gnuheter-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Gnuheter-dev] Skriva dagbok etc funkar inte


From: Mattias Östergren
Subject: Re: [Gnuheter-dev] Skriva dagbok etc funkar inte
Date: Sun, 28 Dec 2003 20:03:19 +0100

On Sun, 28 Dec 2003 14:51:21 +0100 Patrik Wallstrom <address@hidden> wrote:

> On Sun, 28 Dec 2003, Urban Koistinen wrote:
> 
> > Det fungerar inte att skriva dagbok eller annat heller till gnuheter nu.
> > Vad har blivit fel?
> 
> Jag har inte riktigt bredband till att felsöka det just nu, och kommer
> dessutom inte åt webben av någon anledning, annat än via lynx. Någon
> annan som har det problemet?

Problem med att skriva dagbok? Ja, det verkas som att bara halva sidan laddas. 
Efter rubriken på Artikel-sök-rutan tar det slut.

> 
> (Befinner mig i Berlin)
> 
> -- 
> patrik_wallstrom->foodfight->address@hidden>+46-733173956
>                 `-> http://www.gnuheter.com/
> 
> 
> _______________________________________________
> Gnuheter-dev mailing list
> address@hidden
> http://mail.nongnu.org/mailman/listinfo/gnuheter-dev
> 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]