 msgid "Import audio play list"
 msgstr "Importere lyd-spillelister."
 
-#: src/callbacks.c:1964
+#: src/callbacks.c:1977
 msgid "Append audio play list"
 msgstr "Legg til lyd-spillelister"
 
-#: src/callbacks.c:2044 src/interface.c:767 glade/window_main.glade.h:61
+#: src/callbacks.c:2057 src/interface.c:767 glade/window_main.glade.h:61
 msgid "New CD"
 msgstr "Ny CD"
 
-#: src/callbacks.c:2044 src/interface.c:776 glade/window_main.glade.h:62
+#: src/callbacks.c:2057 src/interface.c:776 glade/window_main.glade.h:62
 msgid "New DVD"
 msgstr "Ny DVD"
 
@@ -228,11 +228,11 @@
 "Kommunikasjonsproblem med cdrecord. se etter at du har adgang til cdrecord "
 "versjon 2.0 !"
 
-#: src/cdrecord.c:533 src/cdrecord.c:934 src/cdrdao.c:453
+#: src/cdrecord.c:533 src/cdrecord.c:934 src/cdrdao.c:441
 msgid "Simulation successful. Do you want to write the CD for real?"
 msgstr "Simulering fullført. Vil du skrive CDen på skikkelig?"
 
-#: src/cdrecord.c:558 src/cdrdao.c:154
+#: src/cdrecord.c:558 src/cdrdao.c:146
 #, c-format
 msgid "Writing track %s - %.0f MB of %.0f MB at %s"
 msgstr "Skriver spor %s - %.0f MB of %.0f MB med %s"
@@ -287,46 +287,46 @@
 msgstr "Kan ikke tømme CDen, dette er ikke en CD-RW !"
 
 #. fin de l'operation
-#: src/cdrdao.c:120
+#: src/cdrdao.c:112
 msgid "Finishing operation..."
 msgstr "Avslutter process..."
 
-#: src/cdrdao.c:185 src/cdrdao.c:244
+#: src/cdrdao.c:177 src/cdrdao.c:236
 #, c-format
 msgid "Reading track %s at %s..."
 msgstr "Leser spor %s med %s..."
 
-#: src/cdrdao.c:219
+#: src/cdrdao.c:211
 #, c-format
 msgid "Analyzing track %s at %s..."
 msgstr "Analyserar spor %s med %s..."
 
-#: src/cdrdao.c:234
+#: src/cdrdao.c:226
 #, c-format
 msgid "Simulated writing track %s as %s..."
 msgstr "Simulerer skriving av spor %s med %s..."
 
-#: src/cdrdao.c:234
+#: src/cdrdao.c:226
 #, c-format
 msgid "Writing track %s at %s..."
 msgstr "Skriver spor %s med %s..."
 
 #. blanking disk
-#: src/cdrdao.c:249 src/growisofs.c:118
+#: src/cdrdao.c:241 src/growisofs.c:118
 msgid "Flushing cache..."
 msgstr "Renser cache..."
 
 #. erreur pas de cd vierge
-#: src/cdrdao.c:257
+#: src/cdrdao.c:249
 msgid "Error, a blank CD-R/CD-RW is required in the cd recorder !"
 msgstr "Feil, en tom CD-R/CD-RW må finnes i cd-brenneren."
 
 #. erreur pas assez d'espace disque disponnible !
-#: src/cdrdao.c:262
+#: src/cdrdao.c:254
 msgid "No space left on device !"
 msgstr "Ingen ledig plass på enheten !"
 
-#: src/cdrdao.c:441
+#: src/cdrdao.c:429
 msgid "Communication error with cdrdao !"
 msgstr "Kommunikasjonsfeil med cdrdao !"
 
@@ -683,11 +683,11 @@
 msgid "Operation failed !"
 msgstr "Mislyktes !"
 
