elmo-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [elmo-users]paczka dla slackware 9.0


From: rzyjontko
Subject: Re: [elmo-users]paczka dla slackware 9.0
Date: Tue, 17 Jun 2003 09:44:15 +0200
User-agent: elmo/0.8

W swoim poprzednim liście napisałeś:
>
> wszystko leży tam gdzie zawsze: http://sdas.eu.org/~gibas/elmo/

Bardzo fajnie, chociaż znając preferencje użytkowników slacka, to
raczej zainstalują sobie ze źródeł :)

> Nie wiedziałem co z dokumentacji zamieścić w paczkach, więc są tylko
> przykładowe konciguracje oraz README się tam znalazły.

Ja do deba dorzucam AUTHORS, THANKS, ChangeLog, BUGS, NEWS ADVOCACY.

----                ----
rzyjontko     <rzyj # plusnet () pl>
http://www.student.ii.uni.wroc.pl/~rzyj/
----                ----

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]