elmo-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ODP: Re: [elmo-users] timeout przy pobieraniu maili


From: rzyjontko
Subject: ODP: Re: [elmo-users] timeout przy pobieraniu maili
Date: Sun, 03 Aug 2003 21:58:47 +0100

> > wchodze do elmo, naciskam 'F' i przykładowo widzę, że dostałem 
> 10 maili.
> > ................
> > ................
> > Strzelam, bo nie zaglądałem do kodu :) Chyba warto by było to 
> lekko poprawić. 
> 
> U mnie to samo od dłuższego czasu. Odnoszę wrażenie że częstość
> występowania zjawiska jest proporcjonalna do liczby nowych maili (ale
> nie jestem pewien).

Teoria z timeoutem jest bardzo prawdopodobna, ale termin naprawy to 
gdzieś początek października, jak już będę miał cywilizowany dostęp do 
sieci.

rzyjontko

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]