gnuheter-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Gnuheter-dev] Statistik.


From: Aron Boström
Subject: Re: [Gnuheter-dev] Statistik.
Date: Sun, 23 Jun 2002 13:09:55 +0200
User-agent: KMail/1.4.1

Søndag den 23. juni 2002 12:47 skrev Patrik Wallstrom:
> On Sun, 23 Jun 2002, Aron Boström wrote:
> > Statistik.php påstår att det bara kommit 1700 träffar sedan
> > September 2000. Visserligen inte viktigt förrän den nya statistiken
> > är mogen att6 ersätta den gmla, men det ser konstigt ut...
>
> Det är faktiskt rätt i databasen, så du har gjort fel i statistik.php
> nånstans.
>
> | total  | total    | 1484710 |
> | total  | hits     |   335 |

Får kolla upp det också...
Det mysko var tt det stämde innan...

-- 
.Aron
"Sorry if I left out the letter 'A' in some words. My Keyboard is broken, and 
the 'A'-key doesn't allways work."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]