gnuheter-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Gnuheter-dev] Statistik.


From: Aron Boström
Subject: Re: [Gnuheter-dev] Statistik.
Date: Sun, 23 Jun 2002 22:59:00 +0200
User-agent: KMail/1.4.1

Har statistiken fått helplötsligt fnatt?
20% sökmotorer
50% okända OS.
1% Windows
15% MSIE


Jag ger snart upp...
Jag har en ny version på gång, men på grund av hastig sjukdom kommer den inte 
ikväll.
-- 
.Aron
"Sorry if I left out the letter 'A' in some words. My Keyboard is broken, and 
the 'A'-key doesn't allways work."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]