emacs-diffs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Emacs-diffs] Changes to emacs/etc/TUTORIAL.nl


From: Pavel Janík
Subject: [Emacs-diffs] Changes to emacs/etc/TUTORIAL.nl
Date: Mon, 01 Apr 2002 05:23:37 -0500

Index: emacs/etc/TUTORIAL.nl
diff -c emacs/etc/TUTORIAL.nl:1.2 emacs/etc/TUTORIAL.nl:1.3
*** emacs/etc/TUTORIAL.nl:1.2  Mon Jan 8 10:26:54 2001
--- emacs/etc/TUTORIAL.nl    Mon Apr 1 05:23:37 2002
***************
*** 263,269 ****
 spatiebalk) als antwoord op de vraag. Normaliter wil je het commando niet
 uitvoeren en beantwoord je de vraag met "n" (van `no' of `nee').
 
! >> Type <ESC> : (een onmogelijk commando),
   en type dan n als antwoord op de vraag.
 
 
--- 263,269 ----
 spatiebalk) als antwoord op de vraag. Normaliter wil je het commando niet
 uitvoeren en beantwoord je de vraag met "n" (van `no' of `nee').
 
! >> Type C-x C-l (een onmogelijk commando),
   en type dan n als antwoord op de vraag.
 
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]