-#: src/growisofs.c:315
+#: src/growisofs.c:300 src/growisofs.c:491
 msgid "Communication error with growisofs !"
 msgstr "Kommunikasjonsfeil med growisofs !"
 
-#: src/growisofs.c:327
+#: src/growisofs.c:312 src/growisofs.c:503
 msgid "Simulation successful. Do you want to write the DVD for real?"
 msgstr "Simuleringen lykkes. Vil du skrive DVDen på skikkelig?"
 
@@ -889,7 +889,7 @@
 msgid "Operation aborted by user !"
 msgstr "Operasjon avbrutt av bruker !"
 
-#: src/interface.c:1227 src/interface.c:1231 src/tools.c:337
+#: src/interface.c:1227 src/interface.c:1231 src/tools.c:341
 msgid "Operation failed"
 msgstr "Operasjon mislykktes"
 
@@ -979,90 +979,90 @@
 msgid "Cannot read iso image source file"
 msgstr "Kan ikke lese iso-bildets kilde fil"
 
-#: src/matos.c:220
+#: src/matos.c:222
 msgid "A valid iso image location is required the \"Duplicate to\" field."
 msgstr "Ett ok iso-bilde sted kreves i \"Kopiere til\" feltet."
 
-#: src/matos.c:223
+#: src/matos.c:225
 msgid "Cannot access file"
 msgstr "Kan ikke få adgang til filen"
 
-#: src/matos.c:225
+#: src/matos.c:227
 msgid "Cannot overwrite file"
 msgstr "Kan ikke skrive over filen"
 
-#: src/matos.c:463
+#: src/matos.c:465
 msgid "DVD Recorder"
 msgstr "DVD-brenner"
 
-#: src/matos.c:465
+#: src/matos.c:467
 msgid "CD Recorder"
 msgstr "CD-brenner"
 
-#: src/matos.c:467
+#: src/matos.c:469
 msgid "DVD Reader"
 msgstr "DVD-leser"
 
-#: src/matos.c:469
+#: src/matos.c:471
 msgid "CD Reader"
 msgstr "CD-leser"
 
-#: src/matos.c:471
+#: src/matos.c:473
 msgid "Other device"
 msgstr "Andre enheter"
 
-#: src/matos.c:546
+#: src/matos.c:548
 msgid "an empty or appendable CDR/RW"
 msgstr ""
 
-#: src/matos.c:548
+#: src/matos.c:550
 msgid "a DVDRW"
 msgstr "en DVDRW"
 
-#: src/matos.c:550
+#: src/matos.c:552
 msgid "an empty or appendable DVDR/RW"
 msgstr ""
 
-#: src/matos.c:552
+#: src/matos.c:554
 msgid "a DVDR"
 msgstr "en DVDR"
 
-#: src/matos.c:554
+#: src/matos.c:556
 msgid "a DVD"
 msgstr "en DVD"
 
-#: src/matos.c:556
+#: src/matos.c:558
 msgid "a CDRW"
 msgstr "en CDRW"
 
-#: src/matos.c:558
+#: src/matos.c:560
 msgid "a CDR"
 msgstr "en CDR"
 
-#: src/matos.c:560
+#: src/matos.c:562
 msgid "a CD"
 msgstr "en CD"
 
-#: src/matos.c:562
+#: src/matos.c:564
 msgid "no media"
 msgstr ""
 
-#: src/matos.c:579
+#: src/matos.c:581
 #, c-format
 msgid "Please insert %s in drive %s to continue..."
 msgstr "Vennligst sett inn %s i enhet %s for å fortsette..."
 
-#: src/matos.c:581
+#: src/matos.c:583
 #, c-format
 msgid "Ok there is %s in drive %s."
 msgstr "Ok, det er en %s i enhet %s."
 
-#: src/matos.c:587
+#: src/matos.c:589
 #, c-format
 msgid "Currently: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/matos.c:588
+#: src/matos.c:590
 msgid "Initialization..."
 msgstr ""
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